ALV en CDA Congres Appél XL

Algemene Ledenvergadering van 1 november 2022 Op 1 november is de ALV gehouden. Daarin zijn de kandidatenlijsten vastgesteld voor de provinciale staten en waterschap. Ruben Woudsma is vanuit CDA Huizen hoog op de lijst voor het Waterschap AGV gezet, nummer 4. Voor de provinciale staten staan Janny Bakker en Daniëlle van Deutekom op de lijst.  Dennis […]

Begrotingsraad

Bijdrage van Rutger Rebel tijdens de begrotingsraad Voorzitter, de behandeling van de begroting van 2023 vraagt om een vooruitblik op het komend jaar. Met de voornemens uit de programmabegroting weten we wat ons te doen staat komend jaar, maar niet wat ons te wachten staat. Zo bladerde ik door de bijdrage van de CDA-fractie bij […]

Actief op alle fronten

Afgelopen week is het CDA op diverse fronten actief geweest.𝘾𝙡𝙪𝙨𝙩𝙚𝙧𝙨𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙆𝙤𝙚𝙧𝙨De CDA-fractie bracht afgelopen week een werkbezoek aan de Rehobothschool en de Tweemaster op de locatie waar beide scholen een clusterschool gaan vormen. Beide scholen presenteerden een ambitieus plan wat verder gaat dan alleen de huisvesting van twee scholen. Het doel is om […]