Uitgelicht

CDA Huizen

Henri Bontenbal nieuwe lijsstrekker CDA

De CDA campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is vandaag begonnen! Ik vind het een grote eer, maar vooral een bijzondere opdracht om als jullie lijsttrekker de kar te mogen trekken. Dat kan ik niet alleen. Daarvoor heb ik de steun en enthousiasme van al onze leden, sympathisanten en afdelingen nodig. Samen gaan we ons verhaal […]

Collegeprogramma 2022-2026

Vrijdag 24 juni is het collegeprogramma van de gemeente Huizen voor de periode 2022 – 2026 ondertekend door de lijsttrekkers van de VVD, Leefbaar Huizen, D66 en ondergetekende namens het CDA. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de onderhandelingen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en het resultaat. Direct na de verkiezingen […]

CDA Huizen is klaar voor de verkiezingen

Afgelopen week heeft CDA Huizen het verkiezingsprogramma vastgesteld. De leden, allemaal betrokken inwoners van Huizen, hebben hier een zeer actieve bijdrage aan geleverd, gelet op de stapel amendementen die in stemming zijn gebracht. Het is hiermee echt een programma van de leden. Het programma en de discussies die zijn gevoerd, geven de kandidaten een duidelijke […]

Kiezen voor Banen, Bouwen en Beschermen!

Onze eerste opdracht is de basis op orde brengen. Door goed te regelen wat echt belangrijk is en te repareren wat de afgelopen tien jaar op zijn beloop is gelaten. Een sterke en eerlijke economie met banen Voor iedereen, jongeren, voor gezinnen en voor middeninkomens. Waar je met een gewone baan een fatsoenlijk inkomen verdient […]

Dreigende sluiting Oud Valkeveen

In de afgelopen weken zijn er berichten ontvangen over een mogelijke sluiting van pretpark Oud Valkeveen. CDA Huizen  betreurt het besluit van de gemeente Gooise Meren waardoor een conflict is ontstaan tussen de gemeente en de eigenaar van het pretpark.  Sluiting van pretpark Oud Valkeveen heeft grote consequenties. Inwoners in Huizen, en met name kinderen […]

Onveilige verkeerspunten worden aangepakt

Na de zomervakantie deed CDA Huizen een oproep om verkeersonveilige punten te melden bij de fractie. Hier is ruimschoots gehoor aan gegeven. 36 meldingen zijn ontvangen bij het meldpunt. Alle meldingen zijn door CDA Huizen geïnventariseerd, beoordeeld en toevertrouwd aan een kaart moet onveilige verkeerspunten. De uiteindelijk verdeling voor de meldingen was: Acute situaties (5), […]

De Boerderij – Evaluatiegesprekken voor commerciële activiteiten

Iedereen in Huizen kent De Boerderij wel. Is het niet van de theatervoorstellingen van Het spant!, dan wel van de recepties en de feestjes. Een mooi gebouw midden in ‘t oude dorp. Dat is tegelijkertijd ook het probleem. De bewoners rondom De Boerderij ondervinden overlast van de Boerderij. Overlast en mediationtraject Al een jaar lang zijn […]

Clubgebouw Zuidwal krijgt uitbreiding met multifunctionele ruimte

Uitbreiding clubgebouw Atletiek Vereniging Zuidwal met multifunctionele ruimte voor sporters met een lichamelijke beperking Atletiek Vereniging Zuidwal is bij de gemeente gekomen met de vraag voor subsidie. Zij willen namelijk uitbreiding van het clubgebouw met een multifunctionele ruimte voor sporters met een lichamelijke beperking. Tijdens de raadsvergadering vroeg het college in te stemmen met deze […]

Meepraten over verkiezingsprogramma!

Wat worden de prioriteiten in de gemeente Huizen de komende vier jaar?  Op 21 maart 2018 bent u aan zet om dat te bepalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA stelt hiervoor een verkiezingsprogramma op en nodigt u van harte uit om mee te denken over de inhoud ervan. In twee avonden wil het CDA met […]

Pak onveilige verkeerspunten aan!

CDA Huizen gaat in kaart brengen welke gevaarlijke verkeerspunten er op de school-thuisroute in Huizen zijn. CDA Huizen roept inwoners op om deze gevaarlijke verkeerspunten met hen te delen. Nu de scholen weer zijn begonnen, is het volgens raadslid Ruben Woudsma goed om te kijken hoe de verkeersveiligheid vergroot kan worden, want ieder kind heeft […]