• Overhandiging vuurwerkrapport

  Jaarlijks publiceert CDA Huizen het vuurwerkrapport, in de rapportage over de jaarwisseling van 2019/2020 zijn er diverse aanbevelingen op [...]

 • Voorjaarsnota 2019 – Zorg, veiligheid, regeldruk en winkelcentra

  Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft het CDA aan het college gevraagd om bij het opstellen van de plannen voor 2020 prioriteit te geven [...]

 • Nieuw logo CDA Huizen

  Met trots presenteert CDA Huizen haar nieuwe logo. Het nieuwe logo legt de verbinding met de lokale historie van het dorp door het  melkmeisje [...]

 • Doorstroming voorgezet onderwijs

  Op 25 maart heeft de CDA-fractie vragen gesteld aan het het college over de toelating van leerlingen op het middelbaar onderwijs in Huizen. Dit [...]


Nieuwsoverzicht

In memoriam Rein Jansen

Met veel respect en waardering gedenken wij Rein Jansen, die op woensdag 15 april op 77-jarige leeftijd is overleden. Rein was een warme, invoelende persoonlijkheid met een grote betrokkenheid bij het maatschappelijk leven. Rein voelde zich aangetrokken tot het CDA sinds Jan Peter Balkenende het thema ‘normen en waarden’ op de politieke agenda plaatste. Sindsdien […]

Verder lezen

Oranjebitter prinses Beatrix

Op vrijdag 31 januari heeft CDA Huizen de verjaardag van Prinses Beatrix gevierd samen met de bewoners van Voor Anker. Het was een feestelijke middag, die begon met samen Oudhollandse liedjes zingen. Paul Joosse begeleidde dit op de piano. CDA-wethouder Bert Rebel sprak de aanwezigen toe, en sloot af met een driewerf hoera. Vervolgens werd […]

Verder lezen

Vakantie ideeën voor de gemeente Huizen?

De vakantieperiode is aangebroken. Een mooie periode om de batterij weer op te laden en nieuwe ideeën op te doen. Met dit laatste kunt u ons helpen. Het beste idee voor Huizen Op vakantie kom je vaak iets tegen waarbij je denkt: “Dat zou leuk zijn voor onze gemeente” Het CDA Huizen houdt daarom de […]

Verder lezen

Investeren in werkzoekende met ‘Werken aan werk’

Tijdens de laatste raadsvergadering is er gesproken over het plan ‘Werken aan werk’. Vanuit de gemeente Huizen is dit plan gepresenteerd door wethouder Rebel. Het doel van dit plan is om werkzoekenden te helpen, iets wat CDA Huizen van harte toejuicht. De behoefte is ontstaan vanuit de constatering dat er een mismatch zit tussen werkgevers […]

Verder lezen

Verbouw Dr. Maria Montessorischool

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft het CDA ingestemd met het budget voor de verbouw van de Dr. Maria Montessorischool.  In totaal stelt de gemeente Huizen ruim € 2,5 miljoen beschikbaar. Al een aantal jaar wordt er binnen de gemeente en gemeenteraad gesproken over de verbouw van de Dr. Maria Montessorischool. Door de gemeenteraad zijn in […]

Verder lezen

De Regionale samenwerkingsagenda

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de CDA-fractie, zij het onder voorwaarden, ingestemd met de regionale samenwerkingsagenda. Met deze agenda wordt bepaald aan welke inhoudelijke thema’s de gemeenten in de regio een impuls willen geven. Samenwerken als gemeente Huizen doen we al zo langs als we bestaan. In veel gevallen doen we dat […]

Verder lezen

Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Huizen

Tijdens de raadsvergadering werd het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 besproken. Afgelopen maanden is er samen met de inwoners en instanties uitvoerig over gesproken over het nieuwe beleidsplan en met elkaar zorgvuldig gekeken wat belangrijk is voor onze inwoners! Gemeente Huizen is de afgelopen jaren, dankzij onze vorige wethouder Janny Bakker, een voorbeeld geweest op het […]

Verder lezen

Ruimte voor aanpak ondermijnende criminaliteit

CDA Huizen heeft ingestemd met de aanpassingen van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) die de gemeente Huizen extra ruimte geeft om ondermijnende criminaliteit aan te pakken en op te sporen. Twee extra artikelen worden opgenomen die het mogelijk maken om publieke openstaande gebouwen de sluiten en om woonoverlast tegen te gaan. Ze zullen ervoor zorgen […]

Verder lezen

Treinstation Huizen niet op lijst Prorail

CDA Huizen stelt vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het geplande treinstation in gemeente Huizen. Op de lijst met 20 tot 30 nieuwe treinstations die bekend werd gemaakt ontbrak station Huizen. Afgelopen weken werd een lijst bekend gemaakt door ProRail met locaties voor een mogelijk treinstation. Er komen in Nederland 20 tot 30 […]

Verder lezen

Meet & greet met CDA lijsttrekkers verkiezingen

Lijsttrekker Ben Knapen (eerste kamer), lijsttrekker Dennis Heijnen (provincie Noord Holland), lijsttrekker Wim Zwanenburg (waterschap AGV) gezamenlijk in Huizen voor meet & greet. Groene golf door het Gooi met CDA-prominenten In plaats van de kiezers naar debatten en andere ontmoetingsmomenten te laten komen, komen lijsttrekkers en kandidaten naar de kiezers toe voor een meet & […]

Verder lezen

Huizen blijft zelfstandig

CDA Huizen tevreden met stopzetten herindeling Het CDA Huizen heeft met instemming kennisgenomen van het besluit van Gedeputeerde Staten om de voorgenomen fusie tussen Blaricum, Laren en Huizen te staken. Een mooie opsteker voor wethouder Bert Rebel, die de herindeling in zijn portefeuille heeft. In de raadsvergadering van begin november riep fractievoorzitter Rutger Rebel de […]

Verder lezen

CDA Huizen toost op nieuwe fietsenstalling Regentesse

Met genoegen heeft de CDA fractie een toost uitgebracht op de overdekte fietsenstalling die naast de Regentesse is gerealiseerd.  Al vele jaren is deze fietsenstalling onderwerp van gesprek in de gemeenteraad van Huizen. OV-reizigers, die in Huizen afhankelijk zijn van de bus, moesten tot voor kort hun fietsen onoverdekt  in het natte gras stallen. Het […]

Verder lezen