CDA Vrouwen

CDA Huizen

Het CDA Vrouwenberaad (CDAV) is een vereniging met meer dan 4.000 actieve vrouwelijke CDA-leden, georganiseerd op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Het beraad wil vrouwen politiek bewuster maken en hun participatie op bestuurlijk en politiek niveau bevorderen. Hoe? Ondermeer door het organiseren van conferenties, artikelen in Vrouw en Politiek als onderdeel van het nieuwe CDA-ledenblad, door aandacht te vragen voor onderwerpen als levensloopbeleid, geweld tegen vrouwen, arbeid en zorg, en door het voordragen van vrouwen voor functies in politiek en openbaar bestuur.

Interesse gekregen in het CDAV? Geef je dan op – voor CDA-leden zijn daar geen kosten aan verbonden – als lid. Je ontvangt na aanmelding voortaan altijd een uitnodiging als het CDAV een bijeenkomst organiseert. Als je dat wilt, kun je projectmatig aan de slag in werkgroepen die aansluiten bij je eigen belangstellingssfeer.

Achtergrond

Huizen kent een groep van betrokken en enthousiaste CDA vrouwen, die zelf ook op diverse manieren actief bij de Huizer politiek betrokken zijn of zijn geweest. Samen proberen deze vrouwen actieve deelname van vrouwen in het Huizer CDA te bevorderen en hen te stimuleren om vanuit het perspectief van vrouwen een eigen inbreng te leveren in het beleid van het gemeentebestuur van Huizen.

Tijdens zogenaamde “haardvuurbijeenkomsten” bij één van de vrouwen thuis inspireren de vrouwen elkaar door hun persoonlijke ervaringen m.b.t. actuele politieke zaken te delen. Het is prettig om dit te kunnen doen in een ontspannen sfeer, zonder daarbij “overstemd” te worden door mannen. We hebben deze avonden ook wel eens gekscherend “achterkamertjespolitiek voor vrouwen” genoemd.

De haardvuurbijeenkomsten worden ook benut om inspiratie op te doen voor het eigen (professionele) functioneren.

Nieuwsgierig geworden? Meldt u aan om eens zo’n haardvuurbijeenkomst bij te wonen via DCvanDeutekom@gmail.com

CDAV Huizen

Lid

mevr. D.C. (Daniëlle) van Deutekom
e-mail: dcvandeutekom@gmail.com

Lid

mevr. M. (Marianne) Vos-Breel
e-mail: m.vosbreel@gmail.com