Historie archief

CDA Huizen

CDAccenten was het afdelingsblad van de CDA afdeling Huizen. Het blad voorzag in de communicatie tussen bestuur, fractie en leden van de CDA afdeling Huizen. Tevens was het een medium tot uitwisseling van gedachten binnen de partij. Het blad heeft  vele jaren bestaan en kwam vier keer per jaar uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Vanwege de snelle ontwikkelingen met internet en andere vormen van communicatie wordt het blad niet meer verspreid onder de leden van CDA Huizen. Hieronder is het archief te raadplegen.