Huizer wethouder Janny Bakker lid van landelijke CDA-Programcommissie

CDA Huizen

Janny Bakker, wethouder in de gemeente Huizen, is benoemd tot lid van de commissie die op korte termijn het CDA verkiezingsprogramma gaat schrijven. Dat heeft het CDA-partijbestuur deze week besloten. Janny Bakker is één van de leden van het Strategisch Beraad van het CDA. Om de uitwerking van het rapport van het Strategisch Beraad in concrete punten voor het verkiezingsprogramma vorm te geven zijn een aantal leden van het beraad opnieuw gevraagd voor de Programcommissie.

De basis voor het nieuwe verkiezingsprogramma wordt gevormd door het rapport “Kiezen en Verbinden” van het Strategisch Beraad, dat tijdens het Partijcongres in januari in Maarssen werd gepresenteerd. Dit rapport is in de afgelopen maanden bij ruim honderd bijeenkomsten in het land besproken en kan rekenen op een breed draagvlak onder de leden van het CDA.

In het afgelopen weekend kwam het Strategisch Beraad voor de laatste keer bijeen in Lunteren. Tijdens dit weekend werden de vele reacties vanuit CDA afdelingen uit het hele land besproken. Voor een deel hadden die reacties te maken met de strategische koers. Voor een belangrijk deel echter waren het ook wensen en suggesties voor concreet beleid. De commissie die zich gaat bezig houden met het verkiezingsprogramma van het CDA zal nu ook die wensen en suggesties bij haar werk betrekken.

Janny Bakker heeft direct positief op het verzoek vanuit het CDA bestuur gereageerd. Bakker: “Voor mij is dit een mooie kans om de strategische lijnen die we als Strategisch Beraad hebben uitgezet nu ook écht concreet invulling te geven. Persoonlijk zie ik het vooral ook als een kans om het landelijke beleid van het CDA met betrekking tot gezondheidszorg, ouderenzorg en zorg en welzijn voor mensen met beperkingen nu ook écht vanuit onze CDA visie vorm te geven. Daarbij staat wat mij betreft centraal dat mensen zoveel mogelijk zelf de regie houden over hun eigen leven, ook als zij te maken krijgen met beperkingen door ziekte of ouderdom”.

Met het oog op de datum van 12 september 2012 voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer heeft de Programcommissie tot opdracht in een zeer kort tijdsbestek het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA op te stellen. Het conceptprogramma wordt al op 31 mei a.s. al door het Partijbestuur vastgesteld. Daarna wordt het voor bespreking en amendering verzonden aan de CDA-afdelingen in het land. Het definitieve programma wordt vastgesteld tijdens het verkiezingscongres van 29 en 30 juni.

Voorzitter van de programmacommissie is Paul Doop,  in het dagelijks leven vicevoorzitter en waarnemend voorzitter (2011/2012) van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Vice-voorzitter is Hubert Bruls is tot 21 mei a.s. burgemeester van Venlo. In maart van dit jaar is hij door de ministerraad benoemd tot nieuwe burgemeester van Nijmegen.

De commissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Mustafa Amhaouch, senior manager ASML
 • Peter Arensman, financieel directeur BAS Consultancy
 • Janny Bakker-Klein, wethouder Huizen
 • Lans Bovenberg, hoogleraar economie Tilburg University
 • Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde TU Delft
 • Guusje Dolsma, teamleider algemeen economisch beleid VNO NCW/MKB
 • Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur ROC Midden-Nederland
 • Marianne Luyer, interim-manager en organisatie-adviseur
 • Marnix van Rij, senior partner Ernst & Young
 • Michel Rog, voorzitter CNV onderwijs
 • Jan Schinkelshoek, communicatie-adviseur
 • Petra Tielemans, projectleider duurzame zuivelketen (NZO + LTO)
 • Jeroen van Velzen, oud-voorzitter CDJA