CDA Huizen dient motie in over naleving balkenendenorm

CDA Huizen

Tijdens de algemene beschouwingen over de Begroting 2011 van de gemeente Huizen heeft de CDA-fractie een motie ingediend over de naleving van de balkenendenorm.

In de Zembla-uitzending van 30 oktober 2010 was te zien en te horen dat ongeveer 2000 bestuurders in de publieke sector in het jaar 2009 meer verdienden dan de 186.000 euro per jaar die de minister-president verdient. Tot deze groep behoren ook bestuurders van organisaties in de sector wonen, zorg en welzijn waarmee de gemeente Huizen samenwerkt. In de uitzending wordt bijvoorbeeld de bestuurder van woningcorporatie De Alliantie genoemd. De Alliantie beheert in Huizen 6000 wooneenheden. Ook de bestuurder van Vivium komt voor op deze lijst. Vivium is een belangrijke partner van de gemeente Huizen bij de uitvoering van de Wmo.

Het CDA Huizen betreurt deze situatie en vraag zich af welke mogelijkheden de gemeente heeft om er voor te zorgen dat de balkenendenorm voortaan wordt nageleefd door de bestuurders waarmee Huizen zaken doet. Het CDA heeft daarom donderdag een motie ingediend over de toepassing van de balkenendenorm. Een ruime raadsmeerderheid steunde de motie waarin het college wordt opgedragen te onderzoeken welke bestuurders van organisaties in de publieke sector, waarmee de gemeente Huizen samenwerkt, de balkenendenorm niet naleven en welke mogelijkheden de gemeente Huizen heeft om er voor te zorgen dat bestuurders zich in de toekomst wel houden aan deze norm.