• Week van de eenzaamheid

  Versterkt de Corona pandemie eenzaamheid en wat kun je eraan doen? Hoe kun je jezelf wapenen tegen vereenzaming met alle noodzakelijk opgelegde [...]

 • Grenscorrectie nodig?

  Is een grenscorrectie nodig tussen Huizen en Gooise Meren? Afgelopen zomervakantie was er veel aandacht voor de vermeende plannen van een [...]

 • Alle lichten gelijk op groen

  Voor fietsers moeten alle verkeerslichten bij kruispunten tegelijkertijd op groen. Dit werd besproken tijdens de behandeling van het [...]

 • Huizer Botters in de Hofvijver

  Tijdens de voorjaarsnota heeft fractievoorzitter Rutger Rebel zijn zorgen geuit over de gemeentelijke financiën. De afgelopen jaren zijn de [...]


Nieuwsoverzicht

MOR meldingen wel effectief?

In 2011 was gemeente Huizen één van de gemeenten die vooruitstrevend bezig was met het online kunnen maken van meldingen via de app BuitenBeter en bijbehorende campagne ‘Zien-Melden-Maken’. Inmiddels is het zo dat de gemeente de app MijnGemeente voorschrijft (i.p.v. BuitenBeter) of verwijst naar de website voor het maken van een MOR-melding. Regelmatig wordt de […]

Verder lezen

Gemeenteraad mei 2020

Donderdag 28 mei vergaderde de gemeenteraad. Tijdens deze vergadering is een besluit genomen over de bouw van woningen op de plaats van discotheek de Silverdome. Eerder besteedde de fractie hier aandacht aan in een vlog die u hier vindt. Daarnaast is een motie behandeld voor de opvang van 500 jongeren uit vluchtelingen kampen uit Griekenland. […]

Verder lezen

Opvang vluchtelingenkinderen

De vraag om kinderen op te nemen is een afweging waarin primair geappelleerd wordt aan de kernwaarde van “Barmhartigheid”. Hoe zorgen we voor onze naasten in nood. De CDA-fractie vindt dat wij als land en als gemeente een verantwoordelijkheid in hebben en willen die ook samen met onze inwoners invullen. In én met onze welvaart kunnen […]

Verder lezen

In memoriam Rein Jansen

Met veel respect en waardering gedenken wij Rein Jansen, die op woensdag 15 april op 77-jarige leeftijd is overleden. Rein was een warme, invoelende persoonlijkheid met een grote betrokkenheid bij het maatschappelijk leven. Rein voelde zich aangetrokken tot het CDA sinds Jan Peter Balkenende het thema ‘normen en waarden’ op de politieke agenda plaatste. Sindsdien […]

Verder lezen

Overlast Oostermeent

Recent zijn er diverse signalen geweest rondom overlast in en rondom winkelcentrum Oostermeent. De CDA-fractie heeft kennis genomen van het bericht bij NH Nieuws rondom “Huizer buurt helemaal klaar met overlast, gemeente stuurt er handhaver op af” en Nieuwsblad voor Huizen “Bewoners van de Oostermeent inventariseren overlast in wijk”. Vragen overlast Oostermeent De CDA-fractie wil […]

Verder lezen

Oranjebitter prinses Beatrix

Op vrijdag 31 januari heeft CDA Huizen de verjaardag van Prinses Beatrix gevierd samen met de bewoners van Voor Anker. Het was een feestelijke middag, die begon met samen Oudhollandse liedjes zingen. Paul Joosse begeleidde dit op de piano. CDA-wethouder Bert Rebel sprak de aanwezigen toe, en sloot af met een driewerf hoera. Vervolgens werd […]

Verder lezen

Overhandiging vuurwerkrapport

Jaarlijks publiceert CDA Huizen het vuurwerkrapport, in de rapportage over de jaarwisseling van 2019/2020 zijn er diverse aanbevelingen op genomen. De aanbevelingen gaan over: uitbreiding vuurwerkvrije zones, verbeteren zichtbaarheid handhaving, centrale vuurwerkshow en een debat over tolerantie. Voorafgaande aan de commissievergadering Algemeen Bestuur en Middelen is het rapport overhandigd aan burgemeester Meijer. Het aantal meldingen […]

Verder lezen

Vakantie ideeën voor de gemeente Huizen?

De vakantieperiode is aangebroken. Een mooie periode om de batterij weer op te laden en nieuwe ideeën op te doen. Met dit laatste kunt u ons helpen. Het beste idee voor Huizen Op vakantie kom je vaak iets tegen waarbij je denkt: “Dat zou leuk zijn voor onze gemeente” Het CDA Huizen houdt daarom de […]

Verder lezen

Investeren in werkzoekende met ‘Werken aan werk’

Tijdens de laatste raadsvergadering is er gesproken over het plan ‘Werken aan werk’. Vanuit de gemeente Huizen is dit plan gepresenteerd door wethouder Rebel. Het doel van dit plan is om werkzoekenden te helpen, iets wat CDA Huizen van harte toejuicht. De behoefte is ontstaan vanuit de constatering dat er een mismatch zit tussen werkgevers […]

Verder lezen

Verbouw Dr. Maria Montessorischool

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft het CDA ingestemd met het budget voor de verbouw van de Dr. Maria Montessorischool.  In totaal stelt de gemeente Huizen ruim € 2,5 miljoen beschikbaar. Al een aantal jaar wordt er binnen de gemeente en gemeenteraad gesproken over de verbouw van de Dr. Maria Montessorischool. Door de gemeenteraad zijn in […]

Verder lezen

De Regionale samenwerkingsagenda

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de CDA-fractie, zij het onder voorwaarden, ingestemd met de regionale samenwerkingsagenda. Met deze agenda wordt bepaald aan welke inhoudelijke thema’s de gemeenten in de regio een impuls willen geven. Samenwerken als gemeente Huizen doen we al zo langs als we bestaan. In veel gevallen doen we dat […]

Verder lezen

Voorjaarsnota 2019 – Zorg, veiligheid, regeldruk en winkelcentra

Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft het CDA aan het college gevraagd om bij het opstellen van de plannen voor 2020 prioriteit te geven aan: de stijgende kosten van de zorg en aanpak van zorgfraude veiligheid en in het bijzonder cybercriminaliteit de regeldruk bij het verenigingsleven en de “vitalisering van de winkelcentra. Dit alles […]

Verder lezen