Eindelijk invulling Keucheniusstraat

U heeft het vast al in de kranten gelezen, maar na ruim 20 jaar krijgt de Keucheniusgebied nu echt een invulling! Afgelopen maanden heeft de gemeente intensief contact gehad met Visser Bouw Maatschappij en zijn vorige week tot een akkoord gekomen. Er komen 22 eenheden (appartementen, woningen en commerciële ruimten). Ook is er nagedacht over […]

Nieuwe fase Keucheniusstraat

Donderdagavond 29 september was het in de gemeenteraad een historisch moment voor Huizen. Een moment waarop Huizen al 23 jaar wacht. Het moment dat we eindelijk invulling gaan geven aan het Keucheniusgebied. Feest in de raadszaal dus! Participatie levert gewenste resultaat Tijdens de raadsvergadering stond het resultaat van het participatieproces op de agenda. Het resultaat […]

Gemeente Huizen kiest nieuwe weg in ontwikkeling Keucheniusstraat

De CDA-fractie is akkoord gegaan met het voorstel om de Samenwerkingsovereenkomst betreffende de verdere ontwikkeling van het Hoofdwinkelcentrum te ontbinden. Het huidige plan, 8.600 m2 winkelruimte extra in Keucheniusstraat, past niet meer in een tijd dat het winkelen een heel andere vorm heeft aangenomen; vasthouden aan dit plan leidt onherroepelijk tot bouwen voor leegstand. Met […]

CDA steunt plan Keucheniusstraat: “De aanhouder wint!”

“Volhouden, doorpakken, doorzetten, voortzetten, doorgaan, standhouden, volharden,vasthouden, doordrijven, doorbijten, doordrukken, doordouwen…, oftewel: de aanhouder wint!” CDA-raadslid Rutger Rebel wenste wethouder Petra van Hartskamp deze opgesomde eigenschappen toe, bij de verdere planuitwerking van de uitbreiding van het Hoofdwinkelcentrum op de Keucheniusstraat. Na het vaststellen van het plan in 2005, de samenwerkingsovereenkomst in 2008 en de structuurvisie […]

CDA Huizen informeert kiezers over Keucheniusstraat

“Gebeurt er nog iets op de Keucheniusstraat?” Met de kop boven de vierde digitale nieuwsbrief van de Huizer CDA-fractie worden de gevoelens van menig inwoner van Huizen verwoord. Als geen andere fractie in Huizen trekt het CDA zich deze vraag aan, temeer omdat de partij hier zo prominent de verkiezingen mee is ingegaan. Veel winkeliers […]

schriftelijke vragen betreffende de Keucheniusstraat

Geacht College, Diverse malen heeft de CDA fractie in de afgelopen jaren bij uw College, zowel mondeling als schriftelijk, gewezen op de noodzaak van voldoende voortgang van het project uitbreiding hoofdwinkelcentrum in de Keucheniusstraat. Het is u bekend dat ook van de zijde van de winkeliers bij herhaling is aangedrongen op spoedige realisatie, omdat ook […]

Bezoekers nieuwjaarsreceptie CDA wensen voor 2005 vooral voortgang Keucheniusstraat

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CDA Huizen die vrijdag 7 januari in het Visnet werd gehouden, legden de ruim 50 bezoekers hun prioriteit voor 2005 bij de voortgang van de planontwikkeling op de Keucheniusstraat (17). Andere onderwerpen die veel punten scoorden betroffen het voorkomen van een verdere lastenstijging voor de burgers (11), greep houden op […]

Fractie nieuwsbrieven

Hieronder treft u een overzicht aan van alle nieuwsbrieven van de CDA Fractie. Als u zicht wilt aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kunt u een e-mail sturen naar de secretaris of kunt u zich opgeven via het formulier. Hieronder een overzicht van de fractienieuwsbrieven gesorteerd op jaar. 2012 Nieuwsbrief februari 2012 2011 Nieuwsbrief november 2011Nieuwsbrief oktober […]

Vaststelling bestemmingsplan “Keucheniushof”

Donderdag 8 februari hebben we in de raad het ontwerpbestemmingsplan “Keucheniushof” vastgesteld. Na ruim 20 jaar gebeurt er eindelijk iets in de Keucheniusstraat. Het Keucheniusgat wordt opgevuld en daar zijn wij, CDA Huizen, blij mee.  De plannen van Bouwbedrijf Visser zien er goed uit. Woningen in verschillende stijlen, passend bij het Oude Dorp en de […]

In gesprek over cultuurbeleid in Huizen

CDA Huizen gaat in gesprek met het Huizer Museum, de Krachtcentrale en cultuurondernemer Ernst van der Sloot over cultuur in Huizen. Ernst van der Sloot geeft ons aan de hand van een quick scan een inkijkje in de consumentenbeleving van Huizen, hoe hier verbinding in te brengen, welke plekken daar het meest logisch voor zijn […]