Huisvesting statushouders Huizermaatweg 2

CDA Huizen

Het kabinet zoekt bestuurders met lef om asielzoekers te huisvesten. Het college in Huizen bestaat uit zulke bestuurders, want het College van B&W voegt de daad bij het woord en realiseert extra huisvestingsmogelijkheden voor vluchtelingen aan de Huizermaatweg 2. Het CDA kan daarom van harte instemmen met het voorstel over de huisvesting van statushouders en jongeren in het bestaande kantoorgebouw en (na wijziging van het bestemmingsplan) nieuwbouw van appartementen over 10 jaar.

Volgens het CDA kent dit dossier uitsluitend winnaars. In de eerste plaats is het besluit goed voor ongeveer 30 statushouders die hier gevestigd zullen worden. Zij krijgen goede huisvesting en maken daardoor ruimte voor andere vluchtelingen in een AZC. In Huizen zullen zij de gelegenheid krijgen om te integreren door de plannen van het  College direct taalles te krijgen en een aanbod om te kunnen werken. Bovendien hebben de kerken aangeboden een maatjesproject op te zetten. In de beroerde omstandigheden voor de vluchtelingen toch een signaal van hoop. In de tweede plaats is het besluit goed voor Huizer jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, want het plan voorziet ook in extra jongerenhuisvesting voor ongeveer 20 jongeren. In de derde plaats is het besluit goed voor het college en het kabinet, want Huizen gaat met dit plan een substantiële invulling geven aan de taakstelling om in het eerste half jaar van 2016 49 statushouders te huisvesten. En tenslotte, in de vierde plaats, is het besluit goed voor de eigenaar en ontwikkelaar van deze locatie, omdat op termijn – over 10 jaar – twee woontorentjes van 6 verdiepingen gebouwd mogen gaan worden. De woonvoorraad neemt hiermee toe, het is een kans voor de werkgelegenheid in de bouw en wat betreft de ruimtelijke ordening wordt het geheel van woongebouwen langs de Huizermaatweg op een passende manier voltooid. Vanzelfsprekend volgens de regels die van toepassing zijn bij een wijziging van een bestemmingsplan, inclusief alle mogelijkheden voor insprak, bezwaar en beroep.