Nieuwsoverzicht

Extra wijkagent in Huizen

CDA Kamerlid Chris van Dam heeft op aangeven van CDA Huizen vragen aan de minister gesteld over de verdeling van de extra capaciteit voor de politie. De uitbreiding was voor een deel specifiek toegewezen aan extra agenten in de wijk. In de politieregio Midden Nederland is echter gekozen om álle middelen in te zetten voor […]

Verder lezen

Jongeren aan het werk of een diploma

Tijdens het werkbezoek van de Gemeenteraad aan de vrijwilligerscentrale is het idee naar voren gebracht om vrijwilligers in te zetten om jongeren zonder diploma of een baan te steunen om wel een baan of diploma te krijgen. Naar de mening van de CDA-fractie een geweldige kans om de ervaring van mensen die al een plek […]

Verder lezen

Eenzaamheid onder Jongeren

Een samenleving vraagt om inzet en betrokkenheid. Dat lukt niet iedereen. Om wat voor reden dan ook kunnen mensen door schulden, armoede of eenzaamheid in de problemen raken. Dit raakt mensen in de vezels van hun bestaan. In het coalitieprogramma is hier dan ook aandacht voor. Het doel is om de goede sociale infrastructuur voor […]

Verder lezen

Zelfstandig Huizen

Voor 2019 springen, politiek gezien, de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen het meest in het oog. De vraag die daarmee verband houdt, is namelijk: Blijven we een zelfstandige gemeente, of worden gedwongen te fuseren met onze buurgemeenten? Voordat de Provincie daarover een knoop doorhakt, wacht men in Haarlem op wat Den Haag doet. […]

Verder lezen

In memoriam: Jaap Kos

Met veel waardering en respect gedenken wij Jaap Kos, die maandag 10 september op 75-jarige leeftijd is overleden. Jaap, ridder in de Orde van Oranje Nassau, heeft zich jarenlang enorm ingezet voor CDA Huizen: als raadslid, fractievoorzitter, wethouder en tenslotte bij de laatste verkiezingen als betrokken lijstduwer. Als wethouder heeft Jaap veel innovatieve bouwprojecten gerealiseerd. […]

Verder lezen

Noord-Holland kiest Huizers als lijsttrekker Provinciale Staten en Waterschap

Op zaterdag 1 september heeft het CDA Noord-Holland tijdens een ledenvergadering in Weesp de geboren Huizer Dennis Heijnen (30) als lijsttrekker gekozen voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. De oud-voorzitter van het CDA Huizen Wim Zwanenburg (57) zal opnieuw de lijst aanvoeren voor het CDA voor de verkiezingen voor het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi […]

Verder lezen

Kitesurfen in Huizen en een rookvrij zwembad

Kitesurfen in Huizen en een rookvrij zwembad waar abonnementhouders altijd toegang hebben In de vergadering van de gemeenteraad van 12 juli heeft het CDA gepleit om het gemeentelijk zwembad Sijsjesberg op de kortst mogelijke termijn rookvrij te maken. Eind juni ondertekende wethouder Hoelscher het convenant “Rookvrije generatie”. Volgens de CDA-fractie is een mooie eerste stap […]

Verder lezen

Winnaar champagne Samenloop voor Hoop

Vrijdag 29 juni en zaterdag 30 juni stond Huizen in hetteken van Samenloop voor Hoop. Een geweldig evenement voor iedereen die iets wil bijdrage aan de strijd tegen kanker. Samenloop voor Hoop Bij voetbalvereniging SV Huizen stonden er diverse kraampjes om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. 24 uur lang wandelden vele teams […]

Verder lezen

Aanpak verrommeling kop aanloophaven

CDA Huizen heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op 5 juli 2018 vragen gesteld aan het college over de verrommeling van de aanloophaven. Als gemeente die zich profileert als ‘Haven van het Gooi’, is het gebied rondom de aanloophaven een aanfluiting. CDA-raadslid Ruben Woudsma stelde het college de vragen: “Wat gaat u doen aan de verrommeling?”, “Wat […]

Verder lezen

Aankoop noodwoning Brederode

Geen dak meer boven het hoofd hebben is vaak het slotstuk van een lang traject. Overlast, schulden, echtscheiding of ruzies. De oorzaken zijn talrijk. De laatste stap die dan genomen kan worden, is het aanbieden van een dak door de overheid. Het CDA heeft ingestemd met het voorstel van het college om hiervoor een woning […]

Verder lezen

Opening winkels op zondag

De openstelling van de winkels op zondag zoals besproken in de raad van 5 juli jl. was geen onderdeel uit CDA verkiezingsprogramma. Tijdens de onderhandelingen over het coalitieakkoord lagen de perspectieven van de verschillende partijen hier het verst uit elkaar. Als CDA redeneerden wij vanuit de bescherming van de kleine ondernemer die met 6 dagen […]

Verder lezen

Coalitieakkoord Vitaal en verbindend

Na een aantal weken onderhandelen hebben VVD, CDA, D66 en PVDA het nieuwe collegeprogramma Vitaal en verbindend opgesteld. In dit coalitieakkoord staan veel herkenbare punten uit het CDA-verkiezingsprogramma zoals: lage lasten, veiligheid in de wijk, de maatwerk aanpak in het sociaal domein, niet bouwen in het groen, werk maken van de energietransitie, ontwikkeling van de […]

Verder lezen