CDA 3 zetels in AGV volgens voorlopige verkiezingsuitslag

CDA Huizen

Bij de waterschapsverkiezingen ging het om 23 van de 30 zetels in het bestuur. 7 zetels zijn geborgde zetels, voor de LTO 3 (agrarische belangen), Kamer van Koophandel (3) en het Bosschap (1).
In totaal werden 155940 geldige stemmen uitgebracht. 1567 stemmen waren blanco, 14680 stemmen werden ongeldig verklaard, wegens het niet invullen van het geboortejaar op het stemformulier of vanwege andere fouten. De opkomst lag met 18,23% bij AGV onder het landelijk gemiddelde van 24%. Bij AGV was de opkomst vier jaar geleden nog 20,1% .

Wim Zwanenburg: "De lage opkomst bij deze verkiezingen stelt ons teleur. Daar zal het niet per internet kunnen stemmen aan hebben bijgedragen. Ook in de media is de laatste weken per saldo niet zo veel aandacht besteed aan de waterschapsverkiezingen. De politieke dimensies van de waterschapsbesturen worden ernstig onderschat. De verwarring over de stemformulieren en de vertraging bij het tellen van de stemmen en de publicatie van de uitslag van de verkiezingen waren beschamend. Geen een partij is duidelijk als de grote winnaar uit de verkiezingen naar voren gekomen en met 13 verschillende groeperingen in het algemeen bestuur van 30 zetels wordt het besturen niet eenvoudig. Wij danken onze kiezers voor het vertrouwen en wij bedanken ook alle vrijwilligers in de verschillende gemeentelijke afdelingen van het CDA die aan het verkiezingsresultaat hebben bijgedragen".

 • Water Natuurlijk: 5 zetels (34987 stemmen)
 • PvdA: 3 zetels (34987 stemmen)
 • VVD: 3 zetels (21641 stemmen)
 • CDA: 3 zetels (21031 stemmen)
 • Socialistische Waterschapsvereniging: 2 zetels (11168 stemmen)
 • Partij voor de Dieren: 2 zetels (11063 stemmen)
 • Eigen Woning en Water: 2 zetels (10441 stemmen)
 • Recreatie Wonen en Water: 1 zetel (6858 stemmen)
 • Algemene Waterschapspartij: 1 zetel (8998 stemmen)
 • CU/SGP: 1 zetel (5705 stemmen)
 • Rijdend Nederland: 0 zetels (1759 stemmen)

Dinsdag 2 december is om 20:00 uur op het kantoor van AGV/Waternet een eerste bijeenkomst van de onderhandelende partijen voor de vorming van een dagelijks bestuur onder voorzitterschap van de dijkgraaf van AGV, de heer J. de Bondt. Er is afgesproken dat de onderhandelingen vervolgens in het openbaar worden voortgezet onder leiding van een externe voorzitter die geleverd wordt door de grootste fractie in het bestuur van AGV.