Succes voor Huizer politici op landelijk CDA-congres

CDA Huizen

De Huizer CDA-raadsleden Kees de Kok en Jaap Van As hebben afgelopen zaterdag ook landelijk succes gehad. Tijdens het partijcongres van het CDA dienden beide raadsleden op persoonlijke titel een resolutie in. De resoluties gingen respectievelijk over de herziening van de wekengrens bij abortus en over de verhoging van de maximumsnelheid. Beide resoluties werden door de aanwezige congresgangers in grote meerderheid gesteund. De CDA-fractie in de Tweede Kamer dient nu rekening houden met deze resoluties en de uitspraak van het congres mee te wegen bij het politieke handelen in de Tweede Kamer.

De resolutie van Jaap Van As ging over de herziening van de wekengrens bij abortus. Als gevolg van de voortschrijdende medische wetenschap dreigt de grens tussen de uiterste termijn van abortus en levensvatbaarheid te vervagen. Een grote meerderheid van de kinderen die na 24 weken wordt geboren, overleeft dit inmiddels zonder ernstige complicaties. Van As pleitte daarom tijdens het CDA-congres voor duidelijkheid: “Het kan niet zo zijn dat in de ene kamer van het ziekenhuis wordt gevochten voor het leven van een baby van 24 weken, terwijl in een kamer verderop dit leven actief wordt beëindigd. De grens tussen levensvatbaarheid en abortus moet minimaal twee weken zijn en daar mag geen enkel misverstand over bestaan bij burgers, medici en politici.” Van As riep tijdens het partijcongres de landelijke CDA-politici op om, juist bij een punt als abortus, een helder en herkenbaar geluid te laten horen. “En dat gaat in mijn ogen verder dan alleen een oproep aan artsen. Ik pleit daarom voor duidelijkere wet- en regelgeving, strikte handhaving en een heldere CDA-boodschap hierbij.”

Maximumsnelheid

Kees de Kok pleitte in zijn resolutie voor een zeer beperkte invoer van de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur, een verhoging die hij sowieso overbodig vindt. De Kok: “Op de Afsluitdijk, een weg van dertig kilometer lang, zal de tijdswinst precies één minuut bedragen. De tijdswinst op het traject van Den Helder naar Maastricht (290 km) is theoretisch maximaal elf minuten. En vanuit Amsterdam ben je drie minuten sneller in Rotterdam. Kortom, in Nederland kun je hoogstens tien minuten eerder op je bestemming zijn. Maar, harder rijden bedreigt de verkeersveiligheid en verhoogt de risico’s. De kans wordt groter dat er meer verkeersdoden zullen vallen.”De Kok pleit daarom voor een beperkte uitbreiding van de maximumsnelheid, namelijk alleen op trajecten met een systeem van dynamische maximumsnelheden. “Op de trajecten zonder zo’n systeem kan van verhoging geen sprake zijn,” aldus De Kok. Ook deze resolutie kon op instemming rekenen van het CDA-congres.