• Aanbesteding jeugdzorgvoorzieningen en dagbesteding

  De afgelopen dagen werd duidelijk dat de zorg voor een aantal van onze kwetsbare mede-inwoners van Huizen onder druk staat. Het gaat hierbij met [...]

 • Verplaatsing rioolwaterzuivering Huizen

  In de integrale kustvisie zijn diverse opmerkingen geplaatst over de huidige RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) en hoe deze past in de [...]

 • Ontwikkelingen Havenstraat HS285

  Aangezien de gemeente Huizen een doelstelling heeft om woningen bij te bouwen in Huizen wordt ook de fractie van CDA Huizen regelmatig benaderd [...]

 • Raadsvragen hoger beroep

  CDA Huizen wil duidelijkheid van het college in Huizen over het hoger beroep wat door de regio is gestart rondom de kostprijs voor huishoudelijke [...]


Nieuwsoverzicht

Alle zeilen bijzetten!

In 2021 moeten alle zeilen bij worden gezet om het openbare leven in onze gemeente op gang te houden. Een fors begrotingstekort en de Coronacrisis vragen veel aandacht van de gemeente . Bij de behandeling van de begroting zal de CDA-fractie hier dan ook aandacht voor vragen. Maar er is meer werk aan de winkel. […]

Verder lezen

Week van de eenzaamheid

Versterkt de Corona pandemie eenzaamheid en wat kun je eraan doen? Hoe kun je jezelf wapenen tegen vereenzaming met alle noodzakelijk opgelegde regels? Voor CDA Huizen is het vraagstuk van eenzaamheid in ons dorp een issue. We werken al vele jaren, om bewustwording van eenzaamheid onder de ouderen, maar ook zeker onder de jongeren te […]

Verder lezen

Grenscorrectie nodig?

Is een grenscorrectie nodig tussen Huizen en Gooise Meren? Afgelopen zomervakantie was er veel aandacht voor de vermeende plannen van een woontoren bij de Driftweg in Huizen. Daarnaast zou de woontoren gebouwd worden op grond van Gooise Meren die grenst aan gemeente Huizen. CDA Huizen is van mening dat een woontoren op deze locatie ongepast […]

Verder lezen

Alle lichten gelijk op groen

Voor fietsers moeten alle verkeerslichten bij kruispunten tegelijkertijd op groen. Dit werd besproken tijdens de behandeling van het mobiliteitsplan voor de gemeente Huizen. Tijdens de raadsvergadering heeft CDA Huizen samen met SGP een motie ingediend die oproept dit te realiseren. Mobiliteitsplan gemeente Huizen Het mobiliteitsplan geeft aandacht voor huidige vervoersconcepten, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen […]

Verder lezen

Huizer Botters in de Hofvijver

Tijdens de voorjaarsnota heeft fractievoorzitter Rutger Rebel zijn zorgen geuit over de gemeentelijke financiën. De afgelopen jaren zijn de gemeente te veel, uitvoeringsorganisatie van het Rijk geworden voor eigen rekening en risico met zeer beperkte mogelijkheden om de eigen inkomsten te regulieren.  Uiteindelijk leidt dat tot de situatie waarin we nu zitten met gemeentelijke financiën […]

Verder lezen

MOR meldingen wel effectief?

In 2011 was gemeente Huizen één van de gemeenten die vooruitstrevend bezig was met het online kunnen maken van meldingen via de app BuitenBeter en bijbehorende campagne ‘Zien-Melden-Maken’. Inmiddels is het zo dat de gemeente de app MijnGemeente voorschrijft (i.p.v. BuitenBeter) of verwijst naar de website voor het maken van een MOR-melding. Regelmatig wordt de […]

Verder lezen

Gemeenteraad mei 2020

Donderdag 28 mei vergaderde de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering is een besluit genomen over de bouw van woningen op de plaats van discotheek de Silverdome. Eerder besteedde de fractie hier aandacht aan in een vlog die u hier vindt. Daarnaast is een motie behandeld voor de opvang van 500 jongeren uit vluchtelingen kampen uit Griekenland. […]

Verder lezen

Opvang vluchtelingenkinderen

De vraag om kinderen op te nemen is een afweging waarin primair geappelleerd wordt aan de kernwaarde van “Barmhartigheid”. Hoe zorgen we voor onze naasten in nood. De CDA-fractie vindt dat wij als land en als gemeente een verantwoordelijkheid in hebben en willen die ook samen met onze inwoners invullen. In én met onze welvaart kunnen […]

Verder lezen

In memoriam Rein Jansen

Met veel respect en waardering gedenken wij Rein Jansen, die op woensdag 15 april op 77-jarige leeftijd is overleden. Rein was een warme, invoelende persoonlijkheid met een grote betrokkenheid bij het maatschappelijk leven. Rein voelde zich aangetrokken tot het CDA sinds Jan Peter Balkenende het thema ‘normen en waarden’ op de politieke agenda plaatste. Sindsdien […]

Verder lezen

Overlast Oostermeent

Recent zijn er diverse signalen geweest rondom overlast in en rondom winkelcentrum Oostermeent. De CDA-fractie heeft kennis genomen van het bericht bij NH Nieuws rondom “Huizer buurt helemaal klaar met overlast, gemeente stuurt er handhaver op af” en Nieuwsblad voor Huizen “Bewoners van de Oostermeent inventariseren overlast in wijk”. Vragen overlast Oostermeent De CDA-fractie wil […]

Verder lezen

Oranjebitter prinses Beatrix

Op vrijdag 31 januari heeft CDA Huizen de verjaardag van Prinses Beatrix gevierd samen met de bewoners van Voor Anker. Het was een feestelijke middag, die begon met samen Oudhollandse liedjes zingen. Paul Joosse begeleidde dit op de piano. CDA-wethouder Bert Rebel sprak de aanwezigen toe, en sloot af met een driewerf hoera. Vervolgens werd […]

Verder lezen

Overhandiging vuurwerkrapport

Jaarlijks publiceert CDA Huizen het vuurwerkrapport, in de rapportage over de jaarwisseling van 2019/2020 zijn er diverse aanbevelingen op genomen. De aanbevelingen gaan over: uitbreiding vuurwerkvrije zones, verbeteren zichtbaarheid handhaving, centrale vuurwerkshow en een debat over tolerantie. Voorafgaande aan de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen is het rapport overhandigd aan burgemeester Meijer. Het aantal meldingen […]

Verder lezen