ALV en CDA Congres Appél XL

CDA Huizen

Algemene Ledenvergadering van 1 november 2022

Op 1 november is de ALV gehouden. Daarin zijn de kandidatenlijsten vastgesteld voor de provinciale staten en waterschap. Ruben Woudsma is vanuit CDA Huizen hoog op de lijst voor het Waterschap AGV gezet, nummer 4. Voor de provinciale staten staan Janny Bakker en Daniëlle van Deutekom op de lijst. 

Dennis Heijnen

 lichtte het Programma voor de Provinciale Staten verkiezingen toe. Voor Huizen zijn de belangrijke issues: ‘Fonteinkruid’, ‘Busverbinding Almere-Utrecht’ en indirect de spoorwegovergangen in de aangrenzende gemeenten. Zaken die wat de CDA-fractie Noord-Holland betreft aangepakt en opgelost moeten worden.

De voorzitter voor CDA Huizen is gekozen door de leden. Wij wensen Ger de Jong heel veel plezier in zijn rol als voorzitter. Tevens is de begroting 2023 vastgesteld. Het bestuur is opzoek naar nieuwe bestuursleden.

CDA Congres Appel XL

Een paar dagen later, op 5 november, was er het CDA Congres in Nijkerk. Wopke Hoekstra hield een bevlogen betoog, die ons allemaal raakte. Zijn oproep was met name: ‘Samen maken we het land beter’. ‘Meer wij, minder ik’.

In Nederland lopen we op dit moment tegen diverse uitdagingen aan. Gaswinning Groningen, Toeslagen, Asiel- en Migratiebeleid, Energiecrisis en stevige inflatie. Je eerste reactie daarop zou zijn, benoem het probleem, maak een gedegen plan en voer dat uit. En daar zit het probleem. Het asielbeleid is voor links een ‘no-go area’ en voor rechts een totempaal, aldus Hoekstra. Kom daar maar ’s uit…En zo geldt het voor vele onderwerpen. Iedereen vindt er het zijne van.

Daarom zijn appél voor samenwerking. ‘Het is tijd voor wij. Alle grote uitdagingen hebben één ding gemeen: het besef dat we deze vraagstukken alleen “SAMEN” kunnen oplossen.’

Dat is de koers van het CDA, ‘Samen is de enige oplossing’. 

Dit is de link naar de bijdrage van Wopke Hoekstra tijdens het congres.