Nieuws

CDA Huizen

Henri Bontenbal nieuwe lijsstrekker CDA

De CDA campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is vandaag begonnen! Ik vind het een grote eer, maar vooral een bijzondere opdracht om als jullie lijsttrekker de kar te mogen trekken. Dat kan ik niet alleen. Daarvoor heb ik de steun en enthousiasme van al onze leden, sympathisanten en afdelingen nodig. Samen gaan we ons verhaal […]

Woninglocaties

Wonen Het stuk grond van de voormalige dancing bij s.v. Huizen ligt nu al jaren braak. Waarom gebeurt daar niks? Dat vroegen wij ons als CDA af. Wij hebben daar vragen over gesteld en het antwoord is dat de ontwikkelaar nu na de zomervakantie echt gaat bouwen. Wij houden het in de gaten en blijven […]

Janny Bakker kandidaat eerste kamer

Janny Bakker op plek 4 Eerste kamer verkiezingen Het CDA heeft afgelopen week de advieslijst voor de Eerste Kamer verkiezingen van 2023 gepresenteerd. Voormalig wethouder Janny Bakker staat op plek 4 van de lijst. Zij is daarmee nagenoeg zeker van een zetel in de Eerste Kamer! Janny’s lokale- en regionale inzet op gebied van WMO […]

ALV en CDA Congres Appél XL

Algemene Ledenvergadering van 1 november 2022 Op 1 november is de ALV gehouden. Daarin zijn de kandidatenlijsten vastgesteld voor de provinciale staten en waterschap. Ruben Woudsma is vanuit CDA Huizen hoog op de lijst voor het Waterschap AGV gezet, nummer 4. Voor de provinciale staten staan Janny Bakker en Daniëlle van Deutekom op de lijst.  Dennis […]

Begrotingsraad

Bijdrage van Rutger Rebel tijdens de begrotingsraad Voorzitter, de behandeling van de begroting van 2023 vraagt om een vooruitblik op het komend jaar. Met de voornemens uit de programmabegroting weten we wat ons te doen staat komend jaar, maar niet wat ons te wachten staat. Zo bladerde ik door de bijdrage van de CDA-fractie bij […]

Actief op alle fronten

Afgelopen week is het CDA op diverse fronten actief geweest.𝘾𝙡𝙪𝙨𝙩𝙚𝙧𝙨𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡 𝙤𝙥 𝙙𝙚 𝙆𝙤𝙚𝙧𝙨De CDA-fractie bracht afgelopen week een werkbezoek aan de Rehobothschool en de Tweemaster op de locatie waar beide scholen een clusterschool gaan vormen. Beide scholen presenteerden een ambitieus plan wat verder gaat dan alleen de huisvesting van twee scholen. Het doel is om […]

Bezoek Marnix van Rij aan Huizen

Donderdag 4 augustus was Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën, bij ons in Huizen. Onder het geluid van aanwijzingen en aanmoedigingen vanaf het voetbalveld, ging hij met CDA leden uit het Gooi en een aantal leden van de business club Zuyderzee in gesprek over de dringende vraagstukken die Nederland bezig houden. Een greep uit de […]

Toelating en beëdiging

Vlak voor het zomerreces was het het moment om het nieuwe college-akkoord voor Huizen te bekrachtigen. Tijdens een bijzondere raadsvergadering werd behandeld. Het akkoord komt voort uit de samenwerking tussen VVD, Leefbaar Huizen, CDA en D66. Nieuw college in Huizen Met dit akkoord betekent het ook dat het college na deze vergadering niet langer demissionair […]

Foodtruck bij Zomerkade Huizen

Met elkaar kunnen we genieten van een mooie vernieuwde Zomerkade. Hoe fijn zou het zijn als we dat nog kunnen versterken met de gezelligheid van foodtrucks? Momenteel zijn er nog geen foodtrucks te vinden bij de Zomerkade en dat vinden we als CDA Huizen jammer. Ook aan de kop van de aanloophaven zou het fijn […]

Collegeprogramma 2022-2026

Vrijdag 24 juni is het collegeprogramma van de gemeente Huizen voor de periode 2022 – 2026 ondertekend door de lijsttrekkers van de VVD, Leefbaar Huizen, D66 en ondergetekende namens het CDA. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de onderhandelingen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden en het resultaat. Direct na de verkiezingen […]