Nieuwbouw kinderboerderij Huizen

CDA Huizen

In het verkiezingsprogramma ‘Betrokken en betrouwbaar’ hadden we al opgenomen dat CDA Huizen nieuwbouw wilde van de kinderboerderij De Warande. Tijdens de raadsvergadering 25 juni 2015 is de gehele raad akkoord gegaan met het raadsvoorstel om de kinderboerderij Huizen te verbouwen.

Plezier, educatie en dierenwelzijn

De nieuwbouw van de kinderboerderij Huizen is een grote wens van alle mensen die erbij betrokken zijn. De huidige gebouwen voldoen echt niet meer aan de eisen van deze tijd. Bovendien zullen er door nieuwbouw veel meer activiteiten bij de kinderboerderij Huizen georganiseerd kunnen worden.

Meer plezier voor de kinderen, meer mogelijkheden voor educatie, meer ruimte voor dierenwelzijn én een perfecte plek voor ontmoeting en dagbesteding.

Elk kind kan straks genieten en leren van de dieren op de kinderboerderij Huizen, boeken lenen uit de boekenkast en knutselen in een mooie ruimte. De kinderboerderij kan door de nieuwbouw en tal van nieuwe activiteiten enorm bijdragen aan de kwaliteit van ons dorp en het plezier om in Huizen te wonen.

Philadelphia en Versa Welzijn

Ook  de stichting Philadelphia en Versa Welzijn zijn tegenwoordig intensief  bij de kinderboerderij Huizen betrokken. Hierdoor kunnen ook mensen voor wie meedoen aan de samenleving niet altijd vanzelfsprekend is zich op de kinderboerderij steeds meer welkom en gewaardeerd voelen. Ook dat is een ambitie van het CDA Huizen: ieder mens kan met zijn of haar eigen, bijzonder talenten in ons dorp mee  doen. In 2017 zal de nieuwbouw worden gerealiseerd en daar zijn wij heel erg blij mee!