Vaststelling bestemmingsplan “Keucheniushof”

CDA Huizen

Impressie van het straatbeeld van Keucheniushof (bron: ontwikkelaar Keucheniushof)

Donderdag 8 februari hebben we in de raad het ontwerpbestemmingsplan “Keucheniushof” vastgesteld. Na ruim 20 jaar gebeurt er eindelijk iets in de Keucheniusstraat. Het Keucheniusgat wordt opgevuld en daar zijn wij, CDA Huizen, blij mee.  De plannen van Bouwbedrijf Visser zien er goed uit. Woningen in verschillende stijlen, passend bij het Oude Dorp en de mogelijkheid voor commerciële activiteiten in de plint.

Als we terugkijken naar het proces, dan kunnen we concluderen dat het wellicht iets beter en zorgvuldiger had gekund. Wij vinden dan ook dat dit geëvalueerd moet worden om te bezien wat we hiervan kunnen leren. Deze evaluatie is neergelegd bij de Rekenkamercommissie.
De mooie plannen voor de Keucheniushof is mede tot stand gekomen door de participatieproces. Daaraan is ook de termijnagenda aan gekoppeld en aankomende periode zullen wij daar onze aandacht op vestigen.

Een bewoonster heeft een zienswijze ingediend voor een mantelzorgwoning op haar terrein naast het Keucheniushof. Daar is veel over gezegd en CDA Huizen ziet graag een oplossing waarbij beide partijen tevreden over is. Wij hopen dat het college zich hier hard voor maakt.

Kortom, CDA Huizen kijkt uit naar de eerste schop in de grond!

Foto en rechten

De afbeeldingen in dit artikel zijn aangeleverd door de projectontwikkelaar Visser Bouwmij ter ondersteuning ontwikkelingen Keucheniushof.