CDA steunt plan Keucheniusstraat: “De aanhouder wint!”

CDA Huizen

“Volhouden, doorpakken, doorzetten, voortzetten, doorgaan, standhouden, volharden,vasthouden, doordrijven, doorbijten, doordrukken, doordouwen…, oftewel: de aanhouder wint!” CDA-raadslid Rutger Rebel wenste wethouder Petra van Hartskamp deze opgesomde eigenschappen toe, bij de verdere planuitwerking van de uitbreiding van het Hoofdwinkelcentrum op de Keucheniusstraat.

Na het vaststellen van het plan in 2005, de samenwerkingsovereenkomst in 2008 en de structuurvisie in 2009, heeft de CDA-fractie donderdagavond 20 januari 2011 wederom goedkeuring aan het college gegeven om door te gaan met de ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum. De plannen voor de ontsluiting en bevoorrading konden ook op steun van de CDA-fractie rekenen. Rebel: “Wij hebben er vertrouwen in dat de verkeersveiligheid van de ontsluiting voldoende op het netvlies van de wethouder staat, om uiteindelijk met een definitief plan te komen wat veilig is en voldoet aan de grenzen die gelden voor de milieukwaliteit.” Daarnaast werd wethouder Van Hartskamp gevraagd om, in het eerstvolgende overleg met de ontwikkelaars, hen te verzoeken of de braakliggende grond ter beschikking gesteld kan worden voor parkeren van fiets en auto:

“De CDA fractie zal het een fantastische gebaar van de ontwikkelaars vinden als zij de braakliggende grond ter beschikking stellen aan de inwoners van Huizen om te parkeren. De gemeente heeft met de ontwikkelaars een samenwerkingsovereenkomst om van het Hart van Huizen een prachtig winkelcentrum te maken. Vanavond stemt de politiek in om de plannen verder uit te werken en inmiddels wordt het Oude Raadhuisplein op de schop genomen door de gemeente. Onder het motto “nog even wachten met winkelen, maar nu wel vast parkeren” kunnen de ontwikkelaars richting onze inwoners aangeven dat zij er samen met de gemeente een fantastische project van gaan maken!”