CDA Huizen

CDA Huizen

Nieuw logo CDA Huizen

Met trots presenteert CDA Huizen haar nieuwe logo. Het nieuwe logo legt de verbinding met de lokale historie van het dorp door het  melkmeisje wat in het logo is verwerkt. Het CDA Huizen is een lokale partij van en voor inwoners van Huizen. Tegelijkertijd maakt de partij deel uit van een groter geheel waardoor raadsleden […]

Lijsttrekker Janny Bakker genomineerd voor politicus van het jaar!

Onze lijsttrekker en CDA wethouder Janny Bakker is genomineerd als politicus van het jaar 2013 in Gooi en Vechtstreek. Janny Bakker is door verschillende mensen genomineerd met de volgende aanbevelingen: Janny Bakker, CDA, Wethouder, Huizen Tweemaal genomineerd. In één nominatie werd zij aanbevolen als “Diverse optredens gehad rondom WMO, zo ook in EenVandaag. Houdt actief […]

Succesvol en besluitvaardig 2014

CDA afdeling Huizen wenst u allen goede kerstdagen en een gezond, succesvol en besluitvaardig 2014! De nieuwjaarsreceptie van CDA Huizen zal plaatsvinden op vrijdag 10 januari om 18.00 uur in de Brassershoeve aan de Waterstraat 2 in Huizen. U bent van harte uitgenodigd om in discussie te gaan met de eerste 10 kandidaten van CDA […]

CDA Huizen viert verjaardag koningin in Voor Anker

Op maandag 31 januari werd in het woonzorgcentrum Voor Anker op feestelijke wijze aandacht besteed aan de verjaardag van HM koningin Beatrix. Op initiatief van de Huizer CDA fractie en het CDA vrouwenberaad werd met ongeveer 70 bewoners en omwonenden van Voor Anker het traditionele oranjebittertje genuttigd en werd teruggekeken op de recente geschiedenis van […]

Geslaagde nieuwjaarsreceptie CDA Huizen

Afgelopen vrijdag was er een geslaagde nieuwjaarsreceptie van CDA Huizen in de Brassershoeve. Veel belangstellende Huizer CDA’ers waren aanwezig om elkaar een hand te schudden en te praten over de Huizer politiek en ontwikkelingen binnen het CDA. Naast een woord van de voorzitter Wim Zwanenburg was er ook nieuws vanuit onze wethouder Janny Bakker over […]

In memoriam Jaap Westland

Met verdriet heeft het CDA in Huizen vernomen dat op 5 november is overleden  Jaap Westland  Jaap Westland was zeer betrokken bij het wel en wee van de inwoners van Huizen en van het CDA Huizen. Voor het CDA Huizen was hij secretaris, voorzitter, gemeenteraadslid en wethouder. De laatste jaren was hij landelijk, provinciaal en lokaal betrokken […]

CDA steunt plan Keucheniusstraat: “De aanhouder wint!”

“Volhouden, doorpakken, doorzetten, voortzetten, doorgaan, standhouden, volharden,vasthouden, doordrijven, doorbijten, doordrukken, doordouwen…, oftewel: de aanhouder wint!” CDA-raadslid Rutger Rebel wenste wethouder Petra van Hartskamp deze opgesomde eigenschappen toe, bij de verdere planuitwerking van de uitbreiding van het Hoofdwinkelcentrum op de Keucheniusstraat. Na het vaststellen van het plan in 2005, de samenwerkingsovereenkomst in 2008 en de structuurvisie […]

CDA Huizen viert verjaardag koningin in voor anker

Op maandag 31 januari werd in het woonzorgcentrum Voor Anker op feestelijke wijze aandacht besteed aan de verjaardag van HM koningin Beatrix. Op initiatief van de Huizer CDA fractie en het CDA vrouwenberaad werd met ongeveer 70 bewoners en omwonenden van Voor Anker het traditionele oranjebittertje genuttigd en werd teruggekeken op de recente geschiedenis van […]

Succes voor Huizer politici op landelijk CDA-congres

De Huizer CDA-raadsleden Kees de Kok en Jaap Van As hebben afgelopen zaterdag ook landelijk succes gehad. Tijdens het partijcongres van het CDA dienden beide raadsleden op persoonlijke titel een resolutie in. De resoluties gingen respectievelijk over de herziening van de wekengrens bij abortus en over de verhoging van de maximumsnelheid. Beide resoluties werden door […]

CDA-fractie in gesprek met Stichting Behoud het Oude Dorp

De Huizer CDA-fractie heeft de jarenlange traditie van werkbezoeken ook deze maand weer voortgezet. De fractie had afgelopen maandagavond een goed gesprek met vier leden van de Stichting Behoud het Oude Dorp (SBOD). De stichting was afgelopen week uitgebreid in het nieuws, nadat men zich had teruggetrokken uit de klankbordgroep Keucheniusstraat. Openhartig werd met de CDA-fractie […]