Lotte Schipper nieuwe voorzitter CDJA

CDA Huizen

De van origine uit Huizen afkomstige Lotte Schipper is verkozen tot nieuwe landelijk voorzitter van het CDJA. Schipper behaalde een ruime meerderheid van 63 procent van de stemmen en zal de functie voor 2 jaar bekleden. Het CDA-Huizen feliciteert Lotte Schipper met haar verkiezing: ”Als CDA-Huizen zijn we enorm trots op onze Lotte en wij verheugen ons op de samenwerking.

Het CDJA telt landelijk rond de 1800 leden en is een van de actiefste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Het CDJA is de bakermat van de politieke carrière van vele CDA-prominenten, waaronder Jan Kees de Jager, Maxime Verhagen, Wim van de Camp en Jack de Vries.

Van Internationaal secretaris tot voorzitter van CDJA

In 2015 was Lotte Schipper nog te gast in Huizen om te spreken over haar toenmalige werkzaamheden als internationaal secretaris van het CDJA. Nadat de functie van voorzitter dit voorjaar vacant was geworden heeft Lotte Schipper zich kandidaat gesteld.

De uitslag van de voorzittersverkiezing werd bekend gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering van de CDA-jongeren in Groningen. Tijdens haar overwinningsspeech liet Schipper weten zich met het CDJA op veel terreinen te willen inzetten: “Wij komen op voor jongeren op de arbeidsmarkt; jonge boeren, jongeren met een handicap, jonge ondernemers. Wij komen op voor jongeren, studenten en starters op de potdichte woningmarkt. Wij komen op voor een betrokken samenleving. Waarin we naast rechten, plichten hebben. De plicht om deze wereld weer een beetje beter achter te laten. Waar we pal achter vrijwilligers staan. Maar wij zijn niet de 50 Plus van de jongeren.”

Belangrijke rol van CDJA tijdens formatieproces

Het CDJA heeft een belangrijke rol tijdens het formatieproces als het gaat om de belangen van de jongeren. In haar speech liet Schipper weten dat ze zich hier hard voor gaan maken: “Het is aan ons om hier scherp toezicht te houden op de koers die het zal uitstippelen. Met name als het gaat om belangrijke thema’s als de terugkeer van de basisbeurs en de maatschappelijke dienstplicht. Thema’s waar het CDJA zich de afgelopen jaren hard voor heeft gemaakt. Daar zal ik dan ook op elk mogelijk moment voor pleiten en over in gesprek gaan met Sybrand.