De Boerderij – Evaluatiegesprekken voor commerciële activiteiten

CDA Huizen

Artikel in Gooi en Eemlander met centraal de tuin in het midden

Iedereen in Huizen kent De Boerderij wel. Is het niet van de theatervoorstellingen van Het spant!, dan wel van de recepties en de feestjes. Een mooi gebouw midden in ‘t oude dorp. Dat is tegelijkertijd ook het probleem. De bewoners rondom De Boerderij ondervinden overlast van de Boerderij.

Overlast en mediationtraject

Al een jaar lang zijn de gemeente, bewoners en het Spant! met elkaar in overleg om de overlast die de bewoners ervaren terug te dringen. Sinds in 2012 de subsidie voor de Boerderij verlaagd is, heeft het spant! meer commerciële activiteiten ontplooit om zo het tekort aan subsidie te compenseren. Dit is teveel geweest en dat heeft tot overlast geleidt.
Tijdens de commissievergadering in mei jl. is er gekozen om een mediationtraject met elkaar aan te gaan en tijdens de raadsvergadering van september bespraken we uitkomst.
De uitkomst van de mediation verteld ons dat we teruggaan naar de situatie voor 2012.  De activiteiten van het Spant! mag uitsluitend bestaan uit cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten de aankomende 10 jaar. Het Spant! krijgt de subsidie die goldt voor 2012 en een vergoeding voor de aankomende 3 jaar.  Het CDA respecteert de uitkomst van de mediation, maar zouden ook graag zien dat de activiteiten van voor 2012 ook mogelijk is. We snappen dat er eerst rust moet komen, maar na een “cooldown” periode zouden wij graag zien dat er met elkaar gesproken gaat worden over de mogelijke activiteiten die er weer kunnen komen. 

Evaluatiegesprekken voor commerciële activiteiten

Vandaar dat we een amendement hebben ingediend, samen met GroenLinks, D’66 en PvdA, om elk jaar een evaluatiegesprek te houden tussen gemeente, het Spant! en de directe omwonenden. Tijdens de evaluatiegesprekken willen we dat er gesproken wordt over commerciële activiteiten in de Boerderij, zodat inwoners van Huizen daar af en toe een feest kunnen geven, zonder dat de omwonenden er last van hebben.
Dit amendement heeft de steun van de meerderheid gekregen en is daarmee aangenomen door het college. Wij zijn hier erg blij mee.