Verkiezingsprogramma 2018-2022

CDA Huizen

Huizen is een prachtig dorp om in te wonen en te werken. Dit willen we de komende jaren zo houden. Een voorwaarde daarvoor is dat de basis solide blijft. Concreet betekent dit: lage lasten, een veilige woonomgeving voor onze inwoners en goede voorzieningen.

Met een bevolking die steeds ouder wordt, zal CDA Huizen volop blijven investeren in goede ouderenzorg en geschikte huisvesting voor deze groep inwoners. Tegelijkertijd vergeten we de jongeren en de gezinnen niet. Zo maken we ons sterk voor betaalbare woningen en het behoud van werkgelegenheid in het dorp.

CDA Huizen wil het dorp graag nog aantrekkelijker maken voor de eigen inwoners en voor toeristen. Alle aandacht dus voor het ontwikkelen van de Huizer kust, het gebied rond De Krachtcentrale en het Oude Dorp.