CDA

CDA Huizen

Schuldhulpverlening en camperplaatsen

Wat hebben de onderwerpen uit de titel met elkaar gemeen? Beide onderwerpen werden besproken op de laatste inhoudelijke raadsvergadering voor de komende verkiezingen. Het zijn thema’s die al langer spelen in onze gemeente en waar aandacht voor is vanuit de gemeenteraad. Camperplaatsen CDA Huizen heeft ingestemd met de uitbreiding van de camperplaatsen. Mede doordat er […]

Lotte Schipper nieuwe voorzitter CDJA

De van origine uit Huizen afkomstige Lotte Schipper is verkozen tot nieuwe landelijk voorzitter van het CDJA. Schipper behaalde een ruime meerderheid van 63 procent van de stemmen en zal de functie voor 2 jaar bekleden. Het CDA-Huizen feliciteert Lotte Schipper met haar verkiezing: ”Als CDA-Huizen zijn we enorm trots op onze Lotte en wij […]

Instemming bestuurskrachtonderzoek in de regio

In de raadsvergadering van 28 januari 2016 is de CDA-fractie akkoord gegaan met het voornemen van de provincie Noord-Holland om in de komende maanden een bestuurskrachtonderzoek in onze regio te laten plaatsvinden. Daarbij dient naar onze mening vooraf wel duidelijkheid te bestaan over de indicatoren die bepalen of de uitkomst van het onderzoek als voldoende of […]

In memoriam Wim Baljet

Wim Baljet, oud-wethouder, oud-raadslid en ereburger van Huizen is zaterdag 13 februari 2016 op 94-jarige leeftijd overleden. Hij is in 1921 in het Groningse Winschoten geboren. In 1928 verhuist het gezin naar Eindhoven waar hij later de opleiding tot chemisch technicus volgt. In 1941 krijgt hij een oproep om in Duitsland te werk te worden […]

Huisvesting statushouders Huizermaatweg 2

Het kabinet zoekt bestuurders met lef om asielzoekers te huisvesten. Het college in Huizen bestaat uit zulke bestuurders, want het College van B&W voegt de daad bij het woord en realiseert extra huisvestingsmogelijkheden voor vluchtelingen aan de Huizermaatweg 2. Het CDA kan daarom van harte instemmen met het voorstel over de huisvesting van statushouders en […]

CDA Gooi en Vechtstreek wil ruimhartige vluchtelingenopvang

Tijdens de afgelopen dinsdag gehouden regionale bijeenkomst, hebben alle CDA-fracties in de regio Gooi- en Vechtstreek volmondig hun steun uitgesproken voor de opvang van vluchtelingen. De stroom vluchtelingen groeit met de dag en vraagt om nu in actie te komen. We zijn verheugd over het initiatief van de burgemeesters in de Gooi en Vechtstreek om […]

Ideeënwedstrijd Verkeersveiligheid

Zomertijd. Pasen achter ons. De lente gaat beginnen. Het seizoen van bloesems en broeiende vogels. De dagen worden langer en het wordt warmer. En onze kinderen zijn vaker buiten. Als kinderen buiten zijn, kunnen zij helaas ook worden geconfronteerd met minder veilige verkeerssituaties. Dat kan op de route van huis naar school zijn, als zij […]

Vragen over camera’s bij RAV voor regio

Vragen CDA-fractie over televisieopnames in ambulances van de RAV aan het College van B&W op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Huizen. Geacht college, Tijdens de raadsvergadering op 13 december jl. heb ik u namens de CDA-fractie enkele vragen gesteld over televisieopnames in de ambulances van de RAV. […]

Overzicht kandidaten lijsttrekkersverkiezing CDA

Om een goed beeld te krijgen van de diverse kandidaten voor de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA, heeft Huizer CDA-lid Ruben Woudsma een overzicht gemaakt op zijn website waarin gedetailleerde informatie over de kandidaten is terug te vinden. Op de website is informatie terug te vinden over: Wat is hun huidige functie/beroep? Welke opleiding hebben ze […]

Huizer wethouder Janny Bakker lid van landelijke CDA-Programcommissie

Janny Bakker, wethouder in de gemeente Huizen, is benoemd tot lid van de commissie die op korte termijn het CDA verkiezingsprogramma gaat schrijven. Dat heeft het CDA-partijbestuur deze week besloten. Janny Bakker is één van de leden van het Strategisch Beraad van het CDA. Om de uitwerking van het rapport van het Strategisch Beraad in […]