Onveilige verkeerspunten worden aangepakt

CDA Huizen

Alle meldingen op de kaart!

Na de zomervakantie deed CDA Huizen een oproep om verkeersonveilige punten te melden bij de fractie. Hier is ruimschoots gehoor aan gegeven. 36 meldingen zijn ontvangen bij het meldpunt. Alle meldingen zijn door CDA Huizen geïnventariseerd, beoordeeld en toevertrouwd aan een kaart moet onveilige verkeerspunten.
De uiteindelijk verdeling voor de meldingen was: Acute situaties (5), MOR-Melding (6), CDA landelijk (8) en verkiezingsprogramma (17).

Aanpak acute verkeersonveilige situaties

Tijdens de begrotingsraad heeft CDA Huizen samen met andere partijen een motie ingediend om een drietal acute verkeerspunten in Huizen aan te pakken. Veel klachten zijn binnengekomen over een tweetal rotondes en één kruispunt. Met stip op één stond de rotonde bij de Haardstedelaan/Gooilandweg.

 1. Rotonde Haardstedelaan/Gooilandweg
  Meldingen door fietsers die een vreemde knik (links voorlangs) moeten maken om de weg te vervolgen. Anderzijds geven automobilisten aan dat het door fietsers en hoge beplanting onoverzichtelijk is.
 2. Rotonde Bovenmaatweg/Aristoteleslaan
  Meldingen bij deze rotonde gaan over de snelheid waar ermee over deze rotonde richting de Bovenmaatweg en naar het Vierde Kwadrant wordt gereden.
 3. Naarderstraat/Karel Doormanlaan
  De verkeerslichten en afstelling van het kruispunt worden als lastig ervaren. Er is weinig de tijd om over te steken. Ouders die met kinderen moet oversteken of ouderen die met een rollator komen regelmatig in gevaarlijke situaties.
  Bij twee keer moet oversteken levert het zelfs tweemaal dezelfde situatie op. Scholieren maken hierdoor zelfs misbruik door schuin of half schuin over te steken.

Namens CDA Huizen benadrukt Ruben Woudsma dat het geen wetenschappelijk onderbouwd beeld is, maar het laat wel zien waar de knelpunten liggen. Woudsma geeft ook aan: “ik wil graag dat de gemeente Huizen maatregelen neemt om de weg veiliger te maken”.

Veel auto verkeer waardoor er weinig ruimte is voor fietsers.
Instelling van verkeerslichten niet gunstig voor fietsers.

Aanpak overige verkeersonveilige knelpunten

Bij de verkiezingen zullen we de overige knelpunten in Huizen aan bod komen. Diverse meldingen waren generiek van aard. Op lokaal niveau kunnen we hier geen acties op ondernemen waardoor contact is gezocht met CDA landelijk. Zo noemen veel mensen het gedrag van medeweggebruikers als een probleem. Denk bijvoorbeeld aan smartphonegebruik in de auto of op de fiets. De landelijk woordvoerder van CDA zal deze punten verder oppakken en meenemen in bij de bespreking van deze dossiers.