Woningnood onder jongeren

CDA Huizen

Woningnood onder Huizer jongeren hartverscheurend

Tim Dieterman is 26 jaar. Hij woont in Huizen en werkt als leraar in het voortgezet onderwijs. Hij woont nog thuis bij zijn ouders en voorlopig ziet hij dat niet veranderen. Hij staat al jaren op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, maar daar komt hij met zijn huidige salaris nu nét niet meer voor in aanmerking. Particuliere huur is voor hem te duur. De bank wil hem niet meer dan 200.000 euro hypotheek verstrekken en woningen voor dit bedrag zijn er gewoonweg niet. De situatie lijkt voor hem hopeloos. Net als Tim geldt dit ongetwijfeld voor nog meer jongeren in Huizen. Voor Tim was het één van de redenen om de politiek in te gaan. Sinds maart 2022 is hij steunfractielid van het CDA Huizen.

Ik heb helemaal niet zoveel nodig

Op zaterdag 4 maart neemt Tim een delegatie van het CDA bestuur, de CDA fractie en de CDA wethouder mee op werkbezoek naar het Demo park in Almere. Met een grote grijns op zijn gezicht loopt hij met hen rond in de verschillende soorten “tiny houses” (keine huisjes) die daar te bezichtigen zijn. De grootte daarvan varieert tussen ca. 35 m2 tot 50 m2. Voor Tim geen enkel probleem. “Ik zou hier prima zelfstandig in kunnen wonen. Ik heb helemaal niet zoveel nodig. Dit is écht genoeg” zegt hij. De kosten voor zo’n klein huisje variëren tussen de 75.000 en 150.000 euro. Prima geschikt dus voor de portemonnee van Tim.

Dit probleem gaat ons allemaal aan

Ook wethouder Bert Rebel is onder de indruk van de tiny houses die tijdens het werkbezoek konden worden bezocht. Op Facebook laat hij na afloop weten: “ik vind het mooi om te zien dat deze betaalbare, compacte woningen, waar starters goed mee uit de voeten kunnen, ook bijdragen aan duurzaamheid”. CDA Raadslid Marianne Vos ziet ook kansen voor verbinding met de wens om als samenleving meer voor elkaar te zorgen. “Daar hebben we ook jongeren keihard bij nodig”. Zij spreekt  de vrees uit dat met name in de zorg en in het onderwijs tekorten gaan ontstaan als we geen betaalbare woningen voor jongeren in onze eigen gemeente creëren.

Jan van Muiswinkel, bestuurslid van het CDA Huizen, is het daar hartgrondig mee eens. Hij spreekt in zijn omgeving ook veel oudere mensen die zelf kinderen hebben in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar, die geen woonruimte kunnen vinden. Hij benadrukt dat dit probleem ons allemaal aan gaat. Het is niet alleen een probleem van jongeren. Er zijn ook betaalbare tiny houses die gehuurd kunnen worden. Ook daaraan is bij jongeren een grote behoefte.

Woonconferentie

In de gemeente Huizen zijn alle politieke partijen het met elkaar eens: de woningnood onder jongeren moet worden aangepakt. In 2023 wordt een zogenaamde “woonconferentie” voorzien, waarin niet de gemeente met plannen komt, maar waarin gevraagd wordt aan inwoners om met plannen te komen. Voor Tim Dieterman is het wel duidelijk: hij zou tenminste 50 tiny houses in Huizen mogelijk willen maken, voor jongeren die net als hij willen starten op de woningmarkt. Tim roept daarom jongeren die dit ook willen op om samen met hem een initiatief uit te werken dat door jongeren zelf kan worden ingebracht op de woonconferentie. Jongeren die mee willen doen kunnen rechtstreeks met Tim contact opnemen: timdieterman.cda@gmail.com 

Jan van Muiswinkel wil -parallel aan dit initiatief- juist een oproep doen aan inwoners van Huizen, die zich mede verantwoordelijk voelen voor het probleem van jongeren op de woningmarkt en die mogelijke plekjes zien in hun eigen directe woonomgeving, waar één of enkele tiny houses zouden kunnen worden gerealiseerd. Inwoners van Huizen die daar ideeën over hebben kunnen dit met Jan delen. Hij hoopt dat er op deze manier veel plekjes kunnen worden gevonden om die 50 tiny houses voor jongeren als Tim te kunnen realiseren. Jan zorgt ervoor dat deze eerste inventarisatie vanuit de Huizer gemeenschap zélf (dus niet opgelegd vanuit de gemeente) wordt ingebracht bij de (voorbereiding van) de woonconferentie. Jan van Muiswinkel: “Als er jongeren zijn zoals Tim, die hier hun schouders onder willen zetten én ouderen die daarvoor in hun eigen buurt een beetje ruimte willen maken, dan worden we er allemaal beter van”.  Mensen die ideeën hebben kunnen die delen met Jan: muiswnkl@xs4all.nl

Provinciale statenverkiezingen

Janny Bakker, beoogd lid voor de Eerste Kamer voor het CDA en zelf ook op plek 47 van de lijst voor de provinciale statenverkiezingen, spreekt tijdens het werkbezoek óók diverse ondernemers en inwoners van gemeenten uit (de kop van) Noord-Holland. Zij geven aan dat hun gemeente wel mee wil werken aan de plaatsing van tiny houses voor jongeren, maar dat de provincie dwars ligt. Dat moet wat Janny betreft anders en daarmee sluit zij aan bij het standpunt van Dennis Heijnen, lijsttrekker van het CDA Noord-Holland:  “Als gemeenten zélf mee willen werken aan het bouwen van woningen voor jongeren, ook als dat iets buiten het bebouwde gebied is, dan kan het toch niet zo zijn dat de provincie hun vijand wordt? De woningnood onder jongeren is hartverscheurend. We zullen daar écht met elkaar de schouders onder zetten. De provincie kan daar een belangrijke partner in zijn. In die zin is er op 15 maart echt iets te kiezen”.