Nieuwsoverzicht

Vakantie ideeën voor de gemeente Huizen?

De vakantieperiode is aangebroken. Een mooie periode om de batterij weer op te laden en nieuwe ideeën op te doen. Met dit laatste kunt u ons helpen. Het beste idee voor Huizen Op vakantie kom je vaak iets tegen waarbij je denkt: “Dat zou leuk zijn voor onze gemeente” Het CDA Huizen houdt daarom de […]

Verder lezen

Investeren in werkzoekende met ‘Werken aan werk’

Tijdens de laatste raadsvergadering is er gesproken over het plan ‘Werken aan werk’. Vanuit de gemeente Huizen is dit plan gepresenteerd door wethouder Rebel. Het doel van dit plan is om werkzoekenden te helpen, iets wat CDA Huizen van harte toejuicht. De behoefte is ontstaan vanuit de constatering dat er een mismatch zit tussen werkgevers […]

Verder lezen

Verbouw Dr. Maria Montessorischool

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft het CDA ingestemd met het budget voor de verbouw van de Dr. Maria Montessorischool.  In totaal stelt de gemeente Huizen ruim € 2,5 miljoen beschikbaar. Al een aantal jaar wordt er binnen de gemeente en gemeenteraad gesproken over de verbouw van de Dr. Maria Montessorischool. Door de gemeenteraad zijn in […]

Verder lezen

De Regionale samenwerkingsagenda

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de CDA-fractie, zij het onder voorwaarden, ingestemd met de regionale samenwerkingsagenda. Met deze agenda wordt bepaald aan welke inhoudelijke thema’s de gemeenten in de regio een impuls willen geven. Samenwerken als gemeente Huizen doen we al zo langs als we bestaan. In veel gevallen doen we dat […]

Verder lezen

Beleidsplan Sociaal Domein gemeente Huizen

Tijdens de raadsvergadering werd het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 besproken. Afgelopen maanden is er samen met de inwoners en instanties uitvoerig over gesproken over het nieuwe beleidsplan en met elkaar zorgvuldig gekeken wat belangrijk is voor onze inwoners! Gemeente Huizen is de afgelopen jaren, dankzij onze vorige wethouder Janny Bakker, een voorbeeld geweest op het […]

Verder lezen

Ruimte voor aanpak ondermijnende criminaliteit

CDA Huizen heeft ingestemd met de aanpassingen van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) die de gemeente Huizen extra ruimte geeft om ondermijnende criminaliteit aan te pakken en op te sporen. Twee extra artikelen worden opgenomen die het mogelijk maken om publieke openstaande gebouwen de sluiten en om woonoverlast tegen te gaan. Ze zullen ervoor zorgen […]

Verder lezen

Meet & greet met CDA lijsttrekkers verkiezingen

Lijsttrekker Ben Knapen (eerste kamer), lijsttrekker Dennis Heijnen (provincie Noord Holland), lijsttrekker Wim Zwanenburg (waterschap AGV) gezamenlijk in Huizen voor meet & greet. Groene golf door het Gooi met CDA-prominenten In plaats van de kiezers naar debatten en andere ontmoetingsmomenten te laten komen, komen lijsttrekkers en kandidaten naar de kiezers toe voor een meet & […]

Verder lezen

Huizen blijft zelfstandig

CDA Huizen tevreden met stopzetten herindeling Het CDA Huizen heeft met instemming kennisgenomen van het besluit van Gedeputeerde Staten om de voorgenomen fusie tussen Blaricum, Laren en Huizen te staken. Een mooie opsteker voor wethouder Bert Rebel, die de herindeling in zijn portefeuille heeft. In de raadsvergadering van begin november riep fractievoorzitter Rutger Rebel de […]

Verder lezen

CDA Huizen toost op nieuwe fietsenstalling Regentesse

Met genoegen heeft de CDA fractie een toost uitgebracht op de overdekte fietsenstalling die naast de Regentesse is gerealiseerd.  Al vele jaren is deze fietsenstalling onderwerp van gesprek in de gemeenteraad van Huizen. OV-reizigers, die in Huizen afhankelijk zijn van de bus, moesten tot voor kort hun fietsen onoverdekt  in het natte gras stallen. Het […]

Verder lezen

Extra wijkagent in Huizen

CDA Kamerlid Chris van Dam heeft op aangeven van CDA Huizen vragen aan de minister gesteld over de verdeling van de extra capaciteit voor de politie. De uitbreiding was voor een deel specifiek toegewezen aan extra agenten in de wijk. In de politieregio Midden Nederland is echter gekozen om álle middelen in te zetten voor […]

Verder lezen

Jongeren aan het werk of een diploma

Tijdens het werkbezoek van de Gemeenteraad aan de vrijwilligerscentrale is het idee naar voren gebracht om vrijwilligers in te zetten om jongeren zonder diploma of een baan te steunen om wel een baan of diploma te krijgen. Naar de mening van de CDA-fractie een geweldige kans om de ervaring van mensen die al een plek […]

Verder lezen

Eenzaamheid onder Jongeren

Een samenleving vraagt om inzet en betrokkenheid. Dat lukt niet iedereen. Om wat voor reden dan ook kunnen mensen door schulden, armoede of eenzaamheid in de problemen raken. Dit raakt mensen in de vezels van hun bestaan. In het coalitieprogramma is hier dan ook aandacht voor. Het doel is om de goede sociale infrastructuur voor […]

Verder lezen