CDA Huizen viert verjaardag koningin in voor anker

CDA Huizen

Op maandag 31 januari werd in het woonzorgcentrum Voor Anker op feestelijke wijze aandacht besteed aan de verjaardag van HM koningin Beatrix. Op initiatief van de Huizer CDA fractie en het CDA vrouwenberaad werd met ongeveer 70 bewoners en omwonenden van Voor Anker het traditionele oranjebittertje genuttigd en werd teruggekeken op de recente geschiedenis van ons koningshuis.

Om 10.00 uur startte het programma met een traktatie van Voor Anker, bestaande uit koffie met een oranjegebakje. Daarop volgde een kort welkomstwoord vanuit het Huizer CDA door fractievoorzitter Bert Rebel.
Na het zingen van de bekende 2 coupletten van het Wilhelmus werd op een groot scherm een film getoond met de recente geschiedenis van ons koningshuis. Daarbij werd ook duidelijk hoe de rijke tradities in ons koningshuis zich al vele jaren van generatie op generatie voortzetten. Het dopen van de kinderen bijvoorbeeld, werd beeldend zichtbaar in de doop van koningin Beatrix en haar zusters, maar ook in de doop van hun kinderen ïn kleinkinderen. Zo ook de huwelijken, de eerste schooldag van de kinderen en de vieringen van ‘koninginnedag’.

Tijdens de film werd een pauze gehouden, waarin door leden van de CDA fractie, de CDA wethouder en leden van het CDA vrouwenberaad een oranjebittertje werd geserveerd. Als alternatief was een glaasje advocaat met slagroom beschikbaar of een glaasje fris.

Het tweede deel van de film eindigde om iets voor half 12. Bert Rebel sprak namens het Huizer CDA woorden van dank uit aan de medewerkers van Voor Anker, die deze feestelijke bijeenkomst ieder jaar weer mogelijk maken. Natuurlijk kon volgens Bert Rebel bij een bijeenkomst die georganiseerd wordt door een politieke partij een beetje politiek niet achterwege blijven. Om die reden deed hij een oproep aan de aanwezigen om vooral gebruik te maken van hun stemrecht en om op 2 maart a.s. voor de verkiezingen van de provinciale staten dus ook in ieder geval te gaan stemmen!