Nieuwsoverzicht

Meer mogelijkheden voor kinderen om mee te doen

Kinderen die in armoede opgroeien, hebben minder mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. De gemeente Huizen gaat daar wat aan doen. Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld. Voor Huizen is dat elk jaar ruim 164.000 euro. ​Sinds een aantal jaren is het jeugdbeleid gedecentraliseerd. De gemeente kan daardoor zelf bepalen […]

Verder lezen

Presentatie verkiezingsprogramma GR2018

Met de lancering van de stemwijzer heeft het CDA- Huizen haar verkiezingsprogramma online gezet. Lijstrekker Rutger Rebel: “Met dit programma kijken we naar de toekomst en zetten we dit om in concrete daden om wonen, leven en werken in Huizen aantrekkelijk te houden. Een voorwaarde daarvoor is dat de basis solide blijft: lage lasten, een […]

Verder lezen

Glasbakken bij Lidl Nederland

Tijdens de raadsvergadering is een meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de verplaatsing en nieuwbouw van Lidl Nederland (naast de Karwei) in Huizen. CDA Huizen is groot voorstander van behoud van werkgelegenheid in Huizen. Lidl Nederland is een werkgever die voor veel werkgelegenheid zorgt in Huizen. Met de verplaatsing van  de supermarkt komt er […]

Verder lezen

Gemeente investeert € 50.000,- in Huizer Hockey club

Mede op initiatief van het CDA heeft de gemeenteraad van Huizen € 50.000,- beschikbaar gesteld voor de verbouw van het clubhuis van de Huizer Hockey club Op het terrein van de hockeyclub staan een aantal zeecontainers waarin spullen opgeslagen worden. De club wil van de containers af omdat het klimaat in de containers slecht is […]

Verder lezen

Ontwikkeling kustzone langs Gooimeer

Tijdens de commissievergadering Fysiek Domein zijn de plannen voor de kustvisie aan ons gepresenteerd en hebben we diverse inwoners erover gesproken. Voorop staat dat het CDA Huizen blij is met het feit dat het college een plan heeft voor het stukje kust bij de surfschool te ontwikkelen. Hierdoor hebben we onze eigen inwoners en toeristen […]

Verder lezen

Vaststelling bestemmingsplan “Keucheniushof”

Donderdag 8 februari hebben we in de raad het ontwerpbestemmingsplan “Keucheniushof” vastgesteld. Na ruim 20 jaar gebeurt er eindelijk iets in de Keucheniusstraat. Het Keucheniusgat wordt opgevuld en daar zijn wij, CDA Huizen, blij mee.  De plannen van Bouwbedrijf Visser zien er goed uit. Woningen in verschillende stijlen, passend bij het Oude Dorp en de […]

Verder lezen

Overhandiging vuurwerkrapport ‘Het moet anders!’

Donderdag 9 februari werd het vuurwerkrapport ‘Het moet anders!’ worden overhandigd aan burgemeester Hertog op het gemeentehuis in Huizen. Vuurwerkrapport ‘Het moet anders!’ Op basis van de meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen in door CDA Huizen het vuurwerkrapport 2017/2018 met titel ‘Het moet anders!’ opgesteld. Aan de hand van diverse klachten worden er aanbevelingen gedaan […]

Verder lezen

Oranjebitter voor de verjaardag van prinses Beatrix

Op 31 januari was de verjaardag van de voormalig koningin Beatrix. Inmiddels is het een jaarlijkse traditie dat CDA Huizen bij zorgcentrum Voor Anker langs gaat om oranjebitter en een advocaatje te schenken. Lijsttrekker Rutger Rebel was samen met de nummer 2 Daniëlle van Deutekom aanwezig om  met de bewoners in gesprek te gaan. De […]

Verder lezen

Inbraakwerende maatregelen koopwoningen

Tijdens de nationale inbraakpreventieweken heeft de gemeenteraad in Huizen een extra subsidie beschikbaar gesteld om inbraakwerende maatregelen te nemen bij een koopwoning.  Met behulp van deze subsidie is de verwachting dat inwoners meer oog krijgen voor de zwakke plekken in en rondom de woning. De raad was unaniem akkoord met deze stimuleringsmaatregel. Als CDA Huizen […]

Verder lezen

OZB korting van 10% in 2018

In het verkiezingsprogramma ‘Betrokken en Betrouwbaar’ deed het CDA vier jaar geleden de belofte om een tijdelijke korting van 10% op de OZB door te voeren. De reden voor deze belofte was de economische crisis, die huiseigenaren stevig in de portemonnee gingen voelen. Het CDA heeft haar belofte waargemaakt. In het collegeprogramma ‘Aan de wind’ […]

Verder lezen

Blijverslening in Huizen een feit

Bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni 2015 heeft de CDA-fractie gevraagd of het mogelijk zou zijn om in Huizen een Blijverslening mogelijk te maken. Een collegevoorstel liet helaas lang op zich wachten, maar de CDA dacht: de aanhouder wint. Dus hebben we regelmatig gevraagd naar de voortgang. En uiteindelijk, mede dankzij het aandringen […]

Verder lezen

Schoolgebouwen – Ruime reservering nieuwbouw Montesorrischool

CDA-fractie reserveert ruim 9 ton voor nieuwbouw Dr. Maria Montessorischool, stemt in met nieuwbouw Rehobothschool en zorgwoningen op de huidige locatie en het samengaan van de Wijngaard en Springplank aan het Ellertsveld. De gemeente is verantwoordelijk voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Om een goede inschatting te maken van de kosten die daar bij […]

Verder lezen