Nieuwsoverzicht

Wim Zwanenburg krijgt Zilveren Speld van CDA toegekend

Op zaterdag 4 november sprak Wim Zwanenburg in Nijmegen voor de laatste keer als voorzitter van de CDA Auditcommissie, voorheen de Financiële Commissie, het CDA Partijcongres toe over de begroting en de financiële toestand van het CDA. Zwanenburg was van 2002 tot en met 2014 ook voorzitter van het CDA Huizen. Sinds 2002 was hij […]

Verder lezen

Begrotingsraad gemeente Huizen 2017

Huizen heeft geen schulden, lage lasten en een goede reservepositie; dat maakt Huizen tot een financieel gezonde gemeente. Door de komende jaren fors te bezuinigen en een bijdrage uit de reserve (= spaargeld dat in het verleden is opgebouwd) is de begroting voor 2018 sluitend. Niet potverteren, maar investeren! Dit college, waar CDA-wethouder Janny Bakker […]

Verder lezen

felicitaties Fons Hertog met benoeming waarnemend burgemeester

Vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd is aan de heer Fons Hertog per 31 oktober 2017 eervol ontslag verleend als burgemeester van Huizen. Aangezien Huizen op dit moment onderdeel uitmaakt van de provinciale procedure om te komen tot een mogelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek krijgt onze gemeente zolang geen nieuwe burgemeester. […]

Verder lezen

Algemene Ledenvergadering – 8 november

Hierbij nodigt het bestuur van het CDA Huizen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdagavond 8 november. De start van de ledenvergadering is 20:00 uur (inloop v.a. 19:45 uur). We hopen u te ontmoeten in de Business Club Zuyderzee (SV Huizen) aan de IJsselmeerstraat 3. Agenda Rooster van […]

Verder lezen

Huizen, Blaricum en Laren slaan handen ineen voor regionale bestuurskracht

De colleges van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren hebben 3 oktober jl. een voorstel naar de Provincie Noord-Holland gestuurd, waarin zij een oplossing bieden voor het versterken van de regionale bestuurskracht. In een gemeenschappelijke regeling worden per regionaal thema wethouders gemandateerd die namens deze gemeenten in de regio kunnen optreden. Wanneer de provincie begin […]

Verder lezen

Bestemmingsplannen Bijvanck en Vierde Kwadrant

Tijdens de raadsvergadering van 28 september vroeg het college om instemming voor de bestemmingsplannen van de Bijvanck en Vierde Kwadrant. Beide bestemmingsplannen zagen er goed uit, alleen bij de bestemmingsplan van het Vierde Kwadrant had het CDA problemen met een punt! Bestemmingplan Vierde Kwadrant In het bestemmingsplan Vierde Kwadrant werd goedkeuring gevraagd voor dakopbouw bij […]

Verder lezen

De Boerderij – Evaluatiegesprekken voor commerciële activiteiten

Iedereen in Huizen kent De Boerderij wel. Is het niet van de theatervoorstellingen van Het spant!, dan wel van de recepties en de feestjes. Een mooi gebouw midden in ‘t oude dorp. Dat is tegelijkertijd ook het probleem. De bewoners rondom De Boerderij ondervinden overlast van de Boerderij. Overlast en mediationtraject Al een jaar lang zijn […]

Verder lezen

Clubgebouw Zuidwal krijgt uitbreiding met multifunctionele ruimte

Uitbreiding clubgebouw Atletiek Vereniging Zuidwal met multifunctionele ruimte voor sporters met een lichamelijke beperking Atletiek Vereniging Zuidwal is bij de gemeente gekomen met de vraag voor subsidie. Zij willen namelijk uitbreiding van het clubgebouw met een multifunctionele ruimte voor sporters met een lichamelijke beperking. Tijdens de raadsvergadering vroeg het college in te stemmen met deze […]

Verder lezen

Meepraten over verkiezingsprogramma!

Wat worden de prioriteiten in de gemeente Huizen de komende vier jaar?  Op 21 maart 2018 bent u aan zet om dat te bepalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA stelt hiervoor een verkiezingsprogramma op en nodigt u van harte uit om mee te denken over de inhoud ervan. In twee avonden wil het CDA met […]

Verder lezen

Pak onveilige verkeerspunten aan!

CDA Huizen gaat in kaart brengen welke gevaarlijke verkeerspunten er op de school-thuisroute in Huizen zijn. CDA Huizen roept inwoners op om deze gevaarlijke verkeerspunten met hen te delen. Nu de scholen weer zijn begonnen, is het volgens raadslid Ruben Woudsma goed om te kijken hoe de verkeersveiligheid vergroot kan worden, want ieder kind heeft […]

Verder lezen

In memoriam José Meijs

Op 7 augustus overleed José Meijs-Rutten. Op 15 augustus, Maria Hemelvaart, zou zij 84 jaar zijn geworden. José was een vrolijke, altijd optimistische vrouw met grote sociale vaardigheden die geen feestje wilde missen! Zij was strijdlustig en al geëmancipeerd voordat het woord bestond. Samen met haar man Louk vormde zij een perfect team. José en […]

Verder lezen

Gemeentelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek

De CDA-fractie heeft ingestemd met een brief van de gemeente Huizen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, waarin Huizen reageert op het voornemen van de provincie om de regio Gooi en Vechtstreek te gaan herindelen naar maximaal 3 gemeenten. In deze brief (zienswijze) laat Huizen weten de komende maanden samen met Blaricum, Laren en […]

Verder lezen