CDA-fractie in gesprek met Stichting Behoud het Oude Dorp

CDA Huizen

De Huizer CDA-fractie heeft de jarenlange traditie van werkbezoeken ook deze maand weer voortgezet. De fractie had afgelopen maandagavond een goed gesprek met vier leden van de Stichting Behoud het Oude Dorp (SBOD). De stichting was afgelopen week uitgebreid in het nieuws, nadat men zich had teruggetrokken uit de klankbordgroep Keucheniusstraat. Openhartig werd met de CDA-fractie gesproken over de dilemma’s hierbij. Ook kwam de rol van de stichting in het politieke speelveld ter sprake.

Voorzitter Nel Hoogmoed liet weten dat zij soms teleurgesteld is over de manier waarop de gemeente Huizen met haar inwoners en belanghebbenden communiceert, of dat juist nalaat. Zo heeft SBOD samen met de bewonersvereniging van de Wolfskamerbuurt in januari een aanvraag ingediend bij het college, om deze buurt tot beschermd dorpsgezicht te verklaren. Nel Hoogmoed: “Wij hebben geen officiële ontvangstbevestiging gekregen, terwijl het toch een officiële aanvraag betrof. Uiteindelijk heeft na enig aandringen de bewonersvereniging een ontvangstbevestiging gekregen. Wij niet.” Om het historisch besef in Huizen te vergroten zoekt SBOD ook samenwerking met andere partijen met deze interesse, zoals het Huizer Museum en de Historische Kring. De rondwandelingen door het Oude Dorp zijn al een groot succes, maar als het aan SBOD ligt dan gaat men in de toekomst nog veel meer doen met de geschiedenis van Huizen. Het CDA juicht dit soort initiatieven vanuit de samenleving van harte toe.

Waakhond

Fractievoorzitter Bert Rebel sprak namens de CDA-fractie zijn waardering uit voor de het werk van de stichting: “Het is ontzettend belangrijk dat we een waakhond hebben die ons informatie geeft en soms ‘pas op’ zegt. Hierdoor kunnen wij een bredere en daardoor betere afweging maken en dat is voor ons zeer waardevol!” SBOD sprak waardering uit voor de werkbezoeken die de CDA-fractie op gezette tijden aflegt aan maatschappelijke organisaties: “Volgens mij zijn jullie de enige die dat op deze manier doen, hou dat vol!”