Vragen aan het college nav vandalisme surfclub

CDA Huizen

Geacht college,

In de nacht van zaterdag op zondag jl. hebben vandalen een enorme ravage aangericht in het gebouw van de Huizer surfclub. Dit ondanks alle maatregelen die de surfclub al heeft genomen om dit enigszins uit het zicht liggende gebouw te beveiligen, waaronder permanente verlichting in de avond en nacht, het aanbrengen van een beveiligingsinstallatie en intensief toezicht door vrijwilligers.

Het is niet de eerste keer dat schade aan dit gebouw wordt aangericht. Vandalisme komt zelfs zo vaak voor, dat de surfclub zich niet meer -of slechts tegen zeer hoge kosten- tegen glasschade kan verzekeren. Los van de materiïle schade is de immateriïle schade bij bestuur en leden groot. Er is sprake van woede en verbijstering over wat hen telkens weer overkomt.

Vragen aan het college

  • Wat is tot nu toe door het college gedaan om vandalisme op deze plek te voorkomen?
  • Is het college in gesprek met de surfclub over mogelijke preventieve maatregelen tegen vandalisme?
  • Overweegt het college om, gezien de vele incidenten, camera’s te laten plaatsen?
  • Heeft het college overwogen om, evenals bij een aantal scholen, hekwerken te plaatsen om verdere glasschade tegen te gaan?

In afwachting van uw antwoorden,

hoogachtend,

Bert Rebel,
fractie CDA Huizen