Renovatie clubgebouw De Zuidvogels

CDA Huizen

Tijdens de voorjaarsnota werd CDA Huizen geconfronteerd met de wens van HSV De Zuidvogels om een financiële bijdrage van de gemeente voor de renovatie van hun accommodatie. Het potje voor wensen nieuw beleid was leeg, dus kreeg Zuidvogels van het college nul op het rekest. CDA Huizen is akkoord met de financiering voor de renovatie en wenst De Zuidvogels veel voortvarendheid toe.

Onderzoek mogelijkheden De Zuidvogels

Als raad hebben wij daar een stokje voor gestoken. CDA Huizen diende een motie in om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de wensen van Zuidvogels. CDA vroeg ook aandacht voor eventuele accommodatieknelpunten bij andere sportverenigingen, want alle verenigingen zijn ons even lief. Daarbij geldt dat als je de spa in de grond steekt het beter is dit in één keer goed te doen, dan twee keer voor de helft. De tijd voor uitwerking was niet bijster lang, maar ik moet constateren dat het college conform het verzoek heeft geleverd. Dat verdient een compliment voor zowel het college als Zuidvogels.  Tijdens de begrotingsraad was de raad aan zet om een oordeel te geven over het voorstel van het college.

Financiële ruimte renovatie De Zuidvogels

CDA Huizen constateerde dat er het € 400.000 bijgedragen kan worden. Daarnaast wordt een lening verstrekt van € 600.000 tegen 4% rente. Er blijft een gat van € 200.000 over om de financiering van de plannen van Zuidvogels rond te krijgen.  Het college stelt voor om voor dit bedrag de egalisatiereserve aan te spreken. Terecht werd in de commissie gediscussieerd over de grondslag van deze bijdrage: is hier beleid voor? Het college stelt dat er naar het brede belang van de sportclub gekeken moet worden. Met meer dan duizend leden dient de club een groot maatschappelijk belang door inwoners bij elkaar te brengen, onderlinge betrokkenheid op te bouwen en kinderen te leren winnen en verliezen in teamverband. Tal van zaken die van groot belang zijn voor een goed functionerende samenleving. CDA huizen volgt het college dan ook in deze redenering.

Knelpunten andere sportverenigingen

Bestuur The Pride ligt de verbouwplannen toe.
Bestuur The Pride ligt de verbouwplannen toe.

Voor wat betreft de accommodatieknelpunten bij andere sportverenigingen meldt het college dat deze er zijn bij de Biljartvereniging en The Pride. Met de biljartvereniging wordt verkend wat de mogelijkheden zijn om bij Zuidvogels in te trekken. CDA Huizen wacht dit verder af.

Daarnaast zal er een verkenning plaatsvinden naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor de locatie van de voormalige discotheek Silverdome en de omliggende ruimte, in welke herontwikkeling de huisvesting van The Pride kan worden meegenomen.