Ruim baan voor de fiets

CDA Huizen

De CDA fractie trok van 14 mei t/m 10 juni 2008 Huizen in om bij inwoners, ondernemers en maatschappelijk organisaties ideeën op te doen die het fietsen in Huizen nog aantrekkelijker kunnen maken. Met de actie “ruim baan voor de fiets!” wil de CDA fractie ideeën opdoen op het gebied van veiligheid, fietscomfort en capaciteit van voorzieningen.

In onderstaand kunt u al uw idee(ën) kwijt. Wanneer deze aan specifieke plaats gebonden is vergeet deze dan alstublieft niet te vermelden.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 24 juni zijn alle ideeën aan het college overhandigd door Bert Rebel met het verzoek om deze zoveel als mogelijk in de begroting van 2009 op te nemen.

Resultaten actie ‘Ruim baan voor de Fiets’

Middels onderstaande knop is het boek te bekijken die door de fractievoorzitter Bert Rebel tijdens de voorjaarsnota is overhandigd aan het college.