In memoriam Wim Baljet

CDA Huizen

Wim Baljet als oorlogsveteraan. (bron: NPO Geschiedenis)
Wim Baljet als oorlogsveteraan. (bron: NPO Geschiedenis)

Wim Baljet, oud-wethouder, oud-raadslid en ereburger van Huizen is zaterdag 13 februari 2016 op 94-jarige leeftijd overleden.

Hij is in 1921 in het Groningse Winschoten geboren. In 1928 verhuist het gezin naar Eindhoven waar hij later de opleiding tot chemisch technicus volgt. In 1941 krijgt hij een oproep om in Duitsland te werk te worden gesteld. In plaats van zich te melden, duikt hij onder bij een boer in Lieshout. In september 1944 wordt hij in Eindhoven opgehaald door een Britse militair. Hij is 23 jaar en raakt als tolk betrokken bij de enige tankslag die ooit op Nederlandse bodem heeft plaatsgevonden. Dat zijn oorlogservaringen hem nooit echt hebben losgelaten blijkt uit het feit dat hij vele jaren later in Huizen de Veteranen Sociëteit opricht.

Hij is nog maar net in Huizen komen wonen als hij raadslid wordt voor de ARP (later het CDA). Omdat zijn voorganger overlijdt, wordt hij al snel wethouder. In 1972 wordt hij weer raadslid. Hij had een goed ontwikkeld politiek instinct en had zijn stem en postuur mee om ervoor te zorgen dat iedereen naar hem luisterde. Hij kon van mening veranderen als bleek dat zaken niet haalbaar waren. Zo heeft hij er uiteindelijk voor gezorgd dat op het terrein van het zwembad Sijsjesberg geen dure villa’s zijn gekomen. In die tijd speelde de zogenaamde ‘stoelendans’ d.w.z. dat voorzieningen in stand moesten blijven tegen zo laag mogelijke kosten. Er zijn toen woningen gebouwd op het terrein van de hockeyclub, terwijl de vereniging er op vooruit ging met een nieuw clubhuis en kunstgrasveld. In totaal is hij 21 jaar raadslid voor het CDA. In 1990 neemt hij afscheid van de politiek.

De Brassershoeve waar W. Baljet zich jaren voor heeft ingezet.
De Brassershoeve waar W. Baljet zich jaren voor heeft ingezet.

Later heeft hij zich enorm ingezet om wat nu de Brassershoeve heet, als dienstencentrum voor ouderen te behouden. Hij heeft ook in het bestuur daarvan gezeten. Dat hij zich ereburger mocht noemen van Huizen vond hij een belangrijkere titel dan zijn koninklijke onderscheiding.

Wij zullen hem herinneren als een bevlogen en maatschappelijk betrokken man.