Instemming bestuurskrachtonderzoek in de regio

CDA Huizen

Overzicht van de gemeenten in het Gooi.
Bestuurskrachtonderzoek: Overzicht van de gemeenten in het Gooi.

In de raadsvergadering van 28 januari 2016 is de CDA-fractie akkoord gegaan met het voornemen van de provincie Noord-Holland om in de komende maanden een bestuurskrachtonderzoek in onze regio te laten plaatsvinden. Daarbij dient naar onze mening vooraf wel duidelijkheid te bestaan over de indicatoren die bepalen of de uitkomst van het onderzoek als voldoende of onvoldoende moet worden uitgelegd. Het CDA wil inzetten op verdere intensivering van de samenwerking met de BEL-gemeenten.

Mocht echter blijken dat deze samenwerking onvoldoende bestuurskracht oplevert, en een fusie van de BEL-gemeenten deze bestuurskracht ook niet zal bieden, dan willen wij onderzocht hebben of een voor Huizen en de BEL-gemeenten uitgewerkte centrumgemeente-constructie wél kan voorzien in versterking van de bestuurskracht in ons deel van de regio. In zo’n model blijft Huizen zelfstandig en daar hechten wij als CDA-fractie sterk aan!
Zie verder de bijdrage die fractievoorzitter Bert Rebel namens het CDA heeft uitgesproken.

Download de volledige bijdrage