Dreigende sluiting Oud Valkeveen

CDA Huizen

Schermafbeelding krantenartikel Gooi en Eemlander over Oud Valkeveen
Bericht in Gooi en Eemlander over afspraken rondom speelpark Oud Valkeveen (bron: Gooi en Eemlander)

In de afgelopen weken zijn er berichten ontvangen over een mogelijke sluiting van pretpark Oud Valkeveen. CDA Huizen  betreurt het besluit van de gemeente Gooise Meren waardoor een conflict is ontstaan tussen de gemeente en de eigenaar van het pretpark.  Sluiting van pretpark Oud Valkeveen heeft grote consequenties. Inwoners in Huizen, en met name kinderen die al decennia in het park komen en met veel plezier van het park gebruik maken..

De  Gooi- en Eemlander van 20 december 2017 meldt dat er afspraken gemaakt zouden zijn tussen de gemeente Huizen, Gooise Meren en het pretpark voordat het eerder genoemde  desastreuze besluit genomen is.

Raadsvragen CDA Huizen over sluiting Oud Valkeveen

Naar aanleiding van berichtgeving in de kranten en overige media heeft CDA Huizen de volgende vragen gesteld aan het college van gemeente Huizen:

  • Wat is de rol van het college geweest in het conflict tussen de gemeente Gooise Meren en pretpark Oud Valkeveen?
  • Doelt het artikel in de Gooi en Eemlander van 20 december 2017 op afspraken die gemaakt waren tussen de wethouders financiën van de gemeente Huizen en Gooise Meren?
    • Zo ja welke waren dat en kon de eigenaar van Oud Valkeveen hiermee instemmen?
  • Waarom hebben de afspraken tussen wethouders van beide gemeenten niet geleid tot een oplossing?
  • Ziet het college, in het bijzonder de wethouder financiën, gelet op de ontstane situatie nog mogelijkheden om tot een oplossing te komen en wil zij zich daarvoor inzetten?

CDA Huizen heeft gevraagd om zo spoedig de vragen te beantwoorden, mede gelet op het nieuwe belastingjaar wat ingaat op 1-1-2018.

Foto en rechten

De afbeeldingen in dit artikel zijn beschikbaar gesteld door Oud Valkeveen en werden gebruikt bij de campagne voor het behoud van Oud Valkeveen.