CDA Huizen zoekt kandidaten voor de gemeenteraad

CDA Huizen

Om in de volgende raadsperiode opnieuw met succes ons stempel op de lokale politiek te kunnen drukken zoeken we leden die ons fractieteam weer compleet willen maken. De continuïteit is gewaarborgd, maar niet alle raadsleden zijn voor een nieuwe termijn beschikbaar. We zoeken daarom voor 2010 enkele leden die graag de volgende periode in de raad voor het CDA zitting willen nemen om ons gedachtegoed te realiseren.

Het CDA-Huizen zoekt

Kandidaten m/v voor de gemeenteraad voor de raadsperiode 2010-2014

De geschikte kandidaat onderschrijft het CDA-gedachtegoed, zoals onder meer verwoord in het “CDA Program van Uitgangspunten”, is geïnteresseerd in de (plaatselijke) politiek, blijft altijd zichzelf en doet wat hij belooft.

Geschikte kandidaten moeten beschikken over goede communicatieve vaardigheden en vooral in begrijpelijk taalgebruik en met heldere uitleg politieke standpunten kunnen uitdragen. Zij dienen goed te kunnen samenwerken met de eigen fractie, met andere partijen en een netwerk te kunnen onderhouden in het maatschappelijke veld.

Goede kandidaten beschikken over politieke sensitiviteit, hebben visie en kunnen deze uitdragen. Ze zijn taakgericht en stellen zichzelf concrete doelen.

Het CDA zet zich in voor de ontwikkeling van mensen in hun politieke, bestuurlijke of vrijwilligerswerk, wat betekent dat door het CDA opleidingsmogelijkheden en cursussen worden geboden om de benodigde kennis verder te ontwikkelen en vaardigheden te trainen. Het complete opleidingspakket van het Steenkampinstituut van het CDA is te vinden op www.cda.nl/si.

Het CDA-Huizen heeft een gemeenteraadsfractie die bestaat uit de gemeenteraadsleden en enkele schaduwraadsleden. De schaduwraadsleden zijn gewoonlijk de eerste lijstopvolgers van de direct gekozen raadsleden. Zij maken geen deel uit van de gemeenteraad, maar worden wel geautoriseerd om namens de CDA-gemeenteraadsfractie deel te nemen aan de commissies van de gemeenteraad van Huizen en zij participeren in de fractievergaderingen.

Herkent u zichzelf in dit beeld of kent u in uw omgeving mensen die interesse hebben in politiek-bestuurlijke werkzaamheden, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit dat kenbaar te maken aan de CDA-selectiecommissie voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Ook ontmoet het CDA-Huizen graag mensen die menen zich op de langere termijn tot een goede kandidaat te kunnen ontwikkelen of die interesse hebben in het volgen van een (kader)opleiding.

U kunt uw reactie richten per e-mail, telefoon of brief aan:

Rein Jansen, Hinde 3, 1273 GN Huizen. Tel: 035 5244437 e-mail: reinjansen@planet.nl