Woninglocaties

CDA Huizen

Wonen

Het stuk grond van de voormalige dancing bij s.v. Huizen ligt nu al jaren braak. Waarom gebeurt daar niks? Dat vroegen wij ons als CDA af. Wij hebben daar vragen over gesteld en het antwoord is dat de ontwikkelaar nu na de zomervakantie echt gaat bouwen. Wij houden het in de gaten en blijven druk uitoefenen want nieuwe betaalbare (huur)woningen zijn hard nodig.

 

Tiny Houses en Knarrenhof

Op onze oproep om je als jongeren aan te melden en suggesties door te geven voor locaties, zijn veel reacties binnen gekomen. We zijn nu bezig een notitie te schrijven voor de Woonconferentie in het najaar. We hebben inmiddels ruim 40 kansrijke locaties voor Tiny Houses en zelfs een locatie voor een “Knarrenhof”. Dat laatste is een plek waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Als dat gerealiseerd kan worden in Huizen, dan komen er weer gezinswoningen vrij. Kortom, wij zien kansen voor jongeren, alleenstaanden en ouderen om een eigen plek te krijgen.