Nieuwsoverzicht

CDA Huizen zet de bloemetjes buiten

In de afgelopen jaren heeft het CDA Huizen er steeds tijdens ‘NL Doet’ voor gezorgd dat de tuin van het woonzorgcentrum ‘Voor Anker’ er weer gezellig uit ziet. Dit jaar dreigde dit bijna mis te lopen, omdat tijdens ‘NL Doet’ de vrijwel voltallige CDA afdeling op de markt te vinden was in verband met de […]

Verder lezen

Unaniem besluit De Krachtcentrale

Afgelopen donderdag stond de krachtcentrale op de agenda van de Raad. De raad moest een beslissing nemen betreffende de koopovereenkomst met Peter Kos Beheer. Sinds de heren Peter Kos en Pieter Hogenbirk gestart zijn met hun ideeën met betrekking tot de Krachtcentrale is het CDA positief. Maar nog belangrijker is dat naar ons idee U […]

Verder lezen

Vuurwerkrapport 2017 gepubliceerd

Op basis van de meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen in door CDA Huizen het vuurwerkrapport 2016/2017 gepubliceerd. Het rapport is opgesteld aan de hand van 208 meldingen die gezamenlijk goed waren voor 730 klachten. Een daling in het aantal klachten van 25% ten opzichte van de rapportage over de vorige jaarwisseling. De meeste klachten worden […]

Verder lezen

CDA Huizen trakteert op oliebollen

Nieuwe traditie is geboren bij CDA Huizen door op oliebollen te trakteren bij ouderen en hulpverleners. Op 30 en 31 december organiseerde het CDA Huizen een oliebollenactie. In de woon-zorgcentra de Marke en Voor Anker werden oliebollen uitgedeeld aan ouderen, verzorgend personeel en vrijwilligers. Ook bij de brandweer en de politie in Huizen werden oliebollen […]

Verder lezen

CDA Huizen stelt vragen na sluiting restaurant Rustmaat

Deze week verschenen er berichten in de krant dat het restaurant in seniorencomplex De Rustmaat  gaat sluiten. De huidige uitbaters houden er per 1 januari 2017 mee op.  De sluiting geeft de nodige onrust en daarom wil de CDA-fractie er meer van weten. Om die reden heeft CDA-gemeenteraadslid Kees de Kok namens zijn fractie negen […]

Verder lezen

Keucheniusgebied: Oostzijde, parkeren en kansenkaart

Tijdens de commissievergadering Fysiek Domein van 30 november heeft de meerderheid van de commissie zich positief uitgesproken over de ontwikkelingen aan de Oostzijde van het Keucheniusgebied. Aan de oostzijde van het Keucheniusgebied worden woningen ontwikkelen met in de plint een garage. Het college heeft toegezegd dat naast woningen ook de mogelijkheid komt voor winkels en/of […]

Verder lezen

Extra budget voor speeltuinen

De gemeenteraad van Huizen heeft € 136.500,- uitgetrokken om het aantal speeltuintjes in het dorp op niveau te houden en sportieve ruimte te realiseren voor ouderen. Het college heeft dit najaar het speeltuinenbeleid geactualiseerd en vroeg de gemeenteraad om daarmee in te stemmen.  Uit de stukken bleek echter dat op de speeltuintjes en  speeltoestellen  bezuinigd […]

Verder lezen

€ 1,3 mln. extra voor onderhoud infrastructuur

De gemeenteraad van Huizen heeft ruim € 1,3 mln. gereserveerd om extra onderhoud te plegen aan de infrastructuur zodat dit de komende jaren op voldoende niveau blijft. De kwaliteit van de infrastructuur in ons dorp heeft al geruime tijd de aandacht van de CDA fractie. Eind 2015 heeft het CDA, met een motie, het college […]

Verder lezen

Raadsvragen CDA Huizen over mantelzorg

Naar aanleiding van ‘De dag van de mantelzorger’ op 10 november jl.heeft de CDA-fractie een aantal raadsvragen gesteld. De vragen zijn door wethouder Janny Bakker beantwoord en behandeld in de raadsvergadering van 15 december jl. De eerste vraag ging over het huidige beleid hoe mantelzorgers worden betrokken bij de totstandkoming van een nieuw zorgaanbod. Het […]

Verder lezen

Najaarsledenvergadering CDA Huizen

Op woensdagavond 23 november bent u van harte welkom bij de algemene ledenvergadering in Huizen. Vanwege een afzegging door Pieter Heerma zullen we alleen het huishoudelijke deel behandelen. De aanvang van de ALV is 20.00 uur met inloop vanaf 19.45 uur. in de Oosterlichtkerk op de Huizermaatweg 298 in Huizen. Agenda huishoudelijk deel Tijdens het huishoudelijke deel wat gehouden wordt […]

Verder lezen

Betrek mantelzorger bij het keukentafelgesprek

Er zijn ongeveer 4 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die jaarlijks mantelzorg verlenen (1 op de 3 volwassenen). CDA vindt mantelzorgers en hun belangeloze inzet van onschatbare waarde voor onze samenleving. CDA Huizen wil daarom dat mantelzorgers betrokken worden bij het zorgaanbod van de gemeente voor hun naaste. De gemeente moet luisteren naar de […]

Verder lezen

“CDA Huizen kiest nooit voor Gooistad”

De uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek stemt CDA Huizen tevreden. Tijdens de behandeling van het voorstel (in januari 2016) om een onderzoek te laten doen sprak Bert Rebel de woorden “Het CDA staat voor de zelfstandigheid van Huizen!” en refereerde daarbij aan de verkiezingsprogramma Betrokken en Betrouwbaar: “Huizen blijft een zelfstandige gemeente, die kiest voor intensieve […]

Verder lezen