• Doorstroming voorgezet onderwijs

  Op 25 maart heeft de CDA-fractie vragen gesteld aan het het college over de toelating van leerlingen op het middelbaar onderwijs in Huizen. Dit [...]

 • Treinstation Huizen niet op lijst Prorail

  CDA Huizen stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het geplande treinstation in gemeente Huizen. Op de lijst met 20 tot [...]

 • Meet & greet met CDA lijsttrekkers verkiezingen

  Lijsttrekker Ben Knapen (eerste kamer), lijsttrekker Dennis Heijnen (provincie Noord Holland), lijsttrekker Wim Zwanenburg (waterschap AGV) [...]

 • Huizen blijft zelfstandig

  CDA Huizen tevreden met stopzetten herindeling Het CDA Huizen heeft met instemming kennisgenomen van het besluit van Gedeputeerde Staten om de [...]


Nieuwsoverzicht

Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Huizen

Tijdens de raadsvergadering werd het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 besproken. Afgelopen maanden is er samen met de inwoners en instanties uitvoerig over gesproken over het nieuwe beleidsplan en met elkaar zorgvuldig gekeken wat belangrijk is voor onze inwoners! Gemeente Huizen is de afgelopen jaren, dankzij onze vorige wethouder Janny Bakker, een voorbeeld geweest op het […]

Verder lezen

Ruimte voor aanpak ondermijnende criminaliteit

CDA Huizen heeft ingestemd met de aanpassingen van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) die de gemeente Huizen extra ruimte geeft om ondermijnende criminaliteit aan te pakken en op te sporen. Twee extra artikelen worden opgenomen die het mogelijk maken om publieke openstaande gebouwen de sluiten en om woonoverlast tegen te gaan. Ze zullen ervoor zorgen […]

Verder lezen

CDA Huizen toost op nieuwe fietsenstalling Regentesse

Met genoegen heeft de CDA fractie een toost uitgebracht op de overdekte fietsenstalling die naast de Regentesse is gerealiseerd.  Al vele jaren is deze fietsenstalling onderwerp van gesprek in de gemeenteraad van Huizen. OV-reizigers, die in Huizen afhankelijk zijn van de bus, moesten tot voor kort hun fietsen onoverdekt  in het natte gras stallen. Het […]

Verder lezen

Extra wijkagent in Huizen

CDA Kamerlid Chris van Dam heeft op aangeven van CDA Huizen vragen aan de minister gesteld over de verdeling van de extra capaciteit voor de politie. De uitbreiding was voor een deel specifiek toegewezen aan extra agenten in de wijk. In de politieregio Midden Nederland is echter gekozen om álle middelen in te zetten voor […]

Verder lezen

Jongeren aan het werk of een diploma

Tijdens het werkbezoek van de Gemeenteraad aan de vrijwilligerscentrale is het idee naar voren gebracht om vrijwilligers in te zetten om jongeren zonder diploma of een baan te steunen om wel een baan of diploma te krijgen. Naar de mening van de CDA-fractie een geweldige kans om de ervaring van mensen die al een plek […]

Verder lezen

Eenzaamheid onder Jongeren

Een samenleving vraagt om inzet en betrokkenheid. Dat lukt niet iedereen. Om wat voor reden dan ook kunnen mensen door schulden, armoede of eenzaamheid in de problemen raken. Dit raakt mensen in de vezels van hun bestaan. In het coalitieprogramma is hier dan ook aandacht voor. Het doel is om de goede sociale infrastructuur voor […]

Verder lezen

Zelfstandig Huizen

Voor 2019 springen, politiek gezien, de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen het meest in het oog. De vraag die daarmee verband houdt, is namelijk: Blijven we een zelfstandige gemeente, of worden gedwongen te fuseren met onze buurgemeenten? Voordat de Provincie daarover een knoop doorhakt, wacht men in Haarlem op wat Den Haag doet. […]

Verder lezen

In memoriam: Jaap Kos

Met veel waardering en respect gedenken wij Jaap Kos, die maandag 10 september op 75-jarige leeftijd is overleden. Jaap, ridder in de Orde van Oranje Nassau, heeft zich jarenlang enorm ingezet voor CDA Huizen: als raadslid, fractievoorzitter, wethouder en tenslotte bij de laatste verkiezingen als betrokken lijstduwer. Als wethouder heeft Jaap veel innovatieve bouwprojecten gerealiseerd. […]

Verder lezen

Oproep: Huizen doe mee aan testdag toegankelijkheid

CDA Huizen wil dat de gemeente Huizen op woensdag 3 oktober mee doet aan de ‘ongehinderd testdag’ tijdens de landelijke Week van de Toegankelijkheid. Tijdens deze testdag gaan honderden mensen met en zonder beperking op pad om locaties te testen op het gebied van toegankelijkheid: restaurants, winkels en vrije tijdslocaties, maar ook openbare locaties zoals […]

Verder lezen

Noord-Holland kiest Huizers als lijsttrekker Provinciale Staten en Waterschap

Op zaterdag 1 september heeft het CDA Noord-Holland tijdens een ledenvergadering in Weesp de geboren Huizer Dennis Heijnen (30) als lijsttrekker gekozen voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. De oud-voorzitter van het CDA Huizen Wim Zwanenburg (57) zal opnieuw de lijst aanvoeren voor het CDA voor de verkiezingen voor het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi […]

Verder lezen

Kitesurfen in Huizen en een rookvrij zwembad

Kitesurfen in Huizen en een rookvrij zwembad waar abonnementhouders altijd toegang hebben In de vergadering van de gemeenteraad van 12 juli heeft het CDA gepleit om het gemeentelijk zwembad Sijsjesberg op de kortst mogelijke termijn rookvrij te maken. Eind juni ondertekende wethouder Hoelscher het convenant “Rookvrije generatie”. Volgens de CDA-fractie is een mooie eerste stap […]

Verder lezen

Winnaar champagne Samenloop voor Hoop

Vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni stond Huizen in hetteken van Samenloop voor Hoop. Een geweldig evenement voor iedereen die iets wil bijdrage aan de strijd tegen kanker. Samenloop voor Hoop Bij voetbalvereniging SV Huizen stonden er diverse kraampjes om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. 24 uur lang wandelden vele teams […]

Verder lezen