Vragen over camera’s bij RAV voor regio

CDA Huizen

Vragen CDA-fractie over televisieopnames in ambulances van de RAV aan het College van B&W op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Huizen.

Geacht college,

Tijdens de raadsvergadering op 13 december jl. heb ik u namens de CDA-fractie enkele vragen gesteld over televisieopnames in de ambulances van de RAV. U hebt deze vragen in de vergadering mondeling beantwoord. U hebt bevestigd dat er inderdaad televisieopnames in de ambulances van de RAV zijn gemaakt. De opnames worden gemaakt voor het programma Trauma.nl en opdrachtgever is SBS6. Ook hebt u aangegeven dat voorafgaande aan de opnames altijd toestemming wordt gevraagd aan de betrokken persoon en dat de privacy van hem/haar goed geregeld is. U bent daarom van oordeel dat er sprake is van een zorgvuldig tot stand gekomen product.

De Gooi- en Eemlander heeft over onze vragen gepubliceerd. Naar aanleiding daarvan is de CDA-fractie opnieuw benaderd over de werkwijze van de cameraploeg. Ik citeer uit de mail die ik ontving: “Toevallig vorige week vrijdag hebben wij iets meegemaakt met een SBS- filmer die volledig ongevraagd binnen was gedrongen en stiekem in de hoek stond te filmen toen  mijn zus, die gedeeltelijk niet gekleed was,  als patiënt helemaal van de kaart op bed lag. Later meldde de ambulancebroeder dat hij (de cameraman) met hun was meegereden en ook door hen was binnen gelaten. Ik ben nog steeds erg verbaasd en kan het eigenlijk nog steeds niet geloven wat wij meegemaakt hebben. Ik ben vreselijk boos geworden op deze man en hem met klem zijn handtekening laten zetten dat al het beeld materiaal gewist moest worden”.

Degene die zich bij de CDA-fractie heeft gemeld, heeft verteld dat zij zelf bij deze gebeurtenis aanwezig is geweest en dat het heeft plaats gevonden op vrijdag 14 december jl. in de gemeente Huizen.

Naar aanleiding hiervan en in het licht van uw beantwoording van onze eerdere vragen over dit onderwerp in de raadsvergadering van 13 december jl., heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

 1. Hoe kan het dat de cameraploeg binnen gelaten is in het huis van de betrokken mevrouw door medewerkers van de ambulance van de RAV, zonder dat daarover vooraf overleg gepleegd is met haar en/of met andere aanwezigen  en dat de cameraploeg naar binnen is gegaan zonder dat toestemming is gegeven voor binnentreding?
 2. Is hier sprake van huisvredebreuk door de cameraploeg?
 3. Hoe kan het dat de betrokken mevrouw niet vooraf gevraagd is om toestemming voor deze opnames?
 4. Kunt u ons nauwkeurig informeren over de precieze afspraken die gemaakt zijn door de RAV over het maken van televisieopnames bij spoedgevallen?
  1. Welke afspraken zijn er gemaakt over opnames waarvoor geen toestemming is gegeven of waarvoor achteraf de eerder verleende toestemming wordt ingetrokken?
  2. Worden de beelden vernietigd?
  3. Door wie?
  4. Wie controleert of vernietiging daadwerkelijk heeft plaats gevonden?
  5. Worden betrokken personen na vernietiging daarover schriftelijk geïnformeerd?
  6. Bent u met ons van mening, nu blijkt dat de opnames in spoedgevallen toch niet zo zorgvuldig worden gemaakt als u eerder hebt aangegeven, dat
   1. De RAV met onmiddellijk ingang haar medewerking aan het programma Trauma.nl van SBS6 moet beëindigen?
   2. Alle tot nu toe gemaakte televisieopnames van spoedgevallen (waarbij een ambulance van de RAV betrokken is) niet meer uitgezonden mogen worden?
   3. Welke actie gaat u ondernemen om de huidige samenwerking tussen de RAV en SBS6 te ten behoeve van het programma Trauma.nl te beëindigen en een eventuele herhaling van vergelijkbare situaties te voorkomen?

Gelet op het feit dat blijkbaar televisieopnames in onze regio op dit moment plaats vinden, acht de CDA-fractie het van belang dat deze vragen door u op zo kort mogelijke termijn worden beantwoord.

Extra informatie:

Klink op onderstaande link om een aflevering van Trauma Centrum te bekijken: