Wat kun jij doen bij geweld tegen vrouwen?

Vandaag, 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Wij vragen aandacht voor het voorkomen van seksueel en huiselijk geweld tegen vrouwen. Het probleem is groot, in Nederland is één op de vijf vrouwen is slachtoffer van verkrachting, ruim 50% slachtoffer van ongewenste intimiteit. Vorig jaar waren 1,2 miljoen mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld, de […]

De grote vragen van deze tijd

De grote vragen van deze tijdzijn per definitie grensoverschrijdend.Denk aan het klimaat, het migratie-vraagstuk en innovatie.Dat kunnen we niet alleenDat zijn opgaven voor de hele wereld,en daarmee ook voor ons.Daarom trekken wij ons niet terug achter de dijken.Integendeel.Wij klimmen op de duinen om uit te zien over de zee.We bouwen coalities en werken samen. In […]

Vier Gooise CDA kandidaten nemen de rol van lijstduwer op zich

CDA stemmers uit de regio hebben tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen volop de mogelijkheid om op een ’lokale bekendheid’ te stemmen met zes Gooise politici op de kandidatenlijst. De kandidaten Wopke Hoekstra uit Gooise Meren en Lucille Werner uit Wijdemeren, respectievelijk lijsttrekker en nummer 10, zijn al bekend bij het grote publiek. Maar dat er […]

Verkiezingsprogramma in begrijpelijke taal

Wij willen een overheid die er altijd voor de burger is. We zorgen dat het vertrouwen in de overheid weer terugkomt. Ook versterken we de organisaties die er voor zorgen dat Nederland veilig en leefbaar blijft. We zorgen dat het makkelijker wordt om werk en zorg te combineren. Mantelzorgers krijgen onze steun. Iedereen doet mee. […]

Energietransitie: “het is geen elitair feestje!”

“Iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie; het is geen elitair feestje!” Een duidelijke statement van Henri Bontenbal, 17e op de kandidatenlijst van CDA voor de Tweede Kamer. Afgelopen donderdag ging hij in gesprek met CDA Huizen en belangstellenden over zijn ideeën hoe de klimaatcrisis aan te pakken. Henri staat  voor een ambitieuze én […]

Kiezen voor Banen, Bouwen en Beschermen!

Onze eerste opdracht is de basis op orde brengen. Door goed te regelen wat echt belangrijk is en te repareren wat de afgelopen tien jaar op zijn beloop is gelaten. Een sterke en eerlijke economie met banen Voor iedereen, jongeren, voor gezinnen en voor middeninkomens. Waar je met een gewone baan een fatsoenlijk inkomen verdient […]

Duurzaamheid en perspectief voor Nederland-na-corona

We moeten nu doorpakken op het klimaatdossier en niet het klimaatprobleem afschuiven op toekomstige generaties. Wij maken serieus werk van de vergroening en verduurzaming van ons land. Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterkt in plaats van belast. Klimaatakkoord Parijs is […]

Wopke Hoekstra: Nu Doorpakken

In zijn speech sprak lijsttrekker Wopke Hoekstra over “een Sterke & eerlijke economie, een Krachtige & duurzame samenleving en een Betrouwbare & dienstbare overheid.” Hiermee wil CDA een perspectief voor Nederland geven voor na corona! De eerste opdracht die het CDA ziet is de basis op orde brengen. Door goed te regelen wat echt belangrijk […]

Zorg voor elkaar: Kiezen voor Banen, Bouwen en Beschermen

Deze verkiezingen gaan over het Nederland waar we met elkaar willen leven, wonen en werken. Over de toekomst van ons land en onze plek in Europa en de wereld. Over de grote keuzes van deze tijd. De opgave om het land uit de crisis te leiden is enorm, maar biedt ook kansen op een beter […]

Aanbesteding jeugdzorgvoorzieningen en dagbesteding

De afgelopen dagen werd duidelijk dat de zorg voor een aantal van onze kwetsbare mede-inwoners van Huizen onder druk staat. Het gaat hierbij met name om de lichte dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie en speciale begeleiding en opvang voor jongeren met sociaal-emotionele en/of psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme. In de nieuwe aanbesteding door de regio […]