Nieuwsoverzicht

Inbraakwerende maatregelen koopwoningen

Tijdens de nationale inbraakpreventieweken heeft de gemeenteraad in Huizen een extra subsidie beschikbaar gesteld om inbraakwerende maatregelen te nemen bij een koopwoning.  Met behulp van deze subsidie is de verwachting dat inwoners meer oog krijgen voor de zwakke plekken in en rondom de woning. De raad was unaniem akkoord met deze stimuleringsmaatregel. Als CDA Huizen […]

Verder lezen

OZB korting van 10% in 2018

In het verkiezingsprogramma ‘Betrokken en Betrouwbaar’ deed het CDA vier jaar geleden de belofte om een tijdelijke korting van 10% op de OZB door te voeren. De reden voor deze belofte was de economische crisis, die huiseigenaren stevig in de portemonnee gingen voelen. Het CDA heeft haar belofte waargemaakt. In het collegeprogramma ‘Aan de wind’ […]

Verder lezen

Blijverslening in Huizen een feit

Bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni 2015 heeft de CDA-fractie gevraagd of het mogelijk zou zijn om in Huizen een Blijverslening mogelijk te maken. Een collegevoorstel liet helaas lang op zich wachten, maar de CDA dacht: de aanhouder wint. Dus hebben we regelmatig gevraagd naar de voortgang. En uiteindelijk, mede dankzij het aandringen […]

Verder lezen

Schoolgebouwen – Ruime reservering nieuwbouw Montesorrischool

CDA-fractie reserveert ruim 9 ton voor nieuwbouw Dr. Maria Montessorischool, stemt in met nieuwbouw Rehobothschool en zorgwoningen op de huidige locatie en het samengaan van de Wijngaard en Springplank aan het Ellertsveld. De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Om een goede inschatting te maken van de kosten die daar bij […]

Verder lezen

Wim Zwanenburg krijgt Zilveren Speld van CDA toegekend

Op zaterdag 4 november sprak Wim Zwanenburg in Nijmegen voor de laatste keer als voorzitter van de CDA Auditcommissie, voorheen de Financiële Commissie, het CDA Partijcongres toe over de begroting en de financiële toestand van het CDA. Zwanenburg was van 2002 tot en met 2014 ook voorzitter van het CDA Huizen. Sinds 2002 was hij […]

Verder lezen

Onveilige verkeerspunten worden aangepakt

Na de zomervakantie deed CDA Huizen een oproep om verkeersonveilige punten te melden bij de fractie. Hier is ruimschoots gehoor aan gegeven. 36 meldingen zijn ontvangen bij het meldpunt. Alle meldingen zijn door CDA Huizen geïnventariseerd, beoordeeld en toevertrouwd aan een kaart moet onveilige verkeerspunten. De uiteindelijk verdeling voor de meldingen was: Acute situaties (5), […]

Verder lezen

Begrotingsraad gemeente Huizen 2017

Huizen heeft geen schulden, lage lasten en een goede reservepositie; dat maakt Huizen tot een financieel gezonde gemeente. Door de komende jaren fors te bezuinigen en een bijdrage uit de reserve (= spaargeld dat in het verleden is opgebouwd) is de begroting voor 2018 sluitend. Niet potverteren, maar investeren! Dit college, waar CDA-wethouder Janny Bakker […]

Verder lezen

felicitaties Fons Hertog met benoeming waarnemend burgemeester

Vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd is aan de heer Fons Hertog per 31 oktober 2017 eervol ontslag verleend als burgemeester van Huizen. Aangezien Huizen op dit moment onderdeel uitmaakt van de provinciale procedure om te komen tot een mogelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek krijgt onze gemeente zolang geen nieuwe burgemeester. […]

Verder lezen

Algemene Ledenvergadering – 8 november

Hierbij nodigt het bestuur van het CDA Huizen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdagavond 8 november. De start van de ledenvergadering is 20:00 uur (inloop v.a. 19:45 uur). We hopen u te ontmoeten in de Business Club Zuyderzee (SV Huizen) aan de IJsselmeerstraat 3. Agenda Rooster van […]

Verder lezen

Snel actie voor gratis WiFi in Huizen

Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. Het CDA wil dat de gemeente Huizen daar ook aan meedoet. Online bereikbaarheid is een basisbehoefte. Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. […]

Verder lezen

Huizen, Blaricum en Laren slaan handen ineen voor regionale bestuurskracht

De colleges van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren hebben 3 oktober jl. een voorstel naar de Provincie Noord-Holland gestuurd, waarin zij een oplossing bieden voor het versterken van de regionale bestuurskracht. In een gemeenschappelijke regeling worden per regionaal thema wethouders gemandateerd die namens deze gemeenten in de regio kunnen optreden. Wanneer de provincie begin […]

Verder lezen

Bestemmingsplannen Bijvanck en Vierde Kwadrant

Tijdens de raadsvergadering van 28 september vroeg het college om instemming voor de bestemmingsplannen van de Bijvanck en Vierde Kwadrant. Beide bestemmingsplannen zagen er goed uit, alleen bij de bestemmingsplan van het Vierde Kwadrant had het CDA problemen met een punt! Bestemmingplan Vierde Kwadrant In het bestemmingsplan Vierde Kwadrant werd goedkeuring gevraagd voor dakopbouw bij […]

Verder lezen