Eindelijk invulling Keucheniusstraat

U heeft het vast al in de kranten gelezen, maar na ruim 20 jaar krijgt de Keucheniusgebied nu echt een invulling! Afgelopen maanden heeft de gemeente intensief contact gehad met Visser Bouw Maatschappij en zijn vorige week tot een akkoord gekomen. Er komen 22 eenheden (appartementen, woningen en commerciële ruimten). Ook is er nagedacht over […]

Nieuwe fase Keucheniusstraat

Donderdagavond 29 september was het in de gemeenteraad een historisch moment voor Huizen. Een moment waarop Huizen al 23 jaar wacht. Het moment dat we eindelijk invulling gaan geven aan het Keucheniusgebied. Feest in de raadszaal dus! Participatie levert gewenste resultaat Tijdens de raadsvergadering stond het resultaat van het participatieproces op de agenda. Het resultaat […]

Gemeente Huizen kiest nieuwe weg in ontwikkeling Keucheniusstraat

De CDA-fractie is akkoord gegaan met het voorstel om de Samenwerkingsovereenkomst betreffende de verdere ontwikkeling van het Hoofdwinkelcentrum te ontbinden. Het huidige plan, 8.600 m2 winkelruimte extra in Keucheniusstraat, past niet meer in een tijd dat het winkelen een heel andere vorm heeft aangenomen; vasthouden aan dit plan leidt onherroepelijk tot bouwen voor leegstand. Met […]

CDA steunt plan Keucheniusstraat: “De aanhouder wint!”

“Volhouden, doorpakken, doorzetten, voortzetten, doorgaan, standhouden, volharden,vasthouden, doordrijven, doorbijten, doordrukken, doordouwen…, oftewel: de aanhouder wint!” CDA-raadslid Rutger Rebel wenste wethouder Petra van Hartskamp deze opgesomde eigenschappen toe, bij de verdere planuitwerking van de uitbreiding van het Hoofdwinkelcentrum op de Keucheniusstraat. Na het vaststellen van het plan in 2005, de samenwerkingsovereenkomst in 2008 en de structuurvisie […]

CDA Huizen informeert kiezers over Keucheniusstraat

“Gebeurt er nog iets op de Keucheniusstraat?” Met de kop boven de vierde digitale nieuwsbrief van de Huizer CDA-fractie worden de gevoelens van menig inwoner van Huizen verwoord. Als geen andere fractie in Huizen trekt het CDA zich deze vraag aan, temeer omdat de partij hier zo prominent de verkiezingen mee is ingegaan. Veel winkeliers […]

Keucheniusstraat – CDA fractie oefent druk uit op deadline

De CDA fractie maakt zich grote zorgen over het gebrek aan voortgang bij de planontwikkeling van het gebied rond de Keucheniusstraat. Ondanks alle positieve intenties die door alle betrokkenen zijn uitgesproken en ondanks de inspanningen van het College en het ambtelijk apparaat is er tot op heden nog steeds geen samenwerkingsconvenant getekend tussen Forum Invest […]

Keucheniusstraat

Hoewel de fractie zich realiseert dat de Gemeente Huizen m.b.t. de ontwikkeling van de Keucheniusstraat afhankelijk is van derden vindt de fractie dat er nu snel vorderingen gemaakt moeten worden. Als het niet lukt om tot overeenstemming te komen moet het gebied desnoods in afzonderlijke delen worden ontwikkeld. De CDA fractie is voor een proef […]

CDA bezorgd over gebrek aan voortgang ontwikkeling winkelcentrum Keucheniusstraat

De Collegepartijen CDA, VVD, PvdA en SGP hebben op 25 september 2004 schriftelijke vragen gesteld over het gebrek aan voortgang van de ontwikkeling van het winkelcentrum in de Keucheniusstraat. Partijen zeggen in hun brief het onaanvaardbaar te vinden dat zoveel kostbare tijd verloren gaat met het maken van plannen door projectontwikkelaars, die dan steeds weer […]

Keucheniusstraat – CDA fractie zorgt voor doorbraak ondergronds parkeren

Hoewel het verlenen van financiële steun door de gemeente ten behoeve van de ontwikkeling van het hoofdwinkelcentrum in het Collegeprogramma van CDA, VVD en PvdA was uitgesloten, heeft het CDA er bij de coalitiepartijen op aangedrongen om dit standpunt te verlaten en een bedrag van € 3.9 miljoen euro binnen de egalisatiereserve te oormerken voor […]