Huizer vrouwen op bezoek in Zeist

Ter afsluiting van het leesseizoen van de leeskring van de Huizer CDA vrouwen hebben de deelnemers aan deze leeskring in de afgelopen week een uitstapje gemaakt naar Zeist. De dag begon met een rondleiding bij De Evangelische Broedergemeente Hernhutters te Zeist. Nog steeds wonen er Hernhutters in Zeist aan het prachtige monumentale Zuster-en Broederplein. Na […]

Continue Reading →

CDA Huizen zoekt kandidaten voor de gemeenteraad

Om in de volgende raadsperiode opnieuw met succes ons stempel op de lokale politiek te kunnen drukken zoeken we leden die ons fractieteam weer compleet willen maken. De continuïteit is gewaarborgd, maar niet alle raadsleden zijn voor een nieuwe termijn beschikbaar. We zoeken daarom voor 2010 enkele leden die graag de volgende periode in de […]

Continue Reading →

Laat fietsers niet lopen!

De CDA-fractie in Huizen is verbaasd over het tegelijkertijd opbreken van het fietspad en de ventweg langs de Crailoseweg tussen de Aalberselaan en de Ericaweg. Doordat zowel het fietspad aan de ene kant als de ventweg aan de overkant zijn opgebroken, kunnen fietsers geen kant op. Men moet afstappen of een flink stuk omrijden, terwijl […]

Continue Reading →

Werkbezoek aan de Alliantie

Op woensdag 25 maart 2009 heeft de voltallige CDA-fractie een bezoek gebracht aan woningcorporatie de Alliantie. Tijdens een prettig gesprek kwamen belangrijke en complexe thema’s aan bod als jongerenhuisvesting, huisvesting voor senioren en verschillende renovatieprojecten. Binnenkort worden gerenoveerd: de Zeeheldenbuurt, de Kostmand en het complex Loefzij / Stuurboord. Anne Wilbers, directeur de Alliantie Gooi en […]

Continue Reading →

Brede steun voor Huizer resolutie op CDA Congres

Met overweldigende meerderheid is door de CDA-leden ingestemd met de resoluite van het CDA Huizen op het landelijke CDA congres dat op zaterdag 21 maart in Utrecht plaatsvond. De Huizer resolutie had al de steun van het CDA Hilversum en de politieke steun van het CDA in de gehele regio Gooi en Vechtstreek, maar na […]

Continue Reading →

CDA Huizen komt met resolutie ambulancezorg op partijcongres

Het Huizer CDA zal met politieke steun vanuit het CDA in de regio Gooi en Vechtstreek op het landelijke CDA congres op 21 maart a.s. in Utrecht een resolutie indienen over de vergunningverlening in de ambulancezorg. In de afgelopen week heeft een hierover politiek overleg plaatsgevonden tussen de CDA geledingen in de regio Gooi en […]

Continue Reading →

Tweede plaats landelijk debattoernooi voor CDA Huizen

CDA-raadslid Jaap Van As en CDA-lid Rutger Rebel hebben afgelopen zaterdag een verdienstelijke tweede plaats behaald tijdens het landelijke CDA-Debattoernooi. Aan het toernooi namen veertig teams deel die uit heel Nederland afkomstig waren. De Huizer afvaardiging werd tweede achter het team dat werd gevormd door Tweede Kamerlid Sander de Rouwe en Patricia Wouda, CDA-raadslid in […]

Continue Reading →

Vragen aan het college nav vandalisme surfclub

Geacht college, In de nacht van zaterdag op zondag jl. hebben vandalen een enorme ravage aangericht in het gebouw van de Huizer surfclub. Dit ondanks alle maatregelen die de surfclub al heeft genomen om dit enigszins uit het zicht liggende gebouw te beveiligen, waaronder permanente verlichting in de avond en nacht, het aanbrengen van een […]

Continue Reading →

CDA 3 zetels in AGV volgens voorlopige verkiezingsuitslag

Bij de waterschapsverkiezingen ging het om 23 van de 30 zetels in het bestuur. 7 zetels zijn geborgde zetels, voor de LTO 3 (agrarische belangen), Kamer van Koophandel (3) en het Bosschap (1). In totaal werden 155940 geldige stemmen uitgebracht. 1567 stemmen waren blanco, 14680 stemmen werden ongeldig verklaard, wegens het niet invullen van het […]

Continue Reading →