CDA Huizen komt met resolutie ambulancezorg op partijcongres

CDA Huizen

Het Huizer CDA zal met politieke steun vanuit het CDA in de regio Gooi en Vechtstreek op het landelijke CDA congres op 21 maart a.s. in Utrecht een resolutie indienen over de vergunningverlening in de ambulancezorg. In de afgelopen week heeft een hierover politiek overleg plaatsgevonden tussen de CDA geledingen in de regio Gooi en Vechtstreek en de betreffende CDA Tweede Kamerleden. De door Huizen voorgestelde resolutie werd unaniem door de betrokken CDA bestuurders en politici onderschreven.

Met de aanname door de Eerste Kamer van de Wet AmbulanceZorg komt momenteel een proces op gang van vergunningverlening voor de uitvoering van de ambulancediensten per 1 januari 2011. De CDA’ers uit de regio Gooi en Vechtstreek maken zich hier zorgen over, omdat marktwerking voor deze specifieke vorm van acute zorg niet bewijsbaar leidt tot de door de CDA gewenste behoud van kwaliteit en optimale veiligheid voor de burgers. In het vergunningenbeleid voor de ambulancedienstverlening in diverse landen van de Europese Unie, waarbij de prijs dominant was, kwamen de kwaliteit van de dienstverlening en daarmee ook de veiligheid voor burgers onder druk te staan, aldus de tekst van de resolutie CDA Huizen.

In de regio Gooi en Vechtstreek is in de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in de vorming van een RAV (Regionale Ambulance Voorziening). Dit heeft ertoe geleid dat in deze regio de ambulancezorg niet alleen zeer efficiïnt functioneert, maar ook van een hoog kwaliteitsniveau is. Ook uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat in regio’s met een RAV de veiligheid van burgers het beste kan worden gegarandeerd.

Het CDA Huizen stelt in haar resolutie dat gehecht wordt aan openheid en transparantie in het proces van vergunningverlening in de ambulancezorg, maar dat binnen Europese wetgeving ook een niet uitsluitend op prijsconcurrentie gebaseerde vergunningtoewijzing mogelijk is.

Als de resolutie op het congres wordt overgenomen, spreken de leden van het CDA zich daarmee ook landelijk uit voor een primair op kwaliteit en veiligheid gerichte vergunningverlening in de ambulancezorg en voor het behoud van de zorgvuldig opgebouwde RAV structuur.

De resolutie

Download en bekijk de resolutie door onderstaand bestand te openen: