Persberichten

CDA Huizen

CDA steunt plan Keucheniusstraat: “De aanhouder wint!”

“Volhouden, doorpakken, doorzetten, voortzetten, doorgaan, standhouden, volharden,vasthouden, doordrijven, doorbijten, doordrukken, doordouwen…, oftewel: de aanhouder wint!” CDA-raadslid Rutger Rebel wenste wethouder Petra van Hartskamp deze opgesomde eigenschappen toe, bij de verdere planuitwerking van de uitbreiding van het Hoofdwinkelcentrum op de Keucheniusstraat. Na het vaststellen van het plan in 2005, de samenwerkingsovereenkomst in 2008 en de structuurvisie […]

CDA Huizen viert verjaardag koningin in voor anker

Op maandag 31 januari werd in het woonzorgcentrum Voor Anker op feestelijke wijze aandacht besteed aan de verjaardag van HM koningin Beatrix. Op initiatief van de Huizer CDA fractie en het CDA vrouwenberaad werd met ongeveer 70 bewoners en omwonenden van Voor Anker het traditionele oranjebittertje genuttigd en werd teruggekeken op de recente geschiedenis van […]

Succes voor Huizer politici op landelijk CDA-congres

De Huizer CDA-raadsleden Kees de Kok en Jaap Van As hebben afgelopen zaterdag ook landelijk succes gehad. Tijdens het partijcongres van het CDA dienden beide raadsleden op persoonlijke titel een resolutie in. De resoluties gingen respectievelijk over de herziening van de wekengrens bij abortus en over de verhoging van de maximumsnelheid. Beide resoluties werden door […]

CDA-fractie in gesprek met Stichting Behoud het Oude Dorp

De Huizer CDA-fractie heeft de jarenlange traditie van werkbezoeken ook deze maand weer voortgezet. De fractie had afgelopen maandagavond een goed gesprek met vier leden van de Stichting Behoud het Oude Dorp (SBOD). De stichting was afgelopen week uitgebreid in het nieuws, nadat men zich had teruggetrokken uit de klankbordgroep Keucheniusstraat. Openhartig werd met de CDA-fractie […]

Klachten melden middels een smartphone

De CDA-fractie heeft donderdag 4 november jl. bij de begrotingsbehandeling het gemeentebestuur gevraagd om de smartphone (iPhone, Android en Windows Mobile) in te zetten om straten en parken schoon en opgeruimd te houden. Inwoners storen zich aan rommel op straat, kapotte bushokjes graffiti en gaten in fiets- en voetpaden. Schade aan de openbare ruimte geeft […]

CDA Huizen dient motie in over naleving balkenendenorm

Tijdens de algemene beschouwingen over de Begroting 2011 van de gemeente Huizen heeft de CDA-fractie een motie ingediend over de naleving van de balkenendenorm. In de Zembla-uitzending van 30 oktober 2010 was te zien en te horen dat ongeveer 2000 bestuurders in de publieke sector in het jaar 2009 meer verdienden dan de 186.000 euro […]

CDA wil bankjes die ‘hufterproof’ zijn

In het park tussen de Antilope en de Hinde houden zich regelmatig hangjongeren op en al diverse keren zijn hier bankjes en prullenbakken vernield. De CDA-fractie heeft van omwonenden begrepen dat de gemeente niet meer voornemens is om weer bankjes terug te plaatsen 'omdat ze toch steeds vernield worden'. Het CDA vindt dat de gemeente […]

CDA Huizen bepleit betere toegankelijkheid begraafplaatsen in winter

De fractie van het CDA Huizen heeft het college vragen gesteld over de slechte toegankelijkheid van de begraafplaatsen bij winterse omstandigheden. Fractievoorzitter Bert Rebel begint met een compliment: “Wij realiseren ons dat er door vele ambtenaren in de afgelopen maanden is overgewerkt, ook tijdens de feestdagen en in de avonden en nachtelijke uren. Dit alles […]

CDA-fractie helpt vrijwilligers Voedselbank

Leden van de CDA-fractie hebben in de kerstvakantie hun handen uit de mouwen gestoken. Zij hielpen de vrijwilligers van de Voedselbank aan de Kotter met het inpakken van voedselpakketten. Deze dag zijn er 238 pakketten ingepakt voor mensen in Huizen en omliggende gemeenten. Met mensen die aanspraak willen maken op een voedselpakket wordt eerst een […]

Janny Bakker-Klein lijsttrekker CDA Huizen

De Algemene Ledenvergadering van het CDA Huizen heeft op 30 november unaniem Janny Bakker-Klein gekozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Janny Bakker was ook in 2006 al lijsttrekker voor het CDA in Huizen. Sinds 2006 is zij wethouder, daarvoor was zij al actief als raadslid en fractievoorzitter. In haar loopbaan was […]