Nieuwsoverzicht

Motie kansenkaart

Tijdens de commissievergaderingen in april en de raadsvergadering van 20 april werd er uitvoerig stilgestaan bij de uitwerking van de kansenkaart betreffende Keucheniushart.  Dit nadat CDA Huizen samen met Groenlinks Huizen een motie ingediend had in de raadsvergadering van december 2016. De motie is door alle collegepartijen gesteund.  Strekking van de motie was mogelijkheden verkennen […]

Verder lezen

CDA Huizen zet de bloemetjes buiten

In de afgelopen jaren heeft het CDA Huizen er steeds tijdens ‘NL Doet’ voor gezorgd dat de tuin van het woonzorgcentrum ‘Voor Anker’ er weer gezellig uit ziet. Dit jaar dreigde dit bijna mis te lopen, omdat tijdens ‘NL Doet’ de vrijwel voltallige CDA afdeling op de markt te vinden was in verband met de […]

Verder lezen

Unaniem besluit De Krachtcentrale

Afgelopen donderdag stond de krachtcentrale op de agenda van de Raad. De raad moest een beslissing nemen betreffende de koopovereenkomst met Peter Kos Beheer. Sinds de heren Peter Kos en Pieter Hogenbirk gestart zijn met hun ideeën met betrekking tot de Krachtcentrale is het CDA positief. Maar nog belangrijker is dat naar ons idee U […]

Verder lezen

Herindeling Gooi: Wat is goed voor Huizen?

CDA: Uitgangspunt herindelingsplannen in de regio Gooi en Vechtstreek is: Wat is goed voor Huizen? Wat het CDA betreft, is er geen noodzaak dat Huizen middels een fusie opgaat in een groter geheel. Het onderzoek van Deloitte heeft duidelijk aangetoond dat de bestuurskracht van Huizen goed is. Om die reden hebben we ook ingestemd met de […]

Verder lezen

Ouderen Voor Anker vieren verjaardag prinses Beatrix

De verjaardag van prinses Beatrix is vorige week in Voor Anker niet onopgemerkt voorbij gegaan. Evenals voorgaande jaren zorgde het CDA voor een feestelijke oranjetintje. Het CDA schonk voor iedereen die er zin in had een oranjebittertje. Voor de liefhebbers was er advocaat met slagroom. Anderen namen jus d’orange. Iedereen genoot ervan. Fractievoorzitter Bert Rebel, een paar fractieleden en wethouder Janny […]

Verder lezen

Vuurwerkrapport 2017 gepubliceerd

Op basis van de meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen in door CDA Huizen het vuurwerkrapport 2016/2017 gepubliceerd. Het rapport is opgesteld aan de hand van 208 meldingen die gezamenlijk goed waren voor 730 klachten. Een daling in het aantal klachten van 25% ten opzichte van de rapportage over de vorige jaarwisseling. De meeste klachten worden […]

Verder lezen

CDA Huizen trakteert op oliebollen

Nieuwe traditie is geboren bij CDA Huizen door op oliebollen te trakteren bij ouderen en hulpverleners. Op 30 en 31 december organiseerde het CDA Huizen een oliebollenactie. In de woon-zorgcentra de Marke en Voor Anker werden oliebollen uitgedeeld aan ouderen, verzorgend personeel en vrijwilligers. Ook bij de brandweer en de politie in Huizen werden oliebollen […]

Verder lezen

CDA Huizen stelt vragen na sluiting restaurant Rustmaat

Deze week verschenen er berichten in de krant dat het restaurant in seniorencomplex De Rustmaat  gaat sluiten. De huidige uitbaters houden er per 1 januari 2017 mee op.  De sluiting geeft de nodige onrust en daarom wil de CDA-fractie er meer van weten. Om die reden heeft CDA-gemeenteraadslid Kees de Kok namens zijn fractie negen […]

Verder lezen

Keucheniusgebied: Oostzijde, parkeren en kansenkaart

Tijdens de commissievergadering Fysiek Domein van 30 november heeft de meerderheid van de commissie zich positief uitgesproken over de ontwikkelingen aan de Oostzijde van het Keucheniusgebied. Aan de oostzijde van het Keucheniusgebied worden woningen ontwikkelen met in de plint een garage. Het college heeft toegezegd dat naast woningen ook de mogelijkheid komt voor winkels en/of […]

Verder lezen

Extra budget voor speeltuinen

De gemeenteraad van Huizen heeft € 136.500,- uitgetrokken om het aantal speeltuintjes in het dorp op niveau te houden en sportieve ruimte te realiseren voor ouderen. Het college heeft dit najaar het speeltuinenbeleid geactualiseerd en vroeg de gemeenteraad om daarmee in te stemmen.  Uit de stukken bleek echter dat op de speeltuintjes en  speeltoestellen  bezuinigd […]

Verder lezen

€ 1,3 mln. extra voor onderhoud infrastructuur

De gemeenteraad van Huizen heeft ruim € 1,3 mln. gereserveerd om extra onderhoud te plegen aan de infrastructuur zodat dit de komende jaren op voldoende niveau blijft. De kwaliteit van de infrastructuur in ons dorp heeft al geruime tijd de aandacht van de CDA fractie. Eind 2015 heeft het CDA, met een motie, het college […]

Verder lezen

Raadsvragen CDA Huizen over mantelzorg

Naar aanleiding van ‘De dag van de mantelzorger’ op 10 november jl.heeft de CDA-fractie een aantal raadsvragen gesteld. De vragen zijn door wethouder Janny Bakker beantwoord en behandeld in de raadsvergadering van 15 december jl. De eerste vraag ging over het huidige beleid hoe mantelzorgers worden betrokken bij de totstandkoming van een nieuw zorgaanbod. Het […]

Verder lezen