Schuldhulpverlening en camperplaatsen

CDA Huizen

Wat hebben de onderwerpen uit de titel met elkaar gemeen? Beide onderwerpen werden besproken op de laatste inhoudelijke raadsvergadering voor de komende verkiezingen. Het zijn thema’s die al langer spelen in onze gemeente en waar aandacht voor is vanuit de gemeenteraad.

Camperplaatsen

CDA Huizen heeft ingestemd met de uitbreiding van de camperplaatsen. Mede doordat er vanuit gesprekken met gebruikers van de camperplaatsen is gebleken dat er behoefte is aan betere voorzieningen. Het uitgangspunt van CDA Huizen was altijd dat de voorziening gratis moest blijven. Onderzoek onder de gebruikers wijst uit dat een vergoeding geen bezwaar is.

Een uitbreiding en upgrade van de huidige camperplaatsen ziet CDA Huizen dan ook positief tegemoet.

Schuldhulpverlening

Na recente berichtgeving over schuldhulpverlening in de media en een aangekondigd onderzoek van de nationale ombudsman heeft CDA Huizen vragen gesteld over schuldhulpverlening. CDA Huizen was hierbij benieuwd hoe het in Huizen geregeld is met:

  • Vroegsignalering van de hulpvraag;
  • Samenwerking met commerciële partijen;
  • Monitoring kwaliteit bij samenwerking met derde partijen;
  • Toegankelijkheid schuldhulpverlening voor ZZP/MKB’ers.

De antwoorden leveren voor CDA Huizen een beeld van de situatie die we de komende tijd ook nauw zullen blijven volgen. We zien ook met vertrouwen toe op de bespreking van het rapport van de ombudsman en situatie in de gemeente Huizen.

We kijken terug op een goede vergadering die waarschijnlijk de laatste keer in deze samenstelling zal zijn geweest.