Laat fietsers niet lopen!

CDA Huizen

De CDA-fractie in Huizen is verbaasd over het tegelijkertijd opbreken van het fietspad en de ventweg langs de Crailoseweg tussen de Aalberselaan en de Ericaweg. Doordat zowel het fietspad aan de ene kant als de ventweg aan de overkant zijn opgebroken, kunnen fietsers geen kant op. Men moet afstappen of een flink stuk omrijden, terwijl dit eenvoudig voorkomen had kunnen worden als de werkzaamheden op elkaar zouden zijn afgestemd.

Afstemming is volgens de CDA-fractie ook gewenst wanneer het gaat om wegwerkzaamheden die hinder veroorzaken voor de inwoners van Huizen die met de auto buiten de gemeente moeten zijn. Binnenkort wordt een rotonde aangelegd op de kruising Crailoseweg/Aalberselaan. Wanneer een omleidingsroute wordt ingesteld via omliggende gemeenten, is het volgens de fractie ongewenst als automobilisten in die gemeenten weer stilstaan in verband met wegwerkzaamheden: “Goed overleg met de buren kan onnodige overlast voorkomen.” De CDA-fractie heeft deze kwesties door vragen bij het college aan de orde gesteld.