Bezoekers nieuwjaarsreceptie CDA wensen voor 2005 vooral voortgang Keucheniusstraat

CDA Huizen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het CDA Huizen die vrijdag 7 januari in het Visnet werd gehouden, legden de ruim 50 bezoekers hun prioriteit voor 2005 bij de voortgang van de planontwikkeling op de Keucheniusstraat (17). Andere onderwerpen die veel punten scoorden betroffen het voorkomen van een verdere lastenstijging voor de burgers (11), greep houden op de invoering van de wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (10), het behoud van het Dienstencentrum voor ouderen (9) en extra hulp voor de minima (8).

Interactieve nieuwjaarswensen

Bestuursvoorzitter Wim Zwanenburg benadrukte in zijn nieuwjaarstoespraak het belang van onderlinge solidariteit, zowel internationaal als locaal. Hij pleitte voor meer toenadering tussen de traditionele CDA achterban en mensen uit andere culturen, die zich in Huizen hebben gevestigd.
De fractievoorzitter van het CDA Huizen, Janny Bakker-Klein, sprak vervolgens tijdens haar nieuwjaarstoespraak uit dat luisteren voor haar fractie belangrijker is dan spreken. Ze voegde de daad bij het woord, door de aanwezigen uit te dagen om maximaal twee stemmen uit te brengen op een lijst van thema’s die de fractie als speerpunten voor 2005 had benoemd. “Politiek is, zeker in deze tijd van beperkte financiële middelen, keuzes maken!”, stelde zij beslist. “U mag slechts twee groene stickertjes plakken”.

Het bord met in totaal 18 door de CDA fractie gekozen thema’s werd druk bezocht en alle aanwezigen dachten actief mee over wat nu voor 2005 het allerbelangrijkste voor Huizen zou zijn. In totaal werden 97 groene stickertjes geplakt. Er werden zelfs nog nieuwe thema’s toegevoegd, waaronder een betere ontsluiting van het vierde kwadrant naar de A27, schone verkeersborden, spoedige nieuwbouw van de Booketorre (een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Huizen) en duidelijker straatnaamaanduidingen op de Driftweg.

Verrast

Fractievoorzitter Janny Bakker reageerde verrast op de uitslag. Zelf had zij de verwachting dat de aanwezigen, voor het merendeel CDA leden, voor meer typische CDA speerpunten zouden kiezen, zoals armoedebestrijding en handhaving van regels. Dat laatste onderwerp haalde echter geen enkele stem. Het onderwerp “hondenpoep van de straat” haalde slechts één punt, afkomstig van de enige jeugdige bezoeker (een 8 jarige jongen) van de nieuwjaarsreceptie. Het “gat van de Keucheniusstraat” is duidelijk een grote ergernis voor veel CDA-ers.

De fractie neemt deze kennis mee het nieuwe jaar in. De nieuw aangebrachte thema’s worden aan de prioriteitenlijst van de fractie toegevoegd.

Uitslag raadpleging tijdens nieuwjaarsreceptie

Thema Aantal punten
Besluit over Keucheniusstraat 17
Voorkomen stijging woonlasten (o.a. OZB) 11
Klankbordgroep WMO instellen 10
Behoud Dienstencentrum voor ouderen 9
Extra hulp voor de minima (bijstand + AOW) 8
Levendig uitgaanscentrum (Graag Wichman) 6
Sluitende begroting 6
Jeugdwerkloosheid aanpakken 5
Realisatie nautisch havenkwartier 5
Meer woonruimte voor starters 4
Langer zelfstandig wonen voor ouderen 3
Toenadering tussen moslims en niet moslims 2
Brede school in wijk “Stad en Lande” 2
Kleedruimtes voor de voetbalverenigingen 1
Hondenpoep van de straat 1
Een kunstgrasveld voor de hockeyclub 0
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) 0
Zekerheid over risico’s zendmasten 0
Ontsluiting 4 e kwadrant via A27 (toegevoegd item) 3
Schoon Huizen, oa. Verkeersborden etc. (toegevoegd item) 2
Onduidelijke straatnaamborden op Driftweg (toegevoegd item) 1
Spoediger nieuwbouw Booketorre (toegevoegd item) 1
Totaal 97