Huizen krijgt een online sociale marktplaats

CDA Huizen

Startpagina van wehelpen.nl - Voorbeeld online sociale marktplaats.
Startpagina van wehelpen.nl – Voorbeeld online sociale marktplaats.

Huizen krijgt een online sociale marktplaats. Tenminste, als het aan de gemeenteraad ligt. Donderdagavond heeft de raad daarover unaniem een motie van het CDA (en zes andere fracties, namelijk D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en PvdA) aangenomen. Het college heeft de opdracht gekregen om voor 1 oktober de mogelijkheden voor deelname aan bijvoorbeeld een online sociale marktplaats te onderzoeken. Ook moet het college kijken naar de mogelijkheden om op dit gebied samen te werken met de Huizer Vrijwilligerscentrale. In de andere gemeenten van de Gooi- en Vechtstreek hebben de CDA-fracties een vergelijkbare motie ingediend.

Online sociale marktplaats

Een online sociale marktplaats is een laagdrempelig forum waarop mensen vraag en aanbod van sociale ondersteuning en zorg kunnen posten. Inwoners kunnen op deze manier elkaar van dienst zijn. Zonder tussenkomst van de gemeente. Een mooie manier om elkaar helpen met behulp van de moderne media. Dit soort platforms (zoals zorgvoorelkaar.com) werken al in minstens 24 gemeenten en de ervaringen zijn daar positief. Het CDA ziet een online sociale marktplaats daarom als een prachtige aanvulling op de WMO-taken van de gemeente.

Er zijn ook nog andere voordelen. Zo kunnen mensen ook éénmalig via het platform hulp aanbieden, zonder dat zij ergens elke week aan vastzitten. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de gebruikers die eenmalig om hulp willen vragen. Verder  blijkt het platform vooral jongeren uit te nodigen om  ouderen te helpen. Een groot deel van de aanbieders van hulp jonger is dan veertig jaar!

Regionale aanpak sociale marktplaats

Overzicht van de gemeenten in het Gooi.
Overzicht van de gemeenten in het Gooi.

Om de online sociale marktplaatsen  in de hele Gooi- en Vechtstreek van de grond te krijgen, hebben alle CDA-fracties dezelfde motie opgesteld en heeft elke CDA-fractie de motie in de eigen gemeenteraad ingediend.

In de moties worden de colleges van B&W opgeroepen om met een voorstel te komen tot deelname aan een sociaal marktplaats platform.

In deze tijd waarin gemeenten steeds meer veranderen in de richting van een faciliterende gemeente sluit een dergelijke tool daar uitstekend op aan. Bovendien behouden gebruikers zelf de regie.