CDA Huizen is klaar voor de verkiezingen

CDA Huizen

Afgelopen week heeft CDA Huizen het verkiezingsprogramma vastgesteld. De leden, allemaal betrokken inwoners van Huizen, hebben hier een zeer actieve bijdrage aan geleverd, gelet op de stapel amendementen die in stemming zijn gebracht. Het is hiermee echt een programma van de leden. Het programma en de discussies die zijn gevoerd, geven de kandidaten een duidelijke richting voor de komende raadsperiode.

De titel van het CDA programma is “lokaal betrokken”. Met de titel van dit programma benadrukt CDA Huizen het belang van én onze verbondenheid met inwoners, verenigingen, kerken en bedrijven in Huizen. Het CDA Huizen hecht grote waarde aan de unieke bijdrage van buurtenverenigingen, sportclubs, scholen, kerken, moskeeën, zorginstellingen, bedrijven om Huizen een fijne plek te maken om te wonen en te leven.

Kandidaten

De kandidaten van CDA zijn enthousiast om het verkiezingsprogramma te gaan uitdragen.

Jongerenkandidaten

‘Eindelijk aan de slag’ straalt Liselotte Schipper, die met haar 23 jaar de jongste kandidaat is op nummer vijf van de lijst. Al geruime tijd is Liselotte actief in het fractieoverleg ter voorbereiding op de raadsvergadering, samen met de andere nieuwkomer Tim Dieterman die op de zevende plek staat. Liselotte studeert politicologie in Amsterdam en vindt het heerlijk om de theorie in praktijk te kunnen brengen, en dat in het dorp waar ze al haar hele leven woont. ‘Het is geweldig om de stem van de jongeren te kunnen laten klinken in de politiek, ik hoop dat alle jongeren in Huizen gaan stemmen. Dat hoeft echt niet persé op mij, als ze maar gaan stemmen!’ Ook Tim heeft er zin in. De eerste successen heeft hij al op zijn naam staan, een flink aantal van zijn voorstellen voor het verkiezingsprogramma zijn door de leden overgenomen. Tim is 25 jaar en is docent mens en maatschappij op het Yuverta vmbo Naarden.

Lijsttrekker

Rutger Rebel is in september unaniem gekozen als lijsttrekker en ook hij kijkt uit naar de volgende periode. “We hebben een mooi programma waarin we heel concreet benoemen wat we de komende vier jaar willen bereiken voor Huizen. Ik denk dat veel inwoners van Huizen zich hier in zullen kunnen herkennen. Rutger Rebel heeft jarenlange ervaring als raadslid en was de afgelopen vier jaar fractievoorzitter.

Overige kandidaten

Op nummer twee staat Daniëlle van Deutekom die acht jaar geleden samen met Ruben Woudsma in de Gemeenteraad kwam. Daniëlle is fractiespecialist Fysiek en Sociaal Domein. Zij wil zich de komende jaren inzetten voor meer woningen en meer cultuur in Huizen. Op de derde plek staat Bert Rebel. Hij heeft de afgelopen vier jaar veel waardering gekregen als wethouder van o.a. Financiën, Economische Zaken, Volkshuisvesting en Duurzaamheid en milieu. Hij zet zich intensief in voor de ondernemers in Huizen om hen zo goed mogelijk door de coronatijden heen te helpen. Daarnaast heeft hij belangrijke stappen gezet om de inwoners te helpen zich voor te bereiden op de klimaattransitie op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Bijzonder trots is hij op de resultaten die zijn behaald bij het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, en natuurlijk de sluitende begroting ondanks alle tegenvallers. Hij hoopt als wethouder nog eens vier jaar zijn bijdrage te mogen leveren aan de Huizer samenleving. Marianne Vos-Breel staat op de vierde plek en heeft de afgelopen vier jaar politieke ervaring opgedaan als lid van de steunfractie en als commissielid ABM en Sociaal Domein. Ruben Woudsma staat op de zesde plek van de lijst en is fractiespecialist ABM en Fysiek Domein. In Huizen is hij alom bekend vanwege zijn betrokkenheid bij het Vuurwerkmeldpunt.