Kiezen voor Banen, Bouwen en Beschermen!

CDA Huizen

Onze eerste opdracht is de basis op orde brengen. Door goed te regelen wat echt belangrijk is en te repareren wat de afgelopen tien jaar op zijn beloop is gelaten.

Een sterke en eerlijke economie met banen

Eerlijke economie

Voor iedereen, jongeren, voor gezinnen en voor middeninkomens. Waar je met een gewone baan een fatsoenlijk inkomen verdient en vaker de zekerheid hebt van een vast contract. Een eerlijke beloning voor politie, leerkrachten en mensen in de zorg, en een hoger minimumloon. Waar eenieder telt en iedereen mee doet met waardering voor vrijwilligerswerk.

Een sterke economie vraagt om ambitieuze investeringen. Om het land op te bouwen en klaar te maken voor de toekomst.

  • We helpen ondernemers – groot en klein – met een doorstart na de crisis. Zodat de winkels, de restaurants en het café op de hoek weer open kunnen. Lokaal sterk: lokale middenstand, lokaal produceren en een gezonde en duurzame economie.
  • Wij investeren in kennis, innovatie en de technologie van morgen. Om mee te doen in de wereld van robots, kunstmatige intelligentie en agrifood.

Een betrouwbare en dienstbare overheid

Waar we BOUWEN aan een transparante, betrouwbare en daadkrachtige overheid op alle niveaus, die er is voor de burger, de noden van mensen weer centraal stellen, handelen vanuit vertrouwen en geen wantrouwen.

Beter onderwijs aan onze kinderen en om de woningnood te keren gaan we voor 2030 1 miljoen woningen BOUWEN, duurzaam en betaalbaar.
Behulpzaam voor wie niet kan, streng voor wie niet wil.

Een krachtige en verantwoordelijke samenleving

Waarin we omkijken naar elkaar en onze normen en waarden BESCHERMEN.

Veiligheid: geen criminaliteit (drugs, geweld, cyber) en aanpak van de georganiseerde misdaad. Je veilig voelen: veilig thuis en in de buurt, jezelf mogen zijn, geen discriminatie, een inclusieve samenleving waar iedereen meedoet en niemand wordt uitgesloten.

Bescherming van onze gezondheid en zorg voor onze ouderen.
Kansen voor de volgende generatie: kansengelijkheid, onderwijs, en werk na Corona voor onze Jongeren, prioriteit voor het Klimaat en duurzaamheid door samenwerking in Nederland met alle partijen en samenwerking in Europa door het realiseren van de doelstellingen van de Green Deal.