Werkbezoek aan de Alliantie

CDA Huizen

Op woensdag 25 maart 2009 heeft de voltallige CDA-fractie een bezoek gebracht aan woningcorporatie de Alliantie. Tijdens een prettig gesprek kwamen belangrijke en complexe thema’s aan bod als jongerenhuisvesting, huisvesting voor senioren en verschillende renovatieprojecten. Binnenkort worden gerenoveerd: de Zeeheldenbuurt, de Kostmand en het complex Loefzij / Stuurboord. Anne Wilbers, directeur de Alliantie Gooi en Vechtstreek, benadrukt dat de Alliantie zich buitengewoon inspant voor de huisvesting in Gooi- en Vechtstreek: “Betaalbare woningen, daar zijn we voor!” De Alliantie roemt de prettige samenwerking met het Huizer college van B&W. Er zijn weinig bouwlocaties in ’t Gooi, maar desondanks spant de gemeente Huizen zich in om, samen met de Alliantie, ook bijzondere doelgroepen een plekje te geven in Huizen.

Zo is onlangs het seniorencomplex aan de De Ruijterstraat opgeleverd. Het project omvat vier groepswoningen (24 wooneenheden) voor dementerenden. Daarnaast zijn er vier woningen op de tweede verdieping, bestemd voor ouderen die zelfstandig wonen (mogelijk de partner van een dementerende bewoner). De bewoners van deze woningen hebben ook de mogelijkheid om zorg af te nemen. Ook is begin februari 2009 de eerste steen gelegd voor het wooncomplex van de Mozartgroep aan de Naardingerland. Verstandelijk gehandicapte jongeren hebben in dit complex ieder een eigen woning, bestaande uit een woonkamer, keukenblok, bad- en slaapkamer. Zo worden zestien eenpersoons huishoudens onder ïïn dak gehuisvest.

De voltallige CDA-fractie was bij de Alliantie aanwezig