Gemeente Huizen kiest nieuwe weg in ontwikkeling Keucheniusstraat

CDA Huizen

Het Keu-gat zoals dit nu nog is in Huizen.
Het Keu-gat zoals dit nu nog is in Huizen.

De CDA-fractie is akkoord gegaan met het voorstel om de Samenwerkingsovereenkomst betreffende de verdere ontwikkeling van het Hoofdwinkelcentrum te ontbinden. Het huidige plan, 8.600 m2 winkelruimte extra in Keucheniusstraat, past niet meer in een tijd dat het winkelen een heel andere vorm heeft aangenomen; vasthouden aan dit plan leidt onherroepelijk tot bouwen voor leegstand.

Met het besluit om deze weg te stoppen, wordt de mogelijkheid gecreëerd het heel anders aan te pakken: de gemeente verwerft grote delen eigendom in het Keucheniusgebied en gaat via een interactief proces met deelname van betrokken partijen na welke ontwikkeling het beste kan worden gerealiseerd in dit deel in ons centrumgebied. Alles is erop gericht om in deze raadsperiode de aanzet te geven voor de invulling hiervan.

Wij willen af van het gapende en ontsierende gat in het centrum (rondom Keucheniusstraat) van ons dorp en daarom heeft de CDA-fractie “JA” gezegd tegen dit voorstel!

Volledige bijdrage Bert Rebel

Extra berichten informatie CDA Huizen