Derde editie Huiz& magazine

Huiz& magazine met aandacht voor wonen, leven en werken Vandaag komt de derde editie van het magazine Huiz& wonen, leven en werken online. Fractievoorzitter Bert Rebel van het CDA Huizen over het nieuwe magazine: ‘Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 hebben we de eerste editie van het magazine uitgebracht met daarin onze ambities voor […]

Continue Reading →

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen bekend

CDA Huizen heeft tijdens de algemene ledenvergadering de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dit nadat in juni Rutger Rebel al tot lijsttrekker voor het CDA Huizen was gekozen. Lijst met ervaring en nieuw elan De lijst combineert continuïteit, ingebracht door zittende raadsleden met vernieuwing en verjonging door talentvolle nieuwkomers. Het bestuur heeft daarnaast een […]

Continue Reading →

Teleurgesteld in besluit provincie over fusievoorstel Huizen

Met teleurstelling heeft CDA kennis genomen van het besluit van gedeputeerde staten Noord-Holland om de Arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en daarmee de weg vrij te maken voor het voorbereiden van het herindelingsontwerp dat zal leiden tot een fusie van deze gemeenten. De provincie heeft geen vertrouwen in de […]

Continue Reading →

Wim Zwanenburg krijgt Zilveren Speld van CDA toegekend

Op zaterdag 4 november sprak Wim Zwanenburg in Nijmegen voor de laatste keer als voorzitter van de CDA Auditcommissie, voorheen de Financiële Commissie, het CDA Partijcongres toe over de begroting en de financiële toestand van het CDA. Zwanenburg was van 2002 tot en met 2014 ook voorzitter van het CDA Huizen. Sinds 2002 was hij […]

Continue Reading →

Onveilige verkeerspunten worden aangepakt

Na de zomervakantie deed CDA Huizen een oproep om verkeersonveilige punten te melden bij de fractie. Hier is ruimschoots gehoor aan gegeven. 36 meldingen zijn ontvangen bij het meldpunt. Alle meldingen zijn door CDA Huizen geïnventariseerd, beoordeeld en toevertrouwd aan een kaart moet onveilige verkeerspunten. De uiteindelijk verdeling voor de meldingen was: Acute situaties (5), […]

Continue Reading →

Begrotingsraad gemeente Huizen 2017

Huizen heeft geen schulden, lage lasten en een goede reservepositie; dat maakt Huizen tot een financieel gezonde gemeente. Door de komende jaren fors te bezuinigen en een bijdrage uit de reserve (= spaargeld dat in het verleden is opgebouwd) is de begroting voor 2018 sluitend. Niet potverteren, maar investeren! Dit college, waar CDA-wethouder Janny Bakker […]

Continue Reading →

felicitaties Fons Hertog met benoeming waarnemend burgemeester

Vanwege het bereiken van de 70-jarige leeftijd is aan de heer Fons Hertog per 31 oktober 2017 eervol ontslag verleend als burgemeester van Huizen. Aangezien Huizen op dit moment onderdeel uitmaakt van de provinciale procedure om te komen tot een mogelijke herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek krijgt onze gemeente zolang geen nieuwe burgemeester. […]

Continue Reading →

Algemene Ledenvergadering – 8 november

Hierbij nodigt het bestuur van het CDA Huizen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering. De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdagavond 8 november. De start van de ledenvergadering is 20:00 uur (inloop v.a. 19:45 uur). We hopen u te ontmoeten in de Business Club Zuyderzee (SV Huizen) aan de IJsselmeerstraat 3. Agenda Rooster van […]

Continue Reading →

Snel actie voor gratis WiFi in Huizen

Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. Het CDA wil dat de gemeente Huizen daar ook aan meedoet. Online bereikbaarheid is een basisbehoefte. Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. […]

Continue Reading →

Huizen, Blaricum en Laren slaan handen ineen voor regionale bestuurskracht

De colleges van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren hebben 3 oktober jl. een voorstel naar de Provincie Noord-Holland gestuurd, waarin zij een oplossing bieden voor het versterken van de regionale bestuurskracht. In een gemeenschappelijke regeling worden per regionaal thema wethouders gemandateerd die namens deze gemeenten in de regio kunnen optreden. Wanneer de provincie begin […]

Continue Reading →