Aanbesteding jeugdzorgvoorzieningen en dagbesteding

De afgelopen dagen werd duidelijk dat de zorg voor een aantal van onze kwetsbare mede-inwoners van Huizen onder druk staat. Het gaat hierbij met name om de lichte dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie en speciale begeleiding en opvang voor jongeren met sociaal-emotionele en/of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme. In de nieuwe aanbesteding door de regio […]

Continue Reading →

Verplaatsing rioolwaterzuivering Huizen

In de integrale kustvisie zijn diverse opmerkingen geplaatst over de huidige RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) en hoe deze past in de ontwikkeling van de kustvisie. Er staat vermeld dat op lange termijn de verplaatsing een rol kan spelen. Het rioleringssysteem in Huizen heeft regelmatig onder druk gestaan vanwege hoosbuien. Hiervoor zijn inmiddels diverse aanpassingen aan de riolering […]

Continue Reading →

Ontwikkelingen Havenstraat HS285

Aangezien de gemeente Huizen een doelstelling heeft om woningen bij te bouwen in Huizen wordt ook de fractie van CDA Huizen regelmatig benaderd door projectontwikkelaars. Veel ideeën worden er gedeeld om delen van Huizen in te vullen. Recentelijk zijn er bij de CDA-fractie plannen gepresenteerd voor de locatie Havenstraat 285. Deze plek is biedt nu […]

Continue Reading →

Raadsvragen hoger beroep

CDA Huizen wil duidelijkheid van het college in Huizen over het hoger beroep wat door de regio is gestart rondom de kostprijs voor huishoudelijke hulp. Naar aanleiding van het rapport “Kostprijsberekening Hulp bij het Huishouden 2019” van accountant Astrium is de onduidelijkheid omtrent dit dossier alleen maar groter geworden. Eerdere mededelingen van het college en […]

Continue Reading →

Week van de eenzaamheid

Versterkt de Corona pandemie eenzaamheid en wat kun je eraan doen? Hoe kun je jezelf wapenen tegen vereenzaming met alle noodzakelijk opgelegde regels? Voor CDA Huizen is het vraagstuk van eenzaamheid in ons dorp een issue. We werken al vele jaren, om bewustwording van eenzaamheid onder de ouderen, maar ook zeker onder de jongeren te […]

Continue Reading →

Grenscorrectie nodig?

Is een grenscorrectie nodig tussen Huizen en Gooise Meren? Afgelopen zomervakantie was er veel aandacht voor de vermeende plannen van een woontoren bij de Driftweg in Huizen. Daarnaast zou de woontoren gebouwd worden op grond van Gooise Meren die grenst aan gemeente Huizen. CDA Huizen is van mening dat een woontoren op deze locatie ongepast […]

Continue Reading →

Alle lichten gelijk op groen

Voor fietsers moeten alle verkeerslichten bij kruispunten tegelijkertijd op groen. Dit werd besproken tijdens de behandeling van het mobiliteitsplan voor de gemeente Huizen. Tijdens de raadsvergadering heeft CDA Huizen samen met SGP een motie ingediend die oproept dit te realiseren. Mobiliteitsplan gemeente Huizen Het mobiliteitsplan geeft aandacht voor huidige vervoersconcepten, maar ook voor nieuwe ontwikkelingen […]

Continue Reading →

Huizer Botters in de Hofvijver

Tijdens de voorjaarsnota heeft fractievoorzitter Rutger Rebel zijn zorgen geuit over de gemeentelijke financiën. De afgelopen jaren zijn de gemeente te veel, uitvoeringsorganisatie van het Rijk geworden voor eigen rekening en risico met zeer beperkte mogelijkheden om de eigen inkomsten te regulieren.  Uiteindelijk leidt dat tot de situatie waarin we nu zitten met gemeentelijke financiën […]

Continue Reading →

MOR meldingen wel effectief?

In 2011 was gemeente Huizen één van de gemeenten die vooruitstrevend bezig was met het online kunnen maken van meldingen via de app BuitenBeter en bijbehorende campagne ‘Zien-Melden-Maken’. Inmiddels is het zo dat de gemeente de app MijnGemeente voorschrijft (i.p.v. BuitenBeter) of verwijst naar de website voor het maken van een MOR-melding. Regelmatig wordt de […]

Continue Reading →