• Voorjaarsnota 2017

  Werkend vanuit een ambitieus collegeprogramma worden langlopende dossiers opgepakt en afgerond. Het college van Huizen laat zien dat ze een [...]

 • Definitief geen busbaan door het stadspark

  Wethouder Gerrit Pas heeft in goed overleg met de provincie Noord Holland de busbaan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) definitief uit het stadspark [...]

 • Raadsvragen inhuur extern personeel veiligheidsregio

  Onlangs kwamen NH Nieuws en Nieuwsuur met informatie naar buiten dat de vijf Noord-Hollandse veiligheidsregio’s vele miljoenen betalen aan extern [...]

 • Rutger Rebel lijsttrekker CDA Huizen

  Rutger Rebel is tijdens de ledenvergadering unaniem en onder luid applaus gekozen als lijsttrekker van het CDA in Huizen voor de komende [...]


Nieuwsoverzicht

Gemeentelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek

De CDA-fractie heeft ingestemd met een brief van de gemeente Huizen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, waarin Huizen reageert op het voornemen van de provincie om de regio Gooi en Vechtstreek te gaan herindelen naar maximaal 3 gemeenten. In deze brief (zienswijze) laat Huizen weten de komende maanden samen met Blaricum, Laren en […]

Verder lezen

Eigen bijdrage WMO vereenvoudigd in 2018

De gemeenteraad heeft unaniem een motie van het CDA aangenomen om de regeling voor de eigen bijdragen in de WMO met ingang van 1 januari 2018 te vereenvoudigen. Hierdoor kunnen mensen zelf makkelijker hun eigen bijdrage berekenen. Mensen met een zware of lichte beperking gaan dezelfde lagere eigen bijdrage betalen als ze dezelfde soort ondersteuning […]

Verder lezen

Aandacht voor de mantelzorger!

Afgelopen week hebben Danielle van Deutekom, Clary Vos en Marianne Vos-Breel en namens CDA Huizen Bewustzijnscentrum Bala bezocht in verband met hun ideeën voor een maandelijks terugkerende middag voor de mantelzorger. Mantelzorg Bewustzijnscentrum Bala, wat staat voor energie of kracht in je zelf, is 2 jaar geleden gestart met een dag voor de mantelzorger. Zij […]

Verder lezen

In gesprek over cultuur in Huizen

Na afloop van de algemene ledenvergadering in juni was er een gesprek over cultuur in Huizen. Tijdens dit onderdeel waren er drie presentaties over cultuur en kansen voor Huizen. Nienke de Wit sprak namens het Huizer museum vervolgens door Peter Kos en Pieter Hogenbirk namens de krachtcentrale. Het geheel werd afgesloten door Ernst van Sloot. […]

Verder lezen

Unanieme steun motie ‘Regionaal zorgcentrum in Huizen’

In Huizen wonen, samen met het Blaricummer deel van de Bijvanck, bijna 50.000 inwoners. En Huizen vergrijst: er komen steeds meer ouderen, zij worden gemiddeld genomen ouder en blijven steeds vaker lang zelfstandig wonen. Het is dan in het belang van de inwoners van Huizen dat zorgvoorzieningen dichtbij beschikbaar zijn. De nieuwbouw van Tergooi komt […]

Verder lezen

Extra geld Goois Natuurreservaat (GNR)

CDA Huizen heeft ingestemd met de begroting van het Goois Natuurreservaat (GNR) en een extra bijdrage vanuit Huizen. Per inwoner wordt er € 1,- beschikbaar gesteld voor het behoud van het Goois Natuurreservaat. Gooise natuur van onschatbare waarde Deze prachtige achtertuin van Huizen is volgens het CDA van onschatbare waarde en moet behouden blijven. Met […]

Verder lezen

In gesprek over cultuurbeleid in Huizen

CDA Huizen gaat in gesprek met het Huizer Museum, de Krachtcentrale en cultuurondernemer Ernst van der Sloot over cultuur in Huizen. Ernst van der Sloot geeft ons aan de hand van een quick scan een inkijkje in de consumentenbeleving van Huizen, hoe hier verbinding in te brengen, welke plekken daar het meest logisch voor zijn […]

Verder lezen

CDA maakt kennis met De Zuidvogels

De fractie van CDA Huizen bracht vorige week een werkbezoek aan honk en softbalvereniging De Zuidvogels. Tijdens het bezoek werd de fractie op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom het sportcomplex en kregen we een uitleg over honkbal en alle andere activiteiten die De Zuidvogels ontplooit. Na ontvangst door het bestuur (Marcel de Boer […]

Verder lezen

Lotte Schipper nieuwe voorzitter CDJA

De van origine uit Huizen afkomstige Lotte Schipper is verkozen tot nieuwe landelijk voorzitter van het CDJA. Schipper behaalde een ruime meerderheid van 63 procent van de stemmen en zal de functie voor 2 jaar bekleden. Het CDA-Huizen feliciteert Lotte Schipper met haar verkiezing: ”Als CDA-Huizen zijn we enorm trots op onze Lotte en wij […]

Verder lezen

Invoering blijverslening besproken met PCOB

Veel ouderen vinden het fijn dat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Soms moet daarvoor wel de woning worden aangepast. Dan kan een ‘blijverslening’ van pas komen, maar Huizen heeft zo’n regeling nog niet. Tijdens het werkbezoek van de CDA-fractie aan de PCBO heeft het bestuur van de afdeling Huizen daarom de invoering van de […]

Verder lezen

Motie kansenkaart

Tijdens de commissievergaderingen in april en de raadsvergadering van 20 april werd er uitvoerig stilgestaan bij de uitwerking van de kansenkaart betreffende Keucheniushart.  Dit nadat CDA Huizen samen met Groenlinks Huizen een motie ingediend had in de raadsvergadering van december 2016. De motie is door alle collegepartijen gesteund.  Strekking van de motie was mogelijkheden verkennen […]

Verder lezen

Het hemd van het lijf over de herindelingsplannen in onze regio

Op 7 februari jl. heeft de provincie Noord-Holland besloten om “de procedure te starten voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek” Daarbij heeft de provincie aangegeven het voornemen te hebben om te komen tot maximaal drie gemeenten in onze regio; dit gebeurt vanuit de Wet arhi, de wet “Algemene regels herindeling”. De eerste stap […]

Verder lezen