Vuurwerkrapport 2022 overhandigd

Op basis van de meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen in door CDA Huizen het vuurwerkrapport 2022 met titel ‘Het moet anders!’ opgesteld. Raadslid Ruben Woudsma houdt zich al sinds 2012 bezig met dit onderwerp. Aan de hand van diverse klachten worden er aanbevelingen gedaan om de jaarwisseling in Huizen veiliger te laten verlopen zodat de […]

Investeren in woningen, scholen, cultuur en ontspanning

Lokaal betrokken, dat is wat CDA Huizen is. Zoals ook onze buurtenverenigingen, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen en bedrijven lokaal betrokken zijn en ons dorp elke dag kleur geven. Samen met deze organisaties werken we aan een sterke samenleving waarin je veilig kunt wonen en leven. We maken ons sterk voor meer woningen voor ouderen en […]

Voor behoud werkgelegenheid

Ons dorp is een dorp van werken en leven. Werkgelegenheid moet behouden blijven. Daarom zijn onze ondernemers belangrijk. Zij zorgen voor werk en welvaart. Bovendien zijn ze met hun sponsorgelden de financiële slagader voor veel verenigingen. We hebben speciaal oog voor praktijkgerichte arbeid: voor bedrijven die het moeten hebben van handige handjes die van aanpakken […]

Wij zijn er voor jongeren

We willen in Huizen meer huizen voor jongeren. Voor starters. Wil je in Huizen blijven wonen, maar óók de wijde wereld in? Bijvoorbeeld shoppen of stappen in Amsterdam en Hilversum? Wij willen omliggende steden beter bereikbaar maken. Kom je diep in de nacht pas terug? Wij laten onderzoeken of er nachtverbindingen kunnen komen. Samen veilig […]

Voorzieningen elektrische auto’s

Er worden steeds meer elektrische auto’s verkocht. Ook in Huizen. En terecht: ze zorgen voor schone lucht. Over drie jaar hebben we in ons dorp honderd laadpunten meer nodig, in 2030 loopt dat op tot meer dan 750 extra laadpunten. CDA Huizen wil die laadpunten, maar ook onderzoeken of slimme laadpleinen ons kunnen helpen. Dan […]

Lancering verkiezingsprogramma 2022

Hierbij presenteert CDA Huizen het verkiezingsprogramma “lokaal betrokken“. Lokaal betrokken, dat is wat wij als CDA Huizen zijn. Net als de buurtverenigingen, sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen en bedrijven in ons dorp die elke dag de samenleving van Huizen kleur geven. CDA Huizen heeft een ambitieus programma opgesteld waarin we de komende jaren werkenaan: Meer woningen […]

Veilig wonen en leven in Huizen

Een veilig thuis en een veilige leefomgeving. Dit is een basisbehoefte voor jong en oud. Veel ouderen willen wel graag kleiner wonen, maar niet te klein. En het moet ook betaalbaar zijn. Het Wilhelminahofje is een mooi voorbeeld waar ouderen op een prettige manier kunnen leven. Ze hebben makkelijk contact met de buren en kunnen […]

CDA Huizen is klaar voor de verkiezingen

Afgelopen week heeft CDA Huizen het verkiezingsprogramma vastgesteld. De leden, allemaal betrokken inwoners van Huizen, hebben hier een zeer actieve bijdrage aan geleverd, gelet op de stapel amendementen die in stemming zijn gebracht. Het is hiermee echt een programma van de leden. Het programma en de discussies die zijn gevoerd, geven de kandidaten een duidelijke […]

College Huizen doet oproep aan kabinet

Het college, waar onze CDA wethouder Bert Rebel deel vanuit maakt, heeft een oproep gedaan aan het kabinet. Benieuwd naar de oproep bekijk volgende video

Wat kun jij doen bij geweld tegen vrouwen?

Vandaag, 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Wij vragen aandacht voor het voorkomen van seksueel en huiselijk geweld tegen vrouwen. Het probleem is groot, in Nederland is één op de vijf vrouwen is slachtoffer van verkrachting, ruim 50% slachtoffer van ongewenste intimiteit. Vorig jaar waren 1,2 miljoen mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld, de […]