Het bestuur CDA Huizen is zodanig samengesteld dat alle geledingen van de afdeling een spreekbuis binnen het bestuur hebben. Het fungeert als coördinatiepunt en als klankbord voor ontwikkelingen binnen de afdeling. Een goede invulling van taken kan alleen plaatsvinden in overleg met onze leden, individuele bewoners en belangengroeperingen. Juist in deze tijd moet de burger in zijn of haar leefsituatie door ons worden opgezocht. Er moet sprake zijn van een luisterend oor van het CDA voor de burger. Onze politiek moet ook oplossingsgericht zijn.

Het afdelingsbestuur probeert hieraan op diverse manieren gestalte te geven. Het bestuur organiseert leden- en informatie-avonden. Als er verkiezingen op komst zijn, is het bestuur al lang van te voren bezig met de voorbereiding daarvan.

Door de leden kan worden meebeslist over kandidaten-lijsten en programma’s voor verkiezingen van de gemeenteraad, Provinciale Staten, de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Voorstellen daartoe worden mede door het afdelingsbestuur voorbereid.

Voorzitter

mevr. M. (Marianne) Vos-Breel
m.vosbreel@gmail.com

Secretaris

Dhr. G.J. (Ger) de Jong
gerdejong@planet.nl

Penningmeester

Dhr. J. (Jan) van Muiswinkel
muiswnkl@xs4all.nl

PR

Dhr. R (Remy) Witte
remy_witte@hotmail.com