CDA Jongeren

CDA Huizen

Heb jij altijd al interesse gehad in de politiek. Vind jij dat er vast wel zaken zijn die verbeterd moeten worden. Zaken die serieuze aandacht moeten krijgen en problemen die om een verantwoorde oplossing vragen. Het internationaal terrorisme, integratiebeleid, veiligheid, de toekomst van de landbouw in Nederland, een andere ontwikkelingssamenwerking en vragen als hoe moet de Tweede Kamer ervoor zorgen om vuist te kunnen maken tegen de regering?

Neem dan de eerste stap in de goede richting en word lid van het CDJA. Want jongeren en politiek: dat gaat prima samen.

CDJA Landelijk

Op landelijk niveau wordt er twee keer per jaar een ledenweekend georganiseerd.

Tijdens een ledenweekend vindt de Algemene ledenvergadering plaats waarin het dagelijks bestuur een aantal organisatorische zaken, zoals jaarrekening, jaarverslag, beleidsplan en begroting met de leden bespreekt. Tevens vindt in dat weekend een zitting van de raad plaats, het hoogste orgaan binnen het CDJA als het om inhoudelijke standpunten gaat.

En natuurlijk is er tijdens dit weekend ook veel ruimte voor gezelligheid, bijpraten, en feesten. Want ook veel informele activiteiten vinden binnen het CDJA plaats, zoals borrels en barbecues.

Liselotte Schipper

Tim Dieterman